Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förekomst av laryngeus superior-pares efter thyroidektomi: En klinisk undersökning av fonetogram och Voice Handicap Index-Throat

Eriksson, Elin LU and Samuelsson, Josefin LU (2016) LOGM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av pares på n. laryngeus superior hos
patienter som genomgått en thyroidektomi. Studien syftade även till att undersöka om en dylik
pares kan upptäckas vid flera olika pre- och postoperativa undersökningsmetoder samt hur
patienterna upplever sin röst före och efter operation.
Metod: I studien ingick 20 deltagare. Samtliga deltagare genomförde inspelning av
maxfonetogram, fyllde i självskattningsformuläret Voice Handicap Index-T (VHI-T) och
genomgick stämbandsundersökning. Undersökningsmomenten genomfördes både pre- och
postoperativt. Maxfonetogrammets area, maximala frekvens och intensitet analyserades
kvalitativt för att bedöma hur många deltagare som drabbats av en pares av... (More)
Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av pares på n. laryngeus superior hos
patienter som genomgått en thyroidektomi. Studien syftade även till att undersöka om en dylik
pares kan upptäckas vid flera olika pre- och postoperativa undersökningsmetoder samt hur
patienterna upplever sin röst före och efter operation.
Metod: I studien ingick 20 deltagare. Samtliga deltagare genomförde inspelning av
maxfonetogram, fyllde i självskattningsformuläret Voice Handicap Index-T (VHI-T) och
genomgick stämbandsundersökning. Undersökningsmomenten genomfördes både pre- och
postoperativt. Maxfonetogrammets area, maximala frekvens och intensitet analyserades
kvalitativt för att bedöma hur många deltagare som drabbats av en pares av n. laryngeus
superior. Totalpoäng på VHI-T och filmerna från stämbandsundersökningarna analyserades för
att undersöka skillnader mellan patienternas pre- och postoperativa resultat samt korrelationer
mellan de olika resultaten.
Resultat: 2 av 20 deltagare bedömdes ha drabbats av laryngeus superior-pares. Ytterligare sex
deltagare bedömdes möjligen ha drabbats av en dylik pares. 62,5 % av de drabbade deltagarna
ökade sin totalpoäng på VHI-T efter operation.
Slutsatser: Studiens resultat indikerar att det endast är de kvalitativa bedömningarna av
maxfonetogrammen som har kunnat fungera som verktyg för att upptäcka en pares av n.
laryngeus superior. Studiens resultat visar även på vikten av fortsatt undersökning och
utredning av n. laryngeus superior före, under och efter thyroideakirurgi. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Elin LU and Samuelsson, Josefin LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
n. laryngeus superior, VHI-T, maxfonetogram, thyroidektomi
language
Swedish
id
8889489
date added to LUP
2016-08-25 19:54:47
date last changed
2016-08-25 19:54:47
@misc{8889489,
 abstract   = {Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av pares på n. laryngeus superior hos
patienter som genomgått en thyroidektomi. Studien syftade även till att undersöka om en dylik
pares kan upptäckas vid flera olika pre- och postoperativa undersökningsmetoder samt hur
patienterna upplever sin röst före och efter operation.
Metod: I studien ingick 20 deltagare. Samtliga deltagare genomförde inspelning av
maxfonetogram, fyllde i självskattningsformuläret Voice Handicap Index-T (VHI-T) och
genomgick stämbandsundersökning. Undersökningsmomenten genomfördes både pre- och
postoperativt. Maxfonetogrammets area, maximala frekvens och intensitet analyserades
kvalitativt för att bedöma hur många deltagare som drabbats av en pares av n. laryngeus
superior. Totalpoäng på VHI-T och filmerna från stämbandsundersökningarna analyserades för
att undersöka skillnader mellan patienternas pre- och postoperativa resultat samt korrelationer
mellan de olika resultaten.
Resultat: 2 av 20 deltagare bedömdes ha drabbats av laryngeus superior-pares. Ytterligare sex
deltagare bedömdes möjligen ha drabbats av en dylik pares. 62,5 % av de drabbade deltagarna
ökade sin totalpoäng på VHI-T efter operation.
Slutsatser: Studiens resultat indikerar att det endast är de kvalitativa bedömningarna av
maxfonetogrammen som har kunnat fungera som verktyg för att upptäcka en pares av n.
laryngeus superior. Studiens resultat visar även på vikten av fortsatt undersökning och
utredning av n. laryngeus superior före, under och efter thyroideakirurgi.},
 author    = {Eriksson, Elin and Samuelsson, Josefin},
 keyword   = {n. laryngeus superior,VHI-T,maxfonetogram,thyroidektomi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förekomst av laryngeus superior-pares efter thyroidektomi: En klinisk undersökning av fonetogram och Voice Handicap Index-Throat},
 year     = {2016},
}