Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Intranät och verksamhetsnytta: En fallstudie av Malmö Opera

Svanholm, Daniel LU and Ricart, Victor (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Studiens fokus ligger på att utvärdera hur moderna intranät används för att stödja informat-
ionshantering inom en organisation, och om ett sådant informations-system kan generera verksamhetsnytta. Syftet är att vi vill bidra till en djupare förståelse om hur informations- och kommunikationsteknologin används för att stödja informationshantering och verksamhets- nytta. Som undersökningsobjekt har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie på organisationen Malmö Opera som bedriver verksamhet inom offentlig sektor. Empirin samlades in med hjälp av intervjuer med tillhörande kompletterande enkätundersökning från fyra anställda från olika avdelningar inom organisationen. Studiens resultat konstaterade att intranätet har goda förut-... (More)
Studiens fokus ligger på att utvärdera hur moderna intranät används för att stödja informat-
ionshantering inom en organisation, och om ett sådant informations-system kan generera verksamhetsnytta. Syftet är att vi vill bidra till en djupare förståelse om hur informations- och kommunikationsteknologin används för att stödja informationshantering och verksamhets- nytta. Som undersökningsobjekt har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie på organisationen Malmö Opera som bedriver verksamhet inom offentlig sektor. Empirin samlades in med hjälp av intervjuer med tillhörande kompletterande enkätundersökning från fyra anställda från olika avdelningar inom organisationen. Studiens resultat konstaterade att intranätet har goda förut- sättningar att fungera som ett nyttoskapande informationssystem. Intranätets nätverksbaserade struktur kan användas framgångsrikt för att sprida aktuell information ut i organisationen. Denna information höjer både den upplevda individuella nyttan och även verksamhetsnyttan i helhet. De gemensamma arbetsytorna ger förutsättningar för krossfunktionellt arbete mellan de fysiskt separerade avdelningarna. Dock har Malmö Operas intranät konstruerats med tyd- liga hierarkiska användarroller och behörigheter vilket påvisas i de horisontella leden. Resul- tatet konstaterar intranätets brist på funktioner som chatt och uppmaning till intranätsanvänd- ning. Slutligen av studiens resultat framgår det även att tekniska brister har en negativ inver- kan på uppdatering och hämtning av information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svanholm, Daniel LU and Ricart, Victor
supervisor
organization
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Systemkvalitet, Informationskvalitet, Servicekvalitet, Systemanvändning Användarnöjdhet, Nettoeffekt, Information system success model, IKT, Likertskala
report number
INF16-060
language
Swedish
id
8889363
date added to LUP
2016-09-01 10:16:03
date last changed
2016-09-01 10:16:03
@misc{8889363,
 abstract   = {Studiens fokus ligger på att utvärdera hur moderna intranät används för att stödja informat-
ionshantering inom en organisation, och om ett sådant informations-system kan generera verksamhetsnytta. Syftet är att vi vill bidra till en djupare förståelse om hur informations- och kommunikationsteknologin används för att stödja informationshantering och verksamhets- nytta. Som undersökningsobjekt har vi valt att utföra en kvalitativ fallstudie på organisationen Malmö Opera som bedriver verksamhet inom offentlig sektor. Empirin samlades in med hjälp av intervjuer med tillhörande kompletterande enkätundersökning från fyra anställda från olika avdelningar inom organisationen. Studiens resultat konstaterade att intranätet har goda förut- sättningar att fungera som ett nyttoskapande informationssystem. Intranätets nätverksbaserade struktur kan användas framgångsrikt för att sprida aktuell information ut i organisationen. Denna information höjer både den upplevda individuella nyttan och även verksamhetsnyttan i helhet. De gemensamma arbetsytorna ger förutsättningar för krossfunktionellt arbete mellan de fysiskt separerade avdelningarna. Dock har Malmö Operas intranät konstruerats med tyd- liga hierarkiska användarroller och behörigheter vilket påvisas i de horisontella leden. Resul- tatet konstaterar intranätets brist på funktioner som chatt och uppmaning till intranätsanvänd- ning. Slutligen av studiens resultat framgår det även att tekniska brister har en negativ inver- kan på uppdatering och hämtning av information.},
 author    = {Svanholm, Daniel and Ricart, Victor},
 keyword   = {Systemkvalitet,Informationskvalitet,Servicekvalitet,Systemanvändning Användarnöjdhet,Nettoeffekt,Information system success model,IKT,Likertskala},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Intranät och verksamhetsnytta: En fallstudie av Malmö Opera},
 year     = {2016},
}