Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Omgivningens responser på mäns berättelser om aggressionsproblematik och hur män berättar om det för andra- en empirisk studie om våld i nära relationer

Rasmusson Fast, Ann-Kristin LU (2016) SOCK04 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Anki Rasmusson Fasth
Titel: ”Det handlar om separationen, vi har en besvärlig separation” Omgivningens responser på mäns berättelser om aggressionsproblematik och hur män berättar om det för andra- en empirisk studie om våld i nära relationer
Handledare: Susanne Boethius
Kurskod: SOCK 04
Denna studie ämnar uppmärksamma fenomenet våld i nära relationer med utgångspunkt i män som har sökt sig till ett kriscentra för aggressionsproblematik. Det centrala i uppsatsen är vilka responser männen får när de berättar för det sociala nätverket om aggressionsproblematiken de utsatt sin partner för, samt hur de berättar om det för omgivningen och vilka erfarenheter männen har utifrån deras livssituation. Men även hur upplevelsen av... (More)
Författare: Anki Rasmusson Fasth
Titel: ”Det handlar om separationen, vi har en besvärlig separation” Omgivningens responser på mäns berättelser om aggressionsproblematik och hur män berättar om det för andra- en empirisk studie om våld i nära relationer
Handledare: Susanne Boethius
Kurskod: SOCK 04
Denna studie ämnar uppmärksamma fenomenet våld i nära relationer med utgångspunkt i män som har sökt sig till ett kriscentra för aggressionsproblematik. Det centrala i uppsatsen är vilka responser männen får när de berättar för det sociala nätverket om aggressionsproblematiken de utsatt sin partner för, samt hur de berättar om det för omgivningen och vilka erfarenheter männen har utifrån deras livssituation. Men även hur upplevelsen av kontakten med kriscentrum skildras samt vilka responser de får när de berättar för det sociala nätverket att de kommer för samtal till ett Kriscentrum. Uppsatsen är av kvalitativ natur där tre män har intervjuats vilka är kontaktade via ett och samma Kriscentrum i Skåne. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån hur männen berättar om sin problematik samt hur de upplever responser från omgivningen, det förklaras utifrån Scott & Lymans typologi om accounts/förklarande redovisningar samt tidigare forskning på området. Studien visar att män med aggressionsproblematik fokuserar på många olika aspekter när de ska berätta om problematiken för andra, vilket ofta leder till att männen gör kvinnan delaktig i händelserna och att de därmed avsäger sig en del av ansvaret för handlingarna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rasmusson Fast, Ann-Kristin LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mäns våld mot kvinnor, skam, destruktiv, rättfärdigande, Aggressionsproblematik, våld i nära relationer
language
Swedish
id
8890207
date added to LUP
2016-09-08 15:34:16
date last changed
2016-09-08 15:34:16
@misc{8890207,
 abstract   = {Författare: Anki Rasmusson Fasth
Titel: ”Det handlar om separationen, vi har en besvärlig separation” Omgivningens responser på mäns berättelser om aggressionsproblematik och hur män berättar om det för andra- en empirisk studie om våld i nära relationer
Handledare: Susanne Boethius
Kurskod: SOCK 04
Denna studie ämnar uppmärksamma fenomenet våld i nära relationer med utgångspunkt i män som har sökt sig till ett kriscentra för aggressionsproblematik. Det centrala i uppsatsen är vilka responser männen får när de berättar för det sociala nätverket om aggressionsproblematiken de utsatt sin partner för, samt hur de berättar om det för omgivningen och vilka erfarenheter männen har utifrån deras livssituation. Men även hur upplevelsen av kontakten med kriscentrum skildras samt vilka responser de får när de berättar för det sociala nätverket att de kommer för samtal till ett Kriscentrum. Uppsatsen är av kvalitativ natur där tre män har intervjuats vilka är kontaktade via ett och samma Kriscentrum i Skåne. Intervjuerna har sedan analyserats utifrån hur männen berättar om sin problematik samt hur de upplever responser från omgivningen, det förklaras utifrån Scott & Lymans typologi om accounts/förklarande redovisningar samt tidigare forskning på området. Studien visar att män med aggressionsproblematik fokuserar på många olika aspekter när de ska berätta om problematiken för andra, vilket ofta leder till att männen gör kvinnan delaktig i händelserna och att de därmed avsäger sig en del av ansvaret för handlingarna.},
 author    = {Rasmusson Fast, Ann-Kristin},
 keyword   = {mäns våld mot kvinnor,skam,destruktiv,rättfärdigande,Aggressionsproblematik,våld i nära relationer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Omgivningens responser på mäns berättelser om aggressionsproblematik och hur män berättar om det för andra- en empirisk studie om våld i nära relationer},
 year     = {2016},
}