Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tidigt ordförråd och formigenkänningsförmåga kan förutsäga språklig förmåga i 6 - 7 årsåldern

Fölster, Andrea LU and Hansson, Jenny LU (2016) LOGM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studiens syfte var att undersöka om receptivt och produktivt ordförråd
respektive förmågan att känna igen objekts form vid 20 och 24 månaders ålder kunde
predicera språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. De tidiga måtten på ordförråd och
formigenkänning samlades in i Borgström, Torkildsen och Lindgren (2015), vilken
föreliggande studie är en uppföljning på. Metod: Deltagarna var 36 barn i åldrarna 6 - 7 år.
De testades med ett omfattande testbatteri inom områdena ordförråd, språkförståelse,
pragmatik, fonologisk medvetenhet, korttids- och arbetsminne samt icke-verbal förmåga.
Resultat: Vi fann signifikanta samband mellan ordförråd vid 20 och 24 månaders ålder och
språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. Signifikanta samband... (More)
Syfte: Studiens syfte var att undersöka om receptivt och produktivt ordförråd
respektive förmågan att känna igen objekts form vid 20 och 24 månaders ålder kunde
predicera språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. De tidiga måtten på ordförråd och
formigenkänning samlades in i Borgström, Torkildsen och Lindgren (2015), vilken
föreliggande studie är en uppföljning på. Metod: Deltagarna var 36 barn i åldrarna 6 - 7 år.
De testades med ett omfattande testbatteri inom områdena ordförråd, språkförståelse,
pragmatik, fonologisk medvetenhet, korttids- och arbetsminne samt icke-verbal förmåga.
Resultat: Vi fann signifikanta samband mellan ordförråd vid 20 och 24 månaders ålder och
språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. Signifikanta samband mellan formigenkänningsförmåga
vid 24 månader och senare språkliga förmågor fanns också, vilket inte tidigare redovisats i
litteraturen. Det tidiga mått som gav flest signifikanta korrelationer var produktivt ordförråd
vid 24 månader. Vidare analys visade en signifikant skillnad mellan hur barn som bedömts ha
språkstörning respektive barn utan språkstörning, baserat på formell testning, presterade på
formigenkänningsuppgiften när de var 24 månader gamla. Slutsats: Fynden ger viktig
information som är av relevans för att tidigt kunna urskilja barn som senare kan få språkliga
svårigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fölster, Andrea LU and Hansson, Jenny LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
ordförråd, formigenkänning, longitudinell studie, språkstörning
language
Swedish
id
8889473
date added to LUP
2016-08-25 19:56:18
date last changed
2016-08-25 19:56:18
@misc{8889473,
 abstract   = {Syfte: Studiens syfte var att undersöka om receptivt och produktivt ordförråd
respektive förmågan att känna igen objekts form vid 20 och 24 månaders ålder kunde
predicera språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. De tidiga måtten på ordförråd och
formigenkänning samlades in i Borgström, Torkildsen och Lindgren (2015), vilken
föreliggande studie är en uppföljning på. Metod: Deltagarna var 36 barn i åldrarna 6 - 7 år.
De testades med ett omfattande testbatteri inom områdena ordförråd, språkförståelse,
pragmatik, fonologisk medvetenhet, korttids- och arbetsminne samt icke-verbal förmåga.
Resultat: Vi fann signifikanta samband mellan ordförråd vid 20 och 24 månaders ålder och
språkliga förmågor i 6 - 7 årsåldern. Signifikanta samband mellan formigenkänningsförmåga
vid 24 månader och senare språkliga förmågor fanns också, vilket inte tidigare redovisats i
litteraturen. Det tidiga mått som gav flest signifikanta korrelationer var produktivt ordförråd
vid 24 månader. Vidare analys visade en signifikant skillnad mellan hur barn som bedömts ha
språkstörning respektive barn utan språkstörning, baserat på formell testning, presterade på
formigenkänningsuppgiften när de var 24 månader gamla. Slutsats: Fynden ger viktig
information som är av relevans för att tidigt kunna urskilja barn som senare kan få språkliga
svårigheter.},
 author    = {Fölster, Andrea and Hansson, Jenny},
 keyword   = {ordförråd,formigenkänning,longitudinell studie,språkstörning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tidigt ordförråd och formigenkänningsförmåga kan förutsäga språklig förmåga i 6 - 7 årsåldern},
 year     = {2016},
}