Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitization and interpretation of vintage 2D seismic reflection data from Hanö Bay, Sweden

Benavides Höglund, Nikolas LU (2016) In Dissertations in Geology at Lund University GEOL01 20151
Department of Geology
Abstract
Seismic reflection data has been collected for more than half a century for both scientific and industrial purposes. Data sampled in modern surveys are collected, processed and stored digitally. There are, however, large quantities of vintage seismic reflection data that since its original use has been stored away and remains difficult to access in its current form. This data was acquired when it was not yet standard procedure to store seismic data digi-tally, but rather on vintage media formats. This study investigates the possibility of digitizing such data by present-ing and reviewing a workflow model that is applicable for students and individual researchers. To demonstrate this, a grid of 2D marine seismic lines, accompanied by well... (More)
Seismic reflection data has been collected for more than half a century for both scientific and industrial purposes. Data sampled in modern surveys are collected, processed and stored digitally. There are, however, large quantities of vintage seismic reflection data that since its original use has been stored away and remains difficult to access in its current form. This data was acquired when it was not yet standard procedure to store seismic data digi-tally, but rather on vintage media formats. This study investigates the possibility of digitizing such data by present-ing and reviewing a workflow model that is applicable for students and individual researchers. To demonstrate this, a grid of 2D marine seismic lines, accompanied by well data, was provided by the Geological Survey of Sweden (SGU) over the Hanö Bay area, SW Baltic Sea. This data was digitized, processed, interpreted and displayed both as contour maps and 3D surface models. This study also attempts to place what is essentially an untapped resource in a broader perspective by discussing the scientific, educational and economical benefits of transforming vintage seismic data to be preserved and shared in digital format. (Less)
Abstract (Swedish)
Reflektionsseismik har använts i forsknings- och prospekteringsändamål sedan första halvan av 1900-talet. De moderna undersökningar som utförs idag behandlar hela datainsamlingsförloppet digitalt och färdig-behandlad data tillgängliggörs sedan för geologisk tolkning i moderna datorprogram. Det finns dock en stor före-komst av äldre seismisk reflektionsdata som sparats ned på numera omoderna format och som i dagsläget är svåråt-komlig för vetenskapliga studier. Den stora datamängden som insamlades under 1970- och 80-talet av Oljeprospek-tering AB (OPAB) är en sådan resurs som innehåller mer än 33 000 kilometer 2D reflektionsseismisk data över Sveriges sedimentära berggrund. Stora delar av denna datasamling har nu skannats till digitalt... (More)
Reflektionsseismik har använts i forsknings- och prospekteringsändamål sedan första halvan av 1900-talet. De moderna undersökningar som utförs idag behandlar hela datainsamlingsförloppet digitalt och färdig-behandlad data tillgängliggörs sedan för geologisk tolkning i moderna datorprogram. Det finns dock en stor före-komst av äldre seismisk reflektionsdata som sparats ned på numera omoderna format och som i dagsläget är svåråt-komlig för vetenskapliga studier. Den stora datamängden som insamlades under 1970- och 80-talet av Oljeprospek-tering AB (OPAB) är en sådan resurs som innehåller mer än 33 000 kilometer 2D reflektionsseismisk data över Sveriges sedimentära berggrund. Stora delar av denna datasamling har nu skannats till digitalt format och lagrats på SGUs servrar. Denna studie undersöker möjligheterna att digitalisera delar av detta material till så kallade SEG-Y filer, ett filformat som innehåller geofysisk data och som kan bearbetas och tolkas i moderna datorprogram. En fö-reslagen arbetsmodell med syfte att genomföra digitaliseringen på ett lätthanterligt och billigt sätt har utarbetats och presenteras i detta arbete. Avsikten med detta är att studenter och forskare som önskar utföra liknande arbeten ska kunna återupprepa de steg som rekommenderas för en lyckad digitalisering och användning av äldre seismisk data. För att utföra denna undersökning har SGU i Lund bidragit med reflektionsseismisk data samt borrhålsdata över ett område i Hanöbukten i sydvästra Östersjön. Genom att digitalisera, behandla och tolka den data som SGU bidra-git med presenteras i denna studie en konturkarta samt 3D-modeller över det tolkade området. Vidare förs även en diskussion kring värdet av att modernisera och bevara gammal seismisk data i digitalt format, samt hur studenter vid svenska universitet kan dra nytta av att, med svensk sedimentär berggrund som övningsmaterial, utföra seism-iska övningsuppgifter digitalt i olika datorprogram. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Benavides Höglund, Nikolas LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
seismic interpretation, Tornquist Zone, Hanö Bay Basin, seismic data, digitization of seismic sections, OPAB
publication/series
Dissertations in Geology at Lund University
report number
470
language
English
id
8888564
date added to LUP
2016-08-22 11:15:10
date last changed
2016-08-22 11:15:10
@misc{8888564,
 abstract   = {Seismic reflection data has been collected for more than half a century for both scientific and industrial purposes. Data sampled in modern surveys are collected, processed and stored digitally. There are, however, large quantities of vintage seismic reflection data that since its original use has been stored away and remains difficult to access in its current form. This data was acquired when it was not yet standard procedure to store seismic data digi-tally, but rather on vintage media formats. This study investigates the possibility of digitizing such data by present-ing and reviewing a workflow model that is applicable for students and individual researchers. To demonstrate this, a grid of 2D marine seismic lines, accompanied by well data, was provided by the Geological Survey of Sweden (SGU) over the Hanö Bay area, SW Baltic Sea. This data was digitized, processed, interpreted and displayed both as contour maps and 3D surface models. This study also attempts to place what is essentially an untapped resource in a broader perspective by discussing the scientific, educational and economical benefits of transforming vintage seismic data to be preserved and shared in digital format.},
 author    = {Benavides Höglund, Nikolas},
 keyword   = {seismic interpretation,Tornquist Zone,Hanö Bay Basin,seismic data,digitization of seismic sections,OPAB},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Dissertations in Geology at Lund University},
 title    = {Digitization and interpretation of vintage 2D seismic reflection data from Hanö Bay, Sweden},
 year     = {2016},
}