Advanced

Matavfallsinsamling i svenska hushåll

Karlsson, John LU (2016) NEKH01 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
En högt prioriterad fråga i dagens samhälle är den globala miljöpåverkan som mänskligheten orsakar. Ett viktigt sätt att lindra den negativa miljöpåverkan är genom att effektivt återvinna material och produkter. Detta har fått en ökad betydelse genom uppmärksammande från internationella organisationer och som har lett till att många länder fokuserar på att införa och effektivisera sina återvinningsprogram. Sverige är i många avseenden ett föregångsland med höga ambitioner och nationella mål med sitt arbete i miljöfrågor, med fokus på källsortering och återvinning. Syftet med den här studien är att undersöka ett antal samhällsekonomiska parametrar som kan tänkas påverka andelen hushåll som källsorterar matavfall i Sveriges kommuner.... (More)
En högt prioriterad fråga i dagens samhälle är den globala miljöpåverkan som mänskligheten orsakar. Ett viktigt sätt att lindra den negativa miljöpåverkan är genom att effektivt återvinna material och produkter. Detta har fått en ökad betydelse genom uppmärksammande från internationella organisationer och som har lett till att många länder fokuserar på att införa och effektivisera sina återvinningsprogram. Sverige är i många avseenden ett föregångsland med höga ambitioner och nationella mål med sitt arbete i miljöfrågor, med fokus på källsortering och återvinning. Syftet med den här studien är att undersöka ett antal samhällsekonomiska parametrar som kan tänkas påverka andelen hushåll som källsorterar matavfall i Sveriges kommuner. Undersökningen baseras på uppgifter från 134 kommuner som har infört ett system för källsortering där en tvärsnittsanalys har använts. I slutet av undersökningen framställs resultat där man kan konstatera att den viktigaste faktorn är om det är obligatoriskt eller frivilligt att källsortera, samt att kommuner med en högre utbildningsgrad har en högre andel källsorterande hushåll. (Less)
Popular Abstract
A top priority in today’s society is the environmental impact that humanity is responsible for. Recycling is something that many countries focus on to improve the situation that we are facing. Sweden is a country with high ambitions regarding environment-oriented issues, including the recycling of products and materials. The aim of this study is to examine the socio-economic parameters that could affect the share source separating households in Sweden´s municipalities. The survey studies 134 municipalities that have implemented a system for separating at source where a cross-section analysis have been used. At the end of the survey the result shows that the most important indicator is if it is mandatory or optional to recycle the food... (More)
A top priority in today’s society is the environmental impact that humanity is responsible for. Recycling is something that many countries focus on to improve the situation that we are facing. Sweden is a country with high ambitions regarding environment-oriented issues, including the recycling of products and materials. The aim of this study is to examine the socio-economic parameters that could affect the share source separating households in Sweden´s municipalities. The survey studies 134 municipalities that have implemented a system for separating at source where a cross-section analysis have been used. At the end of the survey the result shows that the most important indicator is if it is mandatory or optional to recycle the food waste, the results also ensures that municipalities with a higher education degree have a higher recycling rate. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, John LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om socioekonomiska parametrars påverkan för matavfallshantering i svenska kommuner
course
NEKH01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Matavfall, källsortering, kommuner, multipel regressionsanalys
language
Swedish
id
8889695
date added to LUP
2016-09-09 16:07:09
date last changed
2016-09-09 16:07:09
@misc{8889695,
 abstract   = {En högt prioriterad fråga i dagens samhälle är den globala miljöpåverkan som mänskligheten orsakar. Ett viktigt sätt att lindra den negativa miljöpåverkan är genom att effektivt återvinna material och produkter. Detta har fått en ökad betydelse genom uppmärksammande från internationella organisationer och som har lett till att många länder fokuserar på att införa och effektivisera sina återvinningsprogram. Sverige är i många avseenden ett föregångsland med höga ambitioner och nationella mål med sitt arbete i miljöfrågor, med fokus på källsortering och återvinning. Syftet med den här studien är att undersöka ett antal samhällsekonomiska parametrar som kan tänkas påverka andelen hushåll som källsorterar matavfall i Sveriges kommuner. Undersökningen baseras på uppgifter från 134 kommuner som har infört ett system för källsortering där en tvärsnittsanalys har använts. I slutet av undersökningen framställs resultat där man kan konstatera att den viktigaste faktorn är om det är obligatoriskt eller frivilligt att källsortera, samt att kommuner med en högre utbildningsgrad har en högre andel källsorterande hushåll.},
 author    = {Karlsson, John},
 keyword   = {Matavfall,källsortering,kommuner,multipel regressionsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Matavfallsinsamling i svenska hushåll},
 year     = {2016},
}