Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Barnkonventionen – en viktig fråga utan efterfrågan

Morell, Olivia LU (2016) STVK02 20161
Department of Political Science
Abstract (Swedish)
Den här uppsatsen är en studie av implementeringen av Barnkonventionen i skånska kommuner, baserad på intervjuer med tjänstemän som har någon form av ansvar för barnrättsarbetet i respektive kommun samt på de offentliga dokument som berör implementeringen av barnets rättigheter i kommunerna. Som teoretiskt ramverk används Anders Sannerstedts implementeringsteori i kombination med Erik Hysing och Jan Olssons tjänstemannaperspektiv.

Uppsatsens resultat och analys bekräftar att kommunerna befinner sig i skilda faser vad gäller implementeringen och att frågan oftast bevakas inom ramen för folkhälsa i den kommunala organisationen. Analysen visar att både de institutionella och aktörsorienterade aspekterna av implementeringen är centrala i... (More)
Den här uppsatsen är en studie av implementeringen av Barnkonventionen i skånska kommuner, baserad på intervjuer med tjänstemän som har någon form av ansvar för barnrättsarbetet i respektive kommun samt på de offentliga dokument som berör implementeringen av barnets rättigheter i kommunerna. Som teoretiskt ramverk används Anders Sannerstedts implementeringsteori i kombination med Erik Hysing och Jan Olssons tjänstemannaperspektiv.

Uppsatsens resultat och analys bekräftar att kommunerna befinner sig i skilda faser vad gäller implementeringen och att frågan oftast bevakas inom ramen för folkhälsa i den kommunala organisationen. Analysen visar att både de institutionella och aktörsorienterade aspekterna av implementeringen är centrala i fråga om kommunernas barnrättsarbete och att båda perspektiven krävs för att förstå implementeringen av Barnkonventionen i den kommunala organisationen. Tjänstemannen har en viktig roll i implementeringen av barnets rättigheter, men deras förutsättningar att arbeta med frågan är också beroende av förekomsten av verksamhetsövergripande beslut och ett strategiskt barnrättsarbete i kommunen.

Ett återkommande implementeringsproblem är bristen på efterfrågan vad gäller arbetet med barnets rättigheter både från högre tjänstemannanivå och från politiken. I kombination med en låg kunskapsutveckling, bristande resurser och en i övrigt hög arbetsbelastning försvårar detta för tjänstemännens arbete med barnets rättigheter i sina respektive verksamheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Morell, Olivia LU
supervisor
organization
course
STVK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivist, aktörsperspektiv, Barnkonventionen, barnrättsstrateg, barnets rättigheter, handlingsplan, implementering, kommun, kunskapsutveckling, närbyråkrat, politiskt beslutsfattande, strategi, tjänstemän
language
Swedish
id
8888112
date added to LUP
2016-11-02 17:17:06
date last changed
2016-11-02 17:17:06
@misc{8888112,
 abstract   = {Den här uppsatsen är en studie av implementeringen av Barnkonventionen i skånska kommuner, baserad på intervjuer med tjänstemän som har någon form av ansvar för barnrättsarbetet i respektive kommun samt på de offentliga dokument som berör implementeringen av barnets rättigheter i kommunerna. Som teoretiskt ramverk används Anders Sannerstedts implementeringsteori i kombination med Erik Hysing och Jan Olssons tjänstemannaperspektiv. 

Uppsatsens resultat och analys bekräftar att kommunerna befinner sig i skilda faser vad gäller implementeringen och att frågan oftast bevakas inom ramen för folkhälsa i den kommunala organisationen. Analysen visar att både de institutionella och aktörsorienterade aspekterna av implementeringen är centrala i fråga om kommunernas barnrättsarbete och att båda perspektiven krävs för att förstå implementeringen av Barnkonventionen i den kommunala organisationen. Tjänstemannen har en viktig roll i implementeringen av barnets rättigheter, men deras förutsättningar att arbeta med frågan är också beroende av förekomsten av verksamhetsövergripande beslut och ett strategiskt barnrättsarbete i kommunen.

Ett återkommande implementeringsproblem är bristen på efterfrågan vad gäller arbetet med barnets rättigheter både från högre tjänstemannanivå och från politiken. I kombination med en låg kunskapsutveckling, bristande resurser och en i övrigt hög arbetsbelastning försvårar detta för tjänstemännens arbete med barnets rättigheter i sina respektive verksamheter.},
 author    = {Morell, Olivia},
 keyword   = {Aktivist,aktörsperspektiv,Barnkonventionen,barnrättsstrateg,barnets rättigheter,handlingsplan,implementering,kommun,kunskapsutveckling,närbyråkrat,politiskt beslutsfattande,strategi,tjänstemän},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Barnkonventionen – en viktig fråga utan efterfrågan},
 year     = {2016},
}