Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie om relationen mellan fonologisk medvetenhet och arbetsminne samt om självskattningsförmåga i årskurs 4 och 6

Briggs, Malin LU ; Brink, Emilia LU and Preston, Emma LU (2016) LOGM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte var att undersöka relationen mellan Paulin test samt det av författarna
sammansatta Spoonerismbatteriet och arbetsminnesmått i årskurs 4 och 6. Ytterligare ett syfte
var att undersöka relationen mellan barns självskattning och deras prestation på
spoonerismuppgifter. Metod: 100 barn i årskurs 4 och 6 testades med Paulin test och
Spoonerismbatteriet som mått på fonologisk medvetenhet samt CLPT, Sifferrepetition
baklänges och Nonordsrepetition som mått på arbetsminne. En självskattning genomfördes
efter Spoonerismbatteriet. Resultat: Signifikanta korrelationer fanns mellan
arbetsminnesmåtten och både Paulin test och Spoonerismbatteriet i årskurs 4 och 6.
Arbetsminnesmåtten förklarade totalt cirka 34 % av... (More)
Syfte: Studiens syfte var att undersöka relationen mellan Paulin test samt det av författarna
sammansatta Spoonerismbatteriet och arbetsminnesmått i årskurs 4 och 6. Ytterligare ett syfte
var att undersöka relationen mellan barns självskattning och deras prestation på
spoonerismuppgifter. Metod: 100 barn i årskurs 4 och 6 testades med Paulin test och
Spoonerismbatteriet som mått på fonologisk medvetenhet samt CLPT, Sifferrepetition
baklänges och Nonordsrepetition som mått på arbetsminne. En självskattning genomfördes
efter Spoonerismbatteriet. Resultat: Signifikanta korrelationer fanns mellan
arbetsminnesmåtten och både Paulin test och Spoonerismbatteriet i årskurs 4 och 6.
Arbetsminnesmåtten förklarade totalt cirka 34 % av variansen i resultat på Paulin test i båda
årskurserna. Beträffande Spoonerismbatteriet förklarade arbetsminnesmåtten totalt 48 % i
årskurs 4 och 24,5 % i årskurs 6. Arbetsminnesmåttens unika bidrag till variansen i resultat på
Paulin test och Spoonerismbatteriet varierade mellan årskurserna. Signifikanta korrelationer
fanns mellan Spoonerismbatteriet och självskattning av svårighetsgrad och prestation i båda
årskurserna. Slutsats: Då resultat på Paulin test samt Spoonerismbatteriet delvis påverkas av
arbetsminneskapacitet är det av stor vikt att ta hänsyn till denna vid bedömning av fonologisk
medvetenhet. Barn i dessa åldrar har en god uppfattning om den egna förmågan och
spoonerismuppgifternas svårighetsgrad. Således bör barns uppfattning om upplevda
svårigheter uppmärksammas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Briggs, Malin LU ; Brink, Emilia LU and Preston, Emma LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Paulin test, fonologisk medvetenhet, arbetsminne, spoonerism, självskattning
language
Swedish
id
8889463
date added to LUP
2016-08-25 19:57:19
date last changed
2016-08-25 19:57:19
@misc{8889463,
 abstract   = {{Syfte: Studiens syfte var att undersöka relationen mellan Paulin test samt det av författarna
sammansatta Spoonerismbatteriet och arbetsminnesmått i årskurs 4 och 6. Ytterligare ett syfte
var att undersöka relationen mellan barns självskattning och deras prestation på
spoonerismuppgifter. Metod: 100 barn i årskurs 4 och 6 testades med Paulin test och
Spoonerismbatteriet som mått på fonologisk medvetenhet samt CLPT, Sifferrepetition
baklänges och Nonordsrepetition som mått på arbetsminne. En självskattning genomfördes
efter Spoonerismbatteriet. Resultat: Signifikanta korrelationer fanns mellan
arbetsminnesmåtten och både Paulin test och Spoonerismbatteriet i årskurs 4 och 6.
Arbetsminnesmåtten förklarade totalt cirka 34 % av variansen i resultat på Paulin test i båda
årskurserna. Beträffande Spoonerismbatteriet förklarade arbetsminnesmåtten totalt 48 % i
årskurs 4 och 24,5 % i årskurs 6. Arbetsminnesmåttens unika bidrag till variansen i resultat på
Paulin test och Spoonerismbatteriet varierade mellan årskurserna. Signifikanta korrelationer
fanns mellan Spoonerismbatteriet och självskattning av svårighetsgrad och prestation i båda
årskurserna. Slutsats: Då resultat på Paulin test samt Spoonerismbatteriet delvis påverkas av
arbetsminneskapacitet är det av stor vikt att ta hänsyn till denna vid bedömning av fonologisk
medvetenhet. Barn i dessa åldrar har en god uppfattning om den egna förmågan och
spoonerismuppgifternas svårighetsgrad. Således bör barns uppfattning om upplevda
svårigheter uppmärksammas.}},
 author    = {{Briggs, Malin and Brink, Emilia and Preston, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En studie om relationen mellan fonologisk medvetenhet och arbetsminne samt om självskattningsförmåga i årskurs 4 och 6}},
 year     = {{2016}},
}