Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beslutsstödsystem inom svensk elitfotboll: användningsområden och beslutsnivåer

Johansson, Anton LU and Reinholdz, Axel (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Beslutsstödsystem (BSS) är inom IT-branschen ett väletablerat ämne och har använts i beslutfattningsprocesser för att lösa komplexa problem och frågor. Denna problematik fanns emellertid inte enbart i företag utan även i andra verksamheter som ställts inför komplicerade och svåra beslut. Därför har uppsatsen behandlat BSS inom svensk elitfotboll. En pilotstudie har gjorts med två fotbollsklubbar i Sveriges högsta liga, Allsvenskan, där vi undersökt användningsområden. Pilotstudien följdes upp med en frågeformulärsundersökning för att få ett bredare resultat där även beslutsnivåer behandlades. Resultaten har sammanställts var för sig och sedan jämförts mot varandra samt mot tidigare forskning. Studien har fastslagit att BSS används inom... (More)
Beslutsstödsystem (BSS) är inom IT-branschen ett väletablerat ämne och har använts i beslutfattningsprocesser för att lösa komplexa problem och frågor. Denna problematik fanns emellertid inte enbart i företag utan även i andra verksamheter som ställts inför komplicerade och svåra beslut. Därför har uppsatsen behandlat BSS inom svensk elitfotboll. En pilotstudie har gjorts med två fotbollsklubbar i Sveriges högsta liga, Allsvenskan, där vi undersökt användningsområden. Pilotstudien följdes upp med en frågeformulärsundersökning för att få ett bredare resultat där även beslutsnivåer behandlades. Resultaten har sammanställts var för sig och sedan jämförts mot varandra samt mot tidigare forskning. Studien har fastslagit att BSS används inom taktik, träning och spelarrekrytering. Beträffande beslutsnivåerna användes IT-stöd på alla tre nivåer: strategisk, taktiskt och operativ. Vidare upplevdes BSS som positivt då det erbjöd portabilitet och genom tidig användning i beslutprocessen kunde snabba och kvalitativa beslut fattas. Den största nackdelen som identifierades var att data kunde vara missvisande och uppfattades som opålitlig varpå den subjektiva magkänslan tillsammans med den okulära bilden vägde tyngre när viktiga beslut togs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Anton LU and Reinholdz, Axel
supervisor
organization
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
report number
INF16-061
language
Swedish
id
8889719
date added to LUP
2016-09-01 10:16:40
date last changed
2016-09-01 10:16:40
@misc{8889719,
 abstract   = {Beslutsstödsystem (BSS) är inom IT-branschen ett väletablerat ämne och har använts i beslutfattningsprocesser för att lösa komplexa problem och frågor. Denna problematik fanns emellertid inte enbart i företag utan även i andra verksamheter som ställts inför komplicerade och svåra beslut. Därför har uppsatsen behandlat BSS inom svensk elitfotboll. En pilotstudie har gjorts med två fotbollsklubbar i Sveriges högsta liga, Allsvenskan, där vi undersökt användningsområden. Pilotstudien följdes upp med en frågeformulärsundersökning för att få ett bredare resultat där även beslutsnivåer behandlades. Resultaten har sammanställts var för sig och sedan jämförts mot varandra samt mot tidigare forskning. Studien har fastslagit att BSS används inom taktik, träning och spelarrekrytering. Beträffande beslutsnivåerna användes IT-stöd på alla tre nivåer: strategisk, taktiskt och operativ. Vidare upplevdes BSS som positivt då det erbjöd portabilitet och genom tidig användning i beslutprocessen kunde snabba och kvalitativa beslut fattas. Den största nackdelen som identifierades var att data kunde vara missvisande och uppfattades som opålitlig varpå den subjektiva magkänslan tillsammans med den okulära bilden vägde tyngre när viktiga beslut togs.},
 author    = {Johansson, Anton and Reinholdz, Axel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beslutsstödsystem inom svensk elitfotboll: användningsområden och beslutsnivåer},
 year     = {2016},
}