Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

EU and International Treaties with Third Countries - Can EU fulfil legal expectations in areas of shared competence as IP under TTIP?

Broman, Morgan M E LU (2016) JAEM03 20161
Department of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats bygger på forskning inom den komplexa juridiska situationen bakom EU’s externa agerande och konflikten mellan externa och interna juridiska spörsmål inom områden med delad kompetens inom Unionen. EU’s lagstiftning, genom sin egen struktur, har en unik position inom hierarkin för rättskällor. Av de i uppsatsen presenterade rättsfallen och dokumentationen i övrigt kan man utläsa att den även innehåller motsägelser mellan den externa och interna lagstiftningen. Slutsatserna som dras från dessa källor leder till ett intressant men också diskutabelt svar på forskningsfrågan – det finns ingen garanti för rättsäkerhet för tredje land under ett frihandelsavtal med EU inom områden med delad kompetens. Det som presenteras här bör ge en... (More)
Denna uppsats bygger på forskning inom den komplexa juridiska situationen bakom EU’s externa agerande och konflikten mellan externa och interna juridiska spörsmål inom områden med delad kompetens inom Unionen. EU’s lagstiftning, genom sin egen struktur, har en unik position inom hierarkin för rättskällor. Av de i uppsatsen presenterade rättsfallen och dokumentationen i övrigt kan man utläsa att den även innehåller motsägelser mellan den externa och interna lagstiftningen. Slutsatserna som dras från dessa källor leder till ett intressant men också diskutabelt svar på forskningsfrågan – det finns ingen garanti för rättsäkerhet för tredje land under ett frihandelsavtal med EU inom områden med delad kompetens. Det som presenteras här bör ge en plattform för vidare studier och en bättre förståelse för potentiella juridiska problem som kan möta EU’s handelspartners i förhandlingar om frihandels avtal med Unionen. (Less)
Abstract
This thesis is based on research into the area of the complex legal situation behind EU’s external affairs with the conflict between external and internal legal matters in regards to the area of shared competences within the Union. EU legislation, by its own structure, has a unique position in the hierarchy of laws. As can be seen by case law and documentation presented here it also contains its own internal contradictions between the external and internal legislation. The conclusions drawn from these sources leads to an interesting but also debatable answer to the research question – there is no guarantee of legal certainly for third countries under Free Trade Agreement’s concluded with the EU in the area of shared competences. What is... (More)
This thesis is based on research into the area of the complex legal situation behind EU’s external affairs with the conflict between external and internal legal matters in regards to the area of shared competences within the Union. EU legislation, by its own structure, has a unique position in the hierarchy of laws. As can be seen by case law and documentation presented here it also contains its own internal contradictions between the external and internal legislation. The conclusions drawn from these sources leads to an interesting but also debatable answer to the research question – there is no guarantee of legal certainly for third countries under Free Trade Agreement’s concluded with the EU in the area of shared competences. What is presented here should be able to provide a platform for further studies and a better understanding of potential legal issues facing the EU’s trading partners in negotiating FTA’s with the Union. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8887506,
 abstract   = {This thesis is based on research into the area of the complex legal situation behind EU’s external affairs with the conflict between external and internal legal matters in regards to the area of shared competences within the Union. EU legislation, by its own structure, has a unique position in the hierarchy of laws. As can be seen by case law and documentation presented here it also contains its own internal contradictions between the external and internal legislation. The conclusions drawn from these sources leads to an interesting but also debatable answer to the research question – there is no guarantee of legal certainly for third countries under Free Trade Agreement’s concluded with the EU in the area of shared competences. What is presented here should be able to provide a platform for further studies and a better understanding of potential legal issues facing the EU’s trading partners in negotiating FTA’s with the Union.},
 author    = {Broman, Morgan M E},
 keyword   = {International Law,Customary International Law,European Union,Competences,Intellectual Property,Vienna Convention on the Law of Treaties,World Trade Organisation,World Intellectual Property Organisation,United Nations,Trade-Related aspects of Intellectual Property rights,IP,IPR,EU,WTO,UN,WIPO,VCLT,TRIPs},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {EU and International Treaties with Third Countries - Can EU fulfil legal expectations in areas of shared competence as IP under TTIP?},
 year     = {2016},
}