Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En studie om arbetande föräldrars work family conflict och arbetstillfredsställelse.

Jojic, Elgor LU and Rix, Hanne LU (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka arbetande föräldrars work family conflict (WFC) och arbetstillfredsställelse, genom att utreda huruvida deltagarnas kön, antalet barn i hushållet,barnens ålder och arbetstimmar i veckan har en inverkan. Studien bestod av 133 deltagare varav 90 kvinnor och 42 män, samtliga arbetande föräldrar. Webbenkäten är baserad på två enkäter; Brayfield och Rothes (1951) som mäter arbetstillfredställelse och Carlson, Kacmar, & Williams (2000) mäter WFC genom fyra olika dimensioner, dessa är: tidsbaserad konflikt från arbete till familj, tidsbaserad konflikt från familj till arbete, belastningsbaserad konflikt
från arbete till familj och belastningsbaserad konflikt från familj till arbete. Resultatet visar att... (More)
Syftet med studien var att undersöka arbetande föräldrars work family conflict (WFC) och arbetstillfredsställelse, genom att utreda huruvida deltagarnas kön, antalet barn i hushållet,barnens ålder och arbetstimmar i veckan har en inverkan. Studien bestod av 133 deltagare varav 90 kvinnor och 42 män, samtliga arbetande föräldrar. Webbenkäten är baserad på två enkäter; Brayfield och Rothes (1951) som mäter arbetstillfredställelse och Carlson, Kacmar, & Williams (2000) mäter WFC genom fyra olika dimensioner, dessa är: tidsbaserad konflikt från arbete till familj, tidsbaserad konflikt från familj till arbete, belastningsbaserad konflikt
från arbete till familj och belastningsbaserad konflikt från familj till arbete. Resultatet visar att belastningsbaserad konflikt från familj till arbete, arbetstimmar och belastningsbaserad konflikt från arbete till familj tillsammans predicerar mest på arbetstillfredställelse. Signifikanta skillnader påvisades på alla dimensioner av WFC mellan män och kvinnor när hänsyn togs till den anställdes arbetstimmar men inte när hänsyn togs till antalet barn i hushållet och ålder på barnen. Det fanns en positiv korrelation mellan WFC och arbetstid. Vi fann inte några skillnader i arbetstillfredställelse mellan män och kvinnor när hänsyn togs till den anställdes arbetstimmar, antalet barn i hushållet och ålder på barnen. (Less)
Popular Abstract
The aim of the study was to investigate how working parents experience work family conflict (WFC) and job satisfaction by examining how participants gender, age of the children and number of children in the household has an impact. Furthermore, we were interested in studying the differences in job satisfaction and WFC depending on participants full- and parttime job. The study included male and female parents working full- and part time. The study was conducted through a web survey answered by 133 participants, 90 women and 42 men, all working parents. The questionnaire was based on two different measurement instruments the first one is developed by Brayfield and Rothe (1951) and is a scale used to measure job satisfaction. The second one... (More)
The aim of the study was to investigate how working parents experience work family conflict (WFC) and job satisfaction by examining how participants gender, age of the children and number of children in the household has an impact. Furthermore, we were interested in studying the differences in job satisfaction and WFC depending on participants full- and parttime job. The study included male and female parents working full- and part time. The study was conducted through a web survey answered by 133 participants, 90 women and 42 men, all working parents. The questionnaire was based on two different measurement instruments the first one is developed by Brayfield and Rothe (1951) and is a scale used to measure job satisfaction. The second one is a scale developed by Carlson, Kacmar, & Williams (2000) that
measures WFC on four dimensions: Time-based work interference with family and vice versa,
strain-based work interference with family and vice versa. Our study showed that strain based family to work conflict, working hours and strain based work to family conflict together with predict most on job satisfaction. We found a significant differences in all dimensions of WFC between men and women when taking into account employee's working hours, but not when taking into account number of children in the household and age of the children. There was a positive correlation between WFC and working hours. There were no differences in job satisfaction between men and women when controlling for working hours, number of children in the household and age of the children. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jojic, Elgor LU and Rix, Hanne LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
job satisfaction, work life-balance, time-based work family conflict, strain-based work family conflict, working hoursarbetstillfredsställelse, work life balace, tidsbaserad work family conflict, belastningsbaserad work family conflict, arbetstimmar
language
Swedish
id
8890252
date added to LUP
2016-09-06 10:44:09
date last changed
2016-09-06 10:44:09
@misc{8890252,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka arbetande föräldrars work family conflict (WFC) och arbetstillfredsställelse, genom att utreda huruvida deltagarnas kön, antalet barn i hushållet,barnens ålder och arbetstimmar i veckan har en inverkan. Studien bestod av 133 deltagare varav 90 kvinnor och 42 män, samtliga arbetande föräldrar. Webbenkäten är baserad på två enkäter; Brayfield och Rothes (1951) som mäter arbetstillfredställelse och Carlson, Kacmar, & Williams (2000) mäter WFC genom fyra olika dimensioner, dessa är: tidsbaserad konflikt från arbete till familj, tidsbaserad konflikt från familj till arbete, belastningsbaserad konflikt
från arbete till familj och belastningsbaserad konflikt från familj till arbete. Resultatet visar att belastningsbaserad konflikt från familj till arbete, arbetstimmar och belastningsbaserad konflikt från arbete till familj tillsammans predicerar mest på arbetstillfredställelse. Signifikanta skillnader påvisades på alla dimensioner av WFC mellan män och kvinnor när hänsyn togs till den anställdes arbetstimmar men inte när hänsyn togs till antalet barn i hushållet och ålder på barnen. Det fanns en positiv korrelation mellan WFC och arbetstid. Vi fann inte några skillnader i arbetstillfredställelse mellan män och kvinnor när hänsyn togs till den anställdes arbetstimmar, antalet barn i hushållet och ålder på barnen.},
 author    = {Jojic, Elgor and Rix, Hanne},
 keyword   = {job satisfaction,work life-balance,time-based work family conflict,strain-based work family conflict,working hoursarbetstillfredsställelse,work life balace,tidsbaserad work family conflict,belastningsbaserad work family conflict,arbetstimmar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En studie om arbetande föräldrars work family conflict och arbetstillfredsställelse.},
 year     = {2016},
}