Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bristande tillgänglighet, en bristande lag : en tematisk kvalitativ innehållsanalys av regeringens proposition gällande bristande tillgänglighet som en form av diskriminering

Karlberg, Rebecka LU (2016) MRSK61 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka om nuvarande svensk lag gällande bristande tillgänglighet, är tillräcklig eller otillräcklig för att öka inkluderingen av individer med funktionsnedsättning i samhället. Regeringens proposition gällande lagen om Bristande tillgänglighet som form av diskriminering har utgjort arbetets primärmaterial. Vidare har litteratur om teoretiska perspektiv på funktionshinder och bristande tillgänglighet använts för att skapa en ökad förståelse om kontexten. För att kunna besvara frågeställningen har teori om den Sociala modellen och metoden tematisk kvalitativ innehållsanalys använts. Temana ekonomiska, politiska och sociala faktorer har hämtats ur den Sociala modellen och har sedan använts som utgångspunkt i... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka om nuvarande svensk lag gällande bristande tillgänglighet, är tillräcklig eller otillräcklig för att öka inkluderingen av individer med funktionsnedsättning i samhället. Regeringens proposition gällande lagen om Bristande tillgänglighet som form av diskriminering har utgjort arbetets primärmaterial. Vidare har litteratur om teoretiska perspektiv på funktionshinder och bristande tillgänglighet använts för att skapa en ökad förståelse om kontexten. För att kunna besvara frågeställningen har teori om den Sociala modellen och metoden tematisk kvalitativ innehållsanalys använts. Temana ekonomiska, politiska och sociala faktorer har hämtats ur den Sociala modellen och har sedan använts som utgångspunkt i analysen. Modellen anser att funktionshinder är konstruerat av samhället på grund av bristande tillgänglighet.
Undersökningens resultat visar att nuvarande lag inte är tillräcklig för att öka inkluderingen. Detta på grund av att propositionen har ett individ-perspektiv istället för ett samhällsperspektiv.
I uppsatsens diskussion ges förslag på åtgärder som behöver vidtas för att öka inkluderingen. Exempelvis behöver den allmänna kunskapen om funktionsnedsättningar öka. Vidare hade lagen behövt vara fristående och inte inkluderad i den svenska diskrimineringslagen. Till sist behöver regeringen ta fram långsiktiga åtgärdsplaner och inte enbart se till enskilda fall. (Less)
Popular Abstract
This thesis has a purpose to investigate on how the Swedish law on accessibility is adequate enough to increase the social inclusion of persons with impairment. The primary material of the thesis is the government bill of accessibility, and there is also other material that has been used, such as books on different theories about disability and accessibility. The method utilized in the thesis is a thematic qualitative content analysis, where the themes economical-, political- and social elements have been identified and chosen to describe the Social model of disability, which is also the theory of the thesis. The basis of the Social model is that disability is constructed by society and not caused by the impairment.
The thesis’ results... (More)
This thesis has a purpose to investigate on how the Swedish law on accessibility is adequate enough to increase the social inclusion of persons with impairment. The primary material of the thesis is the government bill of accessibility, and there is also other material that has been used, such as books on different theories about disability and accessibility. The method utilized in the thesis is a thematic qualitative content analysis, where the themes economical-, political- and social elements have been identified and chosen to describe the Social model of disability, which is also the theory of the thesis. The basis of the Social model is that disability is constructed by society and not caused by the impairment.
The thesis’ results indicate that the Swedish law is inadequate in re-gards of increasing social inclusion. This is because of the fact that the bill is not based on the Social model.
Furthermore, the result of the analysis gave proposals on how to in-crease the social inclusion of people with impairments. These proposals are increased knowledge among the citizens and that the law should be accept-ed as independent and not included in the existing discrimination law. The government needs to, at least, have long term goals to increase accessibility and social inclusion for people with impairment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlberg, Rebecka LU
supervisor
organization
course
MRSK61 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Impairment, Disability, Human rights, the social model, qualitative content analysis. Funktionsnedsättning, Funktionshinder, Sociala modellen, mänskliga rättigheter, tematisk kvalitativ innehållsanalys
language
Swedish
id
8888575
date added to LUP
2016-10-12 09:26:25
date last changed
2016-10-12 09:26:25
@misc{8888575,
 abstract   = {{Uppsatsens syfte är att undersöka om nuvarande svensk lag gällande bristande tillgänglighet, är tillräcklig eller otillräcklig för att öka inkluderingen av individer med funktionsnedsättning i samhället. Regeringens proposition gällande lagen om Bristande tillgänglighet som form av diskriminering har utgjort arbetets primärmaterial. Vidare har litteratur om teoretiska perspektiv på funktionshinder och bristande tillgänglighet använts för att skapa en ökad förståelse om kontexten. För att kunna besvara frågeställningen har teori om den Sociala modellen och metoden tematisk kvalitativ innehållsanalys använts. Temana ekonomiska, politiska och sociala faktorer har hämtats ur den Sociala modellen och har sedan använts som utgångspunkt i analysen. Modellen anser att funktionshinder är konstruerat av samhället på grund av bristande tillgänglighet. 
Undersökningens resultat visar att nuvarande lag inte är tillräcklig för att öka inkluderingen. Detta på grund av att propositionen har ett individ-perspektiv istället för ett samhällsperspektiv.
I uppsatsens diskussion ges förslag på åtgärder som behöver vidtas för att öka inkluderingen. Exempelvis behöver den allmänna kunskapen om funktionsnedsättningar öka. Vidare hade lagen behövt vara fristående och inte inkluderad i den svenska diskrimineringslagen. Till sist behöver regeringen ta fram långsiktiga åtgärdsplaner och inte enbart se till enskilda fall.}},
 author    = {{Karlberg, Rebecka}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Bristande tillgänglighet, en bristande lag : en tematisk kvalitativ innehållsanalys av regeringens proposition gällande bristande tillgänglighet som en form av diskriminering}},
 year     = {{2016}},
}