Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Föreställningar och kommunikation om psykisk ohälsa – en fallstudie av 1177

Sandin, Saga LU and Olin, Tilda LU (2016) SKDK02 20161
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Psykisk ohälsa ökar i dagens samhälle och användandet av digitala medier likaså. Få studier har gjorts på hur organisationer kommunicerar kring psykisk ohälsa online. 1177.se, Sveriges samlingsplats på nätet för information och tjänster inom hälsa och vård, har skapat en temasida om psykisk hälsa med anledning att sprida kunskap och förändra attityder kring ämnet. Denna studie ämnar att öka förståelsen för vilka föreställningar som 1177 strategiskt kommunicerar om psykisk ohälsa och hur de kommunicerar kring ämnet. Genom en kvalitativ fallstudie där vi analyserar texten med en retorisk textanalys undersöks kommunikationen som 1177 för. Det empiriska materialet består av texter från temasidan Psykisk hälsa på 1177.se. Vi har använt oss av... (More)
Psykisk ohälsa ökar i dagens samhälle och användandet av digitala medier likaså. Få studier har gjorts på hur organisationer kommunicerar kring psykisk ohälsa online. 1177.se, Sveriges samlingsplats på nätet för information och tjänster inom hälsa och vård, har skapat en temasida om psykisk hälsa med anledning att sprida kunskap och förändra attityder kring ämnet. Denna studie ämnar att öka förståelsen för vilka föreställningar som 1177 strategiskt kommunicerar om psykisk ohälsa och hur de kommunicerar kring ämnet. Genom en kvalitativ fallstudie där vi analyserar texten med en retorisk textanalys undersöks kommunikationen som 1177 för. Det empiriska materialet består av texter från temasidan Psykisk hälsa på 1177.se. Vi har använt oss av teorier inom strategisk kommunikation, hälsokommunikation, retorik, digital kommunikation, förtroende samt social acceleration theory. Resultatet visar på ett antal föreställningar som finns om psykisk ohälsa i det svenska samhället. Studien visar också att känslomässiga budskap och formuleringar används i stor utsträckning i reportagen, vilket kan ses som ett försök att öka förtroendet till läsaren samt skapa en brygga mellan expertkommunikation och personlig kommunikation. (Less)
Abstract
Mental illness is increasingly common in today's society, and so is the usage of digital media. Few studies have been made about how organisations communicate about mental illness online. 1177.se, Sweden’s designated site for information and services regarding health and healthcare, has created a theme site about mental health for spreading knowledge and changing attitudes concerning the subject. This study aims to increase the understanding of how 1177 strategic communicates certain conception about mental illness online. This is done through a qualitative rhetorical analysis. The empirical material consists of texts from 1177.se’s theme site Psykisk hälsa (Mental health). To understand 1177 Vårdguidens communication regarding mental... (More)
Mental illness is increasingly common in today's society, and so is the usage of digital media. Few studies have been made about how organisations communicate about mental illness online. 1177.se, Sweden’s designated site for information and services regarding health and healthcare, has created a theme site about mental health for spreading knowledge and changing attitudes concerning the subject. This study aims to increase the understanding of how 1177 strategic communicates certain conception about mental illness online. This is done through a qualitative rhetorical analysis. The empirical material consists of texts from 1177.se’s theme site Psykisk hälsa (Mental health). To understand 1177 Vårdguidens communication regarding mental illness, we have used theories in the strategic communication, health communication, rhetorics, digital communication and trust scientific disciplines as well as the social acceleration theory. The result shows a few certain con-ception about how people with mental illness experience it in today’s society. The study also shows that emotional messages and words are used to a large extent, which could be seen as means to create a bridge between expert communication and personal communication. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandin, Saga LU and Olin, Tilda LU
supervisor
organization
course
SKDK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Retorik, Psykisk ohälsa, Digital kommunikation, Strategisk kommunikation, Hälsokommunikation, 1177 Vårdguiden.
language
Swedish
id
8890179
date added to LUP
2016-09-01 13:58:33
date last changed
2016-09-01 13:58:33
@misc{8890179,
 abstract   = {Mental illness is increasingly common in today's society, and so is the usage of digital media. Few studies have been made about how organisations communicate about mental illness online. 1177.se, Sweden’s designated site for information and services regarding health and healthcare, has created a theme site about mental health for spreading knowledge and changing attitudes concerning the subject. This study aims to increase the understanding of how 1177 strategic communicates certain conception about mental illness online. This is done through a qualitative rhetorical analysis. The empirical material consists of texts from 1177.se’s theme site Psykisk hälsa (Mental health). To understand 1177 Vårdguidens communication regarding mental illness, we have used theories in the strategic communication, health communication, rhetorics, digital communication and trust scientific disciplines as well as the social acceleration theory. The result shows a few certain con-ception about how people with mental illness experience it in today’s society. The study also shows that emotional messages and words are used to a large extent, which could be seen as means to create a bridge between expert communication and personal communication.},
 author    = {Sandin, Saga and Olin, Tilda},
 keyword   = {Retorik,Psykisk ohälsa,Digital kommunikation,Strategisk kommunikation,Hälsokommunikation,1177 Vårdguiden.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Föreställningar och kommunikation om psykisk ohälsa – en fallstudie av 1177},
 year     = {2016},
}