Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sociala medier som maktens spegel - en studie om relationsskapande mellan företag och konsument

Lindkvist, Caroline LU and Holmström, Emma (2016) SKDK02 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Studien har fokuserat på hur maktutövning på sociala medier tar sig uttryck i relationsskapande aktiviteter och konversationer mellan IKEA och dess konsumenter. Avstampet har skett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där hermeneutiken varit rådande för analysen. En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på IKEA:s Facebook-sida där deras och konsumenternas inlägg med kommentarer studerats genom att sorteras in i kodkategorier. Analysen gjordes på 358 inlägg där IKEA stod för 28 stycken och konsumenterna för 330. Resultatet visade att företag ogärna släpper sitt maktövertag vilket försvårar relationsskapandet med konsumenterna samtidigt som konsumenterna också verkar brista i sin vilja att förstå IKEA:s kommunicerade utgångspunkter.... (More)
Studien har fokuserat på hur maktutövning på sociala medier tar sig uttryck i relationsskapande aktiviteter och konversationer mellan IKEA och dess konsumenter. Avstampet har skett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där hermeneutiken varit rådande för analysen. En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på IKEA:s Facebook-sida där deras och konsumenternas inlägg med kommentarer studerats genom att sorteras in i kodkategorier. Analysen gjordes på 358 inlägg där IKEA stod för 28 stycken och konsumenterna för 330. Resultatet visade att företag ogärna släpper sitt maktövertag vilket försvårar relationsskapandet med konsumenterna samtidigt som konsumenterna också verkar brista i sin vilja att förstå IKEA:s kommunicerade utgångspunkter. De tillfällen som hade kunnat generera en stärkt relation försummades till stor del. Genuina dialoger uppstod sällan på grund av oviljan att tolka den andra parten varför relation inte kunde sägas existera. Detta gick igenom i båda parters beteenden där en ovilja att släppa kontrollen skymtades. Konsumenterna, som uppvisade kunskap om IKEA och deras strategier, var de som främst försökte initiera relationer genom att med sitt material bjuda in till dialog och i dessa kommentarsfält återkomma till eventuella svar. Överlag framstod IKEA:s syfte vara att skapa aktivitet kring sin Facebook-sida genom att främst premiera frågor av kundtjänstkaraktär.

Nyckelord: Relationer, makt, maktbalans, maktutövning, sociala medier, företag, konsument (Less)
Popular Abstract
Abstract
This study focused on how power exercise manifests itself on social media between IKEA and consumers, when it comes to relationship-building and conversations. Taking off from social constructivism with hermenuetics being part of the analysis, a qualitative content analysis was executed on a total of 358 posts with comments. Of these, IKEA had published 28 of them while consumers published 330. The result showed how IKEA didn’t let go of their assumed position as the part with most power which complicates relationship-building with consumers. These consumers on the other hand did seem to lack a will of understanding IKEA´s outset. The opportunites which could have strenghtened the relationship where often neglected by both... (More)
Abstract
This study focused on how power exercise manifests itself on social media between IKEA and consumers, when it comes to relationship-building and conversations. Taking off from social constructivism with hermenuetics being part of the analysis, a qualitative content analysis was executed on a total of 358 posts with comments. Of these, IKEA had published 28 of them while consumers published 330. The result showed how IKEA didn’t let go of their assumed position as the part with most power which complicates relationship-building with consumers. These consumers on the other hand did seem to lack a will of understanding IKEA´s outset. The opportunites which could have strenghtened the relationship where often neglected by both parties. Genuine dialogues rarely rose due to lack of willingness to understand each other thus relationships were difficult to confirm. The behaviour went both ways where a resistance against letting go of control could be detected. The consumers showed knowledge about IKEA and presumed strategies and tried to initiate relationship-building through content and answers which provided a ground for dialouge. IKEA´s aim seemed to be creating activity around the Facebook page through mostly answering questions about stock, opening hours and such in a fulfilling way.

Keywords: Relationship, power, power balance, power exercise, social media, organizations, consumers (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindkvist, Caroline LU and Holmström, Emma
supervisor
organization
course
SKDK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Relationer, makt, maktbalans, maktutövning, sociala medier, företag, konsument
language
Swedish
id
8889765
date added to LUP
2016-09-01 13:58:58
date last changed
2016-09-01 13:58:58
@misc{8889765,
 abstract   = {Studien har fokuserat på hur maktutövning på sociala medier tar sig uttryck i relationsskapande aktiviteter och konversationer mellan IKEA och dess konsumenter. Avstampet har skett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där hermeneutiken varit rådande för analysen. En kvalitativ innehållsanalys har gjorts på IKEA:s Facebook-sida där deras och konsumenternas inlägg med kommentarer studerats genom att sorteras in i kodkategorier. Analysen gjordes på 358 inlägg där IKEA stod för 28 stycken och konsumenterna för 330. Resultatet visade att företag ogärna släpper sitt maktövertag vilket försvårar relationsskapandet med konsumenterna samtidigt som konsumenterna också verkar brista i sin vilja att förstå IKEA:s kommunicerade utgångspunkter. De tillfällen som hade kunnat generera en stärkt relation försummades till stor del. Genuina dialoger uppstod sällan på grund av oviljan att tolka den andra parten varför relation inte kunde sägas existera. Detta gick igenom i båda parters beteenden där en ovilja att släppa kontrollen skymtades. Konsumenterna, som uppvisade kunskap om IKEA och deras strategier, var de som främst försökte initiera relationer genom att med sitt material bjuda in till dialog och i dessa kommentarsfält återkomma till eventuella svar. Överlag framstod IKEA:s syfte vara att skapa aktivitet kring sin Facebook-sida genom att främst premiera frågor av kundtjänstkaraktär.

Nyckelord: Relationer, makt, maktbalans, maktutövning, sociala medier, företag, konsument},
 author    = {Lindkvist, Caroline and Holmström, Emma},
 keyword   = {Relationer,makt,maktbalans,maktutövning,sociala medier,företag,konsument},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala medier som maktens spegel - en studie om relationsskapande mellan företag och konsument},
 year     = {2016},
}