Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

” Jag kanske skulle gå och prata högt för mig själv för jag blir så hes” – En kvalitativ studie om äldres subjektiva upplevelser av röstproblem

Lötvall, Agnes LU (2016) LOGM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka hur röstproblem ter sig hos en grupp icke-behandlingssökande äldre personer, då tidigare studier visat att prevalensen av röstproblem hos äldre är hög. Metod: Studien består till största del av kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsintervjuer och en individuell intervju. De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades med systematisk textkondensering. Intervjuerna kompletterades med två frågeformulär för att få en mer utvecklad bild av deltagarnas röstproblem och etiologin till dessa besvär. Deltagarna utgjordes av 15 personer mellan 67 och 83 år, 14 kvinnor och en man. Resultat: Resultatet av det analyserade materialet visade att alla deltagare upplevde en lägre till högre grad av subjektiva röstproblem... (More)
Syfte: Att undersöka hur röstproblem ter sig hos en grupp icke-behandlingssökande äldre personer, då tidigare studier visat att prevalensen av röstproblem hos äldre är hög. Metod: Studien består till största del av kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsintervjuer och en individuell intervju. De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades med systematisk textkondensering. Intervjuerna kompletterades med två frågeformulär för att få en mer utvecklad bild av deltagarnas röstproblem och etiologin till dessa besvär. Deltagarna utgjordes av 15 personer mellan 67 och 83 år, 14 kvinnor och en man. Resultat: Resultatet av det analyserade materialet visade att alla deltagare upplevde en lägre till högre grad av subjektiva röstproblem vilket påverkade deras livskvalitet negativt. Deltagarna uppvisade ett stort behov av verbal kommunikation och beskrev strategier, konsekvenser och tankar om sina egna röstproblem. Flera deltagare beskrev röstinaktivitet som den främsta orsaken till röstproblemen. Slutsats: Studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för hur röstproblem kan påverka en äldre persons liv samt inspirera till hur det går att arbeta vidare för att förbättra situationen för äldre med röstproblem. Fler studier inom området efterfrågas för att utveckla bedömnings- och behandlingsmaterial åt den ständigt växande äldre populationen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lötvall, Agnes LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Äldre, Röstproblem, Icke-behandlingssökande, Fokusgrupper
language
Swedish
id
8889470
date added to LUP
2016-08-25 19:56:36
date last changed
2016-09-05 11:31:44
@misc{8889470,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka hur röstproblem ter sig hos en grupp icke-behandlingssökande äldre personer, då tidigare studier visat att prevalensen av röstproblem hos äldre är hög. Metod: Studien består till största del av kvalitativ metod i form av tre fokusgruppsintervjuer och en individuell intervju. De inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades med systematisk textkondensering. Intervjuerna kompletterades med två frågeformulär för att få en mer utvecklad bild av deltagarnas röstproblem och etiologin till dessa besvär. Deltagarna utgjordes av 15 personer mellan 67 och 83 år, 14 kvinnor och en man. Resultat: Resultatet av det analyserade materialet visade att alla deltagare upplevde en lägre till högre grad av subjektiva röstproblem vilket påverkade deras livskvalitet negativt. Deltagarna uppvisade ett stort behov av verbal kommunikation och beskrev strategier, konsekvenser och tankar om sina egna röstproblem. Flera deltagare beskrev röstinaktivitet som den främsta orsaken till röstproblemen. Slutsats: Studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för hur röstproblem kan påverka en äldre persons liv samt inspirera till hur det går att arbeta vidare för att förbättra situationen för äldre med röstproblem. Fler studier inom området efterfrågas för att utveckla bedömnings- och behandlingsmaterial åt den ständigt växande äldre populationen.},
 author    = {Lötvall, Agnes},
 keyword   = {Äldre,Röstproblem,Icke-behandlingssökande,Fokusgrupper},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {” Jag kanske skulle gå och prata högt för mig själv för jag blir så hes” – En kvalitativ studie om äldres subjektiva upplevelser av röstproblem},
 year     = {2016},
}