Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utveckling och validering av ett frågeformulär för utvärdering av effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation

Björling, Ida LU and De Haan, Lisa LU (2016) AUDM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Att utveckla och validera ett kliniskt användbart frågeformulär för utvärdering av
effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation (AK). Metod: Ett frågeformulär
utvecklades och reviderades utifrån kommentarer sprungna ur granskning genomförd
av en grupp tidigare kursdeltagare och av ett antal kursledare i Aktiv Kommunikation.
Formuläret fylldes sedan i av 61 andra, tidigare kursdeltagare. Ytterligare test av
frågeformuläret utfördes där tolv personer, som ännu inte påbörjat kurs, besvarade
frågeformuläret både före och efter genomgången kurs. Resultat: Svarsfrekvensen var
84% vilket innebär att deltagarna upplevde frågeformuläret motiverande. Svarsanalys
visade att några frågor krävde omformulering samt att två frågor behövde... (More)
Syfte: Att utveckla och validera ett kliniskt användbart frågeformulär för utvärdering av
effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation (AK). Metod: Ett frågeformulär
utvecklades och reviderades utifrån kommentarer sprungna ur granskning genomförd
av en grupp tidigare kursdeltagare och av ett antal kursledare i Aktiv Kommunikation.
Formuläret fylldes sedan i av 61 andra, tidigare kursdeltagare. Ytterligare test av
frågeformuläret utfördes där tolv personer, som ännu inte påbörjat kurs, besvarade
frågeformuläret både före och efter genomgången kurs. Resultat: Svarsfrekvensen var
84% vilket innebär att deltagarna upplevde frågeformuläret motiverande. Svarsanalys
visade att några frågor krävde omformulering samt att två frågor behövde strykas.
Analys av det nya frågeformulärets begreppsvaliditet (med de två ovan nämnda
frågorna uteslutna) gjordes med faktoranalys och gav en förklaringsgrad på 64%.
Analys av formulärets reliabilitet gav ett Cronbach´s alpha på 0,8. Analys av svaren
från före/eftermätningen visade att frågeformuläret gick att använda även före kurs i
AK. Slutsats: Uträkningar visar att frågeformuläret efter att två frågor uteslutits har god
validitet och reliabilitet. Både de kliniskt verksamma och deltagarna i studien anser att
frågeformuläret fungerar väl. Studiens författare rekommenderar dock nödvändiga
revideringar och ytterligare validering innan formuläret tas i bruk kliniskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björling, Ida LU and De Haan, Lisa LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Aktiv Kommunikation, kommunikationsstrategier, hörselnedsättning, frågeformulär, utvärdering
language
Swedish
id
8889508
date added to LUP
2016-08-25 20:08:53
date last changed
2016-08-25 20:08:53
@misc{8889508,
 abstract   = {{Syfte: Att utveckla och validera ett kliniskt användbart frågeformulär för utvärdering av
effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation (AK). Metod: Ett frågeformulär
utvecklades och reviderades utifrån kommentarer sprungna ur granskning genomförd
av en grupp tidigare kursdeltagare och av ett antal kursledare i Aktiv Kommunikation.
Formuläret fylldes sedan i av 61 andra, tidigare kursdeltagare. Ytterligare test av
frågeformuläret utfördes där tolv personer, som ännu inte påbörjat kurs, besvarade
frågeformuläret både före och efter genomgången kurs. Resultat: Svarsfrekvensen var
84% vilket innebär att deltagarna upplevde frågeformuläret motiverande. Svarsanalys
visade att några frågor krävde omformulering samt att två frågor behövde strykas.
Analys av det nya frågeformulärets begreppsvaliditet (med de två ovan nämnda
frågorna uteslutna) gjordes med faktoranalys och gav en förklaringsgrad på 64%.
Analys av formulärets reliabilitet gav ett Cronbach´s alpha på 0,8. Analys av svaren
från före/eftermätningen visade att frågeformuläret gick att använda även före kurs i
AK. Slutsats: Uträkningar visar att frågeformuläret efter att två frågor uteslutits har god
validitet och reliabilitet. Både de kliniskt verksamma och deltagarna i studien anser att
frågeformuläret fungerar väl. Studiens författare rekommenderar dock nödvändiga
revideringar och ytterligare validering innan formuläret tas i bruk kliniskt.}},
 author    = {{Björling, Ida and De Haan, Lisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utveckling och validering av ett frågeformulär för utvärdering av effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation}},
 year     = {{2016}},
}