Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Avvikelser från det normala : en enkätstudie och en begreppsanalytisk studie av skolors normkritiska förhållningssätt i det förebyggande arbetet mot mobbning

Odelstig, Johan LU (2016) MRSG31 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Jag har undersökt fyra olika skolors likabehandlingsplaner och samlat in svar från fyra olika skolor på en egen utformad enkät. Mitt fokus har legat på huruvida skolorna för-håller sig normkritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobbning vilket innebär att för-hålla sig kritiskt till och synliggöra normer som marginaliserar vissa grupper av individer. För att analysera mitt primärmaterial har jag använt mig av ett teoretiskt perspektiv av Cris Mayo som fokuserar på hur språkanvändningen kan användas som en maktfaktor för att trycka ner andra individer. Som metod har jag använt mig av en begreppsanalys med inspiration av Quentin Skinner. Det resultat jag kom fram till är att det normkritiska förhållningssättet inte är något naturligt inslag... (More)
Jag har undersökt fyra olika skolors likabehandlingsplaner och samlat in svar från fyra olika skolor på en egen utformad enkät. Mitt fokus har legat på huruvida skolorna för-håller sig normkritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobbning vilket innebär att för-hålla sig kritiskt till och synliggöra normer som marginaliserar vissa grupper av individer. För att analysera mitt primärmaterial har jag använt mig av ett teoretiskt perspektiv av Cris Mayo som fokuserar på hur språkanvändningen kan användas som en maktfaktor för att trycka ner andra individer. Som metod har jag använt mig av en begreppsanalys med inspiration av Quentin Skinner. Det resultat jag kom fram till är att det normkritiska förhållningssättet inte är något naturligt inslag i någon av skolornas förebyggande arbete mot mobbning. Hos en av skolorna var det överhuvudtaget inte ett inslag. Däremot så visar min undersökning och analys på att det normkritiska perspektivet är på framfart. Detta märks av inte minst då skolorna tänker på vilket material som ska användas i undervisningen för att spegla olika människors bakgrund eller att olikheter mellan män-niskor diskuteras genom värderingsövningar. Att situationen ser annorlunda ut för de olika skolorna är något som ni läsare kommer märka av under läsningens gång (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Odelstig, Johan LU
supervisor
organization
course
MRSG31 20161
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
keywords
Likabehandlingsplaner, Normkritik, Mobbning, Skolor, Avvikelse, human rights, mänskliga rättigheter
language
Swedish
id
8888728
date added to LUP
2016-10-12 09:41:21
date last changed
2016-10-12 09:41:21
@misc{8888728,
 abstract   = {Jag har undersökt fyra olika skolors likabehandlingsplaner och samlat in svar från fyra olika skolor på en egen utformad enkät. Mitt fokus har legat på huruvida skolorna för-håller sig normkritiskt i sitt förebyggande arbete mot mobbning vilket innebär att för-hålla sig kritiskt till och synliggöra normer som marginaliserar vissa grupper av individer. För att analysera mitt primärmaterial har jag använt mig av ett teoretiskt perspektiv av Cris Mayo som fokuserar på hur språkanvändningen kan användas som en maktfaktor för att trycka ner andra individer. Som metod har jag använt mig av en begreppsanalys med inspiration av Quentin Skinner. Det resultat jag kom fram till är att det normkritiska förhållningssättet inte är något naturligt inslag i någon av skolornas förebyggande arbete mot mobbning. Hos en av skolorna var det överhuvudtaget inte ett inslag. Däremot så visar min undersökning och analys på att det normkritiska perspektivet är på framfart. Detta märks av inte minst då skolorna tänker på vilket material som ska användas i undervisningen för att spegla olika människors bakgrund eller att olikheter mellan män-niskor diskuteras genom värderingsövningar. Att situationen ser annorlunda ut för de olika skolorna är något som ni läsare kommer märka av under läsningens gång},
 author    = {Odelstig, Johan},
 keyword   = {Likabehandlingsplaner,Normkritik,Mobbning,Skolor,Avvikelse,human rights,mänskliga rättigheter},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Avvikelser från det normala : en enkätstudie och en begreppsanalytisk studie av skolors normkritiska förhållningssätt i det förebyggande arbetet mot mobbning},
 year     = {2016},
}