Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Andrum från mänskliga rättigheter? : en kvalitativ innehållsanalys av regeringens proposition om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige

Angelöw, Amanda LU (2016) MRSK30 20161
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
En omdiskuterad lag som syftar till att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft 20 juli 2016. Lagen innebär att Sverige under tre år ska begränsa anhöriginvandringen samt i huvudsak bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.
Uppsatsen syftar till att granska proposition 2015/16:174, vilken motiverade till lagändringarna, ur ett rättighetsperspektiv baserat på Hannah Arendts teori om motsägelsen i de mänskliga rättigheterna och på fyra dimensioner av rättighetsbegreppet. Avsikten är att göra en analys av propositionen i sin helhet, men med extra fokus på de delar som handlar om tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterförening. Som metod används kvalitativ innehållsanalys. De huvudsakliga slutsatser som... (More)
En omdiskuterad lag som syftar till att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft 20 juli 2016. Lagen innebär att Sverige under tre år ska begränsa anhöriginvandringen samt i huvudsak bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.
Uppsatsen syftar till att granska proposition 2015/16:174, vilken motiverade till lagändringarna, ur ett rättighetsperspektiv baserat på Hannah Arendts teori om motsägelsen i de mänskliga rättigheterna och på fyra dimensioner av rättighetsbegreppet. Avsikten är att göra en analys av propositionen i sin helhet, men med extra fokus på de delar som handlar om tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterförening. Som metod används kvalitativ innehållsanalys. De huvudsakliga slutsatser som går att dra av uppsatsen är att det i propositionen finns ett fokus på mänskliga rättigheter som juridiska anspråk. I propositionen tycks även den svenska staten och myndigheter som skyldighetsbärare prioriteras högre än människor på flykt som rättighetsbärare. Tillfälliga uppehållstillstånd kan utifrån Arendt ses som en inskränkning på rätten att tillhöra ett organiserat samhälle. Det är också tydligt att juridisk status i praktiken tycks vara avgörande för asylsökandes rätt att ha rättigheter. Regeringens motivering till lagändringarna kan bekräfta den syn på rättigheter som motsägelsefulla som Arendt framför. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Angelöw, Amanda LU
supervisor
organization
course
MRSK30 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
tillfälliga uppehållstillstånd, mänskliga rättigheter, Hannah Arendt, familjeåterförening, asylrätt, human rights
language
Swedish
id
8888772
date added to LUP
2016-10-12 09:38:00
date last changed
2016-10-12 09:38:00
@misc{8888772,
 abstract   = {En omdiskuterad lag som syftar till att begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige trädde i kraft 20 juli 2016. Lagen innebär att Sverige under tre år ska begränsa anhöriginvandringen samt i huvudsak bevilja tillfälliga uppehållstillstånd.
Uppsatsen syftar till att granska proposition 2015/16:174, vilken motiverade till lagändringarna, ur ett rättighetsperspektiv baserat på Hannah Arendts teori om motsägelsen i de mänskliga rättigheterna och på fyra dimensioner av rättighetsbegreppet. Avsikten är att göra en analys av propositionen i sin helhet, men med extra fokus på de delar som handlar om tillfälliga uppehållstillstånd och familjeåterförening. Som metod används kvalitativ innehållsanalys. De huvudsakliga slutsatser som går att dra av uppsatsen är att det i propositionen finns ett fokus på mänskliga rättigheter som juridiska anspråk. I propositionen tycks även den svenska staten och myndigheter som skyldighetsbärare prioriteras högre än människor på flykt som rättighetsbärare. Tillfälliga uppehållstillstånd kan utifrån Arendt ses som en inskränkning på rätten att tillhöra ett organiserat samhälle. Det är också tydligt att juridisk status i praktiken tycks vara avgörande för asylsökandes rätt att ha rättigheter. Regeringens motivering till lagändringarna kan bekräfta den syn på rättigheter som motsägelsefulla som Arendt framför.},
 author    = {Angelöw, Amanda},
 keyword   = {tillfälliga uppehållstillstånd,mänskliga rättigheter,Hannah Arendt,familjeåterförening,asylrätt,human rights},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Andrum från mänskliga rättigheter? : en kvalitativ innehållsanalys av regeringens proposition om att tillfälligt begränsa möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige},
 year     = {2016},
}