Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan minus bli positivt?

Hamilton, Gabriella LU and Landberg, Anna LU (2016) NEKH01 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
I denna uppsats har en ekonometrisk analys utförts för att undersöka räntans effekt på konsumtionen i
Sverige mellan åren 1995-2016. En del av fokusen har legat på de låga räntenivåerna sedan 2009 och den
rådande negativa reporäntan. I modellen har även ytterligare makroekonomiska variabler inkluderats för
att undersöka vad som har en märkbar effekt på konsumtionen. Enligt resultat har variablerna endast ett
samband på kort sikt och visar att reporäntan inte har en signifikant påverkan på konsumtionen. Däremot
påverkar real och finansiell förmögenhet, samt om perioden var före eller efter finanskrisen 2008. Våra
resultat angående disponibel inkomst är i linje med Robert Halls slumpvandringshypotes, vilken hävdar
att individen är... (More)
I denna uppsats har en ekonometrisk analys utförts för att undersöka räntans effekt på konsumtionen i
Sverige mellan åren 1995-2016. En del av fokusen har legat på de låga räntenivåerna sedan 2009 och den
rådande negativa reporäntan. I modellen har även ytterligare makroekonomiska variabler inkluderats för
att undersöka vad som har en märkbar effekt på konsumtionen. Enligt resultat har variablerna endast ett
samband på kort sikt och visar att reporäntan inte har en signifikant påverkan på konsumtionen. Däremot
påverkar real och finansiell förmögenhet, samt om perioden var före eller efter finanskrisen 2008. Våra
resultat angående disponibel inkomst är i linje med Robert Halls slumpvandringshypotes, vilken hävdar
att individen är framåtblickande och att förändringar i disponibel inkomst inte påverkar konsumtionen.
Resultaten indikerar också på att inkomst- och substitutionseffekten tar ut varandra, vilket gör att räntan
inte har en inverkan på individernas konsumtionsbeteende. Resultaten tyder även på att substitution- och
inkomsteffekten tar ut varandra. Även detta bidrar till att räntan inte har en påverkan på konsumtionen. (Less)
Popular Abstract
In this essay an econometric analysis have been done to investigate and evaluate the steering interest rate
effect on consumption in Sweden between the years 1995-2016. Parts of the focus of this essay has been
on the low rate levels since 2009, and the current negative rate. In the econometric model, additional
macroeconomic variables have been included, in order to investigate what affects consumption. According
to the findings, our variables only correlate in the short run and show the rate do not have a significant
effect on the consumption. Real and financial wealth and whether the period was before or after the
financial crisis 2008 however influences the consumption. The results regarding disposable income are in
line with... (More)
In this essay an econometric analysis have been done to investigate and evaluate the steering interest rate
effect on consumption in Sweden between the years 1995-2016. Parts of the focus of this essay has been
on the low rate levels since 2009, and the current negative rate. In the econometric model, additional
macroeconomic variables have been included, in order to investigate what affects consumption. According
to the findings, our variables only correlate in the short run and show the rate do not have a significant
effect on the consumption. Real and financial wealth and whether the period was before or after the
financial crisis 2008 however influences the consumption. The results regarding disposable income are in
line with the intitution of Robert Hall’s ”Random Walk Model of consumption”. Hall’s hypothesis states
that changes in disposable income does not affect the individual consumption behavior. The results also
indicates that the substitution and income effect contracts each other. This is another factor that leads
to the insignificant effect on consumption. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hamilton, Gabriella LU and Landberg, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Ekonometrisk studie av reporäntans inverkan på konsumtionen
course
NEKH01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
reporänta konsumtionsfunktion konsumtionsteori inkomsteffekten substitutionseffekten
language
Swedish
id
8889345
date added to LUP
2016-09-09 16:08:03
date last changed
2016-09-09 16:08:03
@misc{8889345,
 abstract   = {I denna uppsats har en ekonometrisk analys utförts för att undersöka räntans effekt på konsumtionen i
Sverige mellan åren 1995-2016. En del av fokusen har legat på de låga räntenivåerna sedan 2009 och den
rådande negativa reporäntan. I modellen har även ytterligare makroekonomiska variabler inkluderats för
att undersöka vad som har en märkbar effekt på konsumtionen. Enligt resultat har variablerna endast ett
samband på kort sikt och visar att reporäntan inte har en signifikant påverkan på konsumtionen. Däremot
påverkar real och finansiell förmögenhet, samt om perioden var före eller efter finanskrisen 2008. Våra
resultat angående disponibel inkomst är i linje med Robert Halls slumpvandringshypotes, vilken hävdar
att individen är framåtblickande och att förändringar i disponibel inkomst inte påverkar konsumtionen.
Resultaten indikerar också på att inkomst- och substitutionseffekten tar ut varandra, vilket gör att räntan
inte har en inverkan på individernas konsumtionsbeteende. Resultaten tyder även på att substitution- och
inkomsteffekten tar ut varandra. Även detta bidrar till att räntan inte har en påverkan på konsumtionen.},
 author    = {Hamilton, Gabriella and Landberg, Anna},
 keyword   = {reporänta konsumtionsfunktion konsumtionsteori inkomsteffekten substitutionseffekten},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kan minus bli positivt?},
 year     = {2016},
}