Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Organisationsförändring - är inte så lätt som man kan tyckas tro!

Persson, Erica LU (2016) SOCM13 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
Trots det väldiga överflöd av forskning som finns om organisationsförändring är det idé att börja titta på förändring ur ett mer långsiktigt perspektiv. Detta mot bakgrund av den tidigare forskningen som konstaterar att omkring 70 procent av alla förändringsinitiativ som görs misslyckas. Därför är det väsentligt att förstå förändring och dess implementeringssvårigheter på en djupare dimension. Denna kvalitativa studie har således syftat till att, utifrån ett processuellt perspektiv, studera en genomförd organisationsförändring som utfördes på en kommunal verksamhet. Fokus har legat på att förstå och förklara medarbetares och chefers förhållningssätt, tolkningar, innebörder och hur de kände under denna process. Hur förändringsprocessen... (More)
Trots det väldiga överflöd av forskning som finns om organisationsförändring är det idé att börja titta på förändring ur ett mer långsiktigt perspektiv. Detta mot bakgrund av den tidigare forskningen som konstaterar att omkring 70 procent av alla förändringsinitiativ som görs misslyckas. Därför är det väsentligt att förstå förändring och dess implementeringssvårigheter på en djupare dimension. Denna kvalitativa studie har således syftat till att, utifrån ett processuellt perspektiv, studera en genomförd organisationsförändring som utfördes på en kommunal verksamhet. Fokus har legat på att förstå och förklara medarbetares och chefers förhållningssätt, tolkningar, innebörder och hur de kände under denna process. Hur förändringsprocessen organiserades och vad förändringen handlade om var centrala undersökningsämnen. Detta för att förstå och förklara implementeringens svårigheter och dess mottagande i det specifika fallet som sedan har kunnat nyttiggöras av cheferna som var drivande i förändringssammanhanget. Resultatet visar att ledningen presenterade förändringsinitiativet genom diffusa instruktioner och beskrivningar ut till medarbetarna och att det förelåg en oförmögenhet hos ledningen att nå medarbetarnas hjärtan och tankar. Känslor som att förändringen var påtvingad av cheferna förekom bland medarbetarna. Dock fick förändringens resultat ett positivt bifall av både medarbetarna och cheferna men med vaga presentationer på effekter och på vilket sätt förändringen givit positiva resultat. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Med tanke på den uppsjö av forskning som finns kring just organisationsförändring, kan man fråga sig varför det blir intressant med ytterligare en undersökning kring detta område? Många forskare som skriver om organisationsförändring menar att förändringar är angeläget för att nå framgång. Kort och gott innebär detta att organisationer måste lära sig att anpassa sig till förändringar eller riskera att försämras och misslyckas. Men trots all tidigare forskning och flertalet organisationer som försöker anpassa sig genom förändring är det många förändringsförsök som misslyckas. Många tidigare forskare har dessutom tagit fram flertalet modeller på hur organisationer åstadkommer så kallat ”lyckade” förändringar och därför kan man ställa sig... (More)
Med tanke på den uppsjö av forskning som finns kring just organisationsförändring, kan man fråga sig varför det blir intressant med ytterligare en undersökning kring detta område? Många forskare som skriver om organisationsförändring menar att förändringar är angeläget för att nå framgång. Kort och gott innebär detta att organisationer måste lära sig att anpassa sig till förändringar eller riskera att försämras och misslyckas. Men trots all tidigare forskning och flertalet organisationer som försöker anpassa sig genom förändring är det många förändringsförsök som misslyckas. Många tidigare forskare har dessutom tagit fram flertalet modeller på hur organisationer åstadkommer så kallat ”lyckade” förändringar och därför kan man ställa sig fundersam över kring vad det är som inte lyckas gå ihop med den faktiska verkligheten och dess reformer. Därav blir det intressant att studera organisationsförändring ur ett processuellt perspektiv som söker efter djupare förståelse och kunskap för organisationsförändring. Detta genom att se hur människor uppfattar och tolkar en förändringskontext, vilket påverkar hur de agerar och reagerar. Syftet har därför varit att, genom intervjuer med medarbetare och chefer, undersöka en förändringsprocess och se hur denna gick till och vad den handlade om. Detta för att kunna förstå och förklara deltagarnas reaktioner, tolkningar, innebörder och hur de kände under denna process. På så sätt har författaren lättare kunnat förstå och förklara de svårigheter som skedde under förändringen och som kan vara användbart för cheferna att ta del av. Detta med tanke på att det var cheferna som drev igenom förändringen.

Studiens slutsats är att cheferna drev igenom förändringen genom en hierarkisk utformning med otydliga instruktioner och beskrivningar ut till anställda, vilket gjorde att medarbetarna inte fick någon djupare känsla för förändringens innebörd. Ledningen har i detta förändringssammanhang haft svårt att väcka djupare intressen hos medarbetarna och istället förelåg känsla av att förändringen var påtvingad av cheferna. Trots detta visar resultatet att förändringen fick en positiv respons från både medarbetarna och cheferna, men att de har svårt att konkretisera vilka effekter och på vilket sätt förändringen givit positiva resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Erica LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie utifrån ett medarbetar- och chefsperspektiv
course
SOCM13 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
organisationsförändring, förändringsprocess, processuellt perspektiv
language
Swedish
id
8890378
date added to LUP
2016-09-12 08:05:43
date last changed
2016-09-12 08:05:43
@misc{8890378,
 abstract   = {Trots det väldiga överflöd av forskning som finns om organisationsförändring är det idé att börja titta på förändring ur ett mer långsiktigt perspektiv. Detta mot bakgrund av den tidigare forskningen som konstaterar att omkring 70 procent av alla förändringsinitiativ som görs misslyckas. Därför är det väsentligt att förstå förändring och dess implementeringssvårigheter på en djupare dimension. Denna kvalitativa studie har således syftat till att, utifrån ett processuellt perspektiv, studera en genomförd organisationsförändring som utfördes på en kommunal verksamhet. Fokus har legat på att förstå och förklara medarbetares och chefers förhållningssätt, tolkningar, innebörder och hur de kände under denna process. Hur förändringsprocessen organiserades och vad förändringen handlade om var centrala undersökningsämnen. Detta för att förstå och förklara implementeringens svårigheter och dess mottagande i det specifika fallet som sedan har kunnat nyttiggöras av cheferna som var drivande i förändringssammanhanget. Resultatet visar att ledningen presenterade förändringsinitiativet genom diffusa instruktioner och beskrivningar ut till medarbetarna och att det förelåg en oförmögenhet hos ledningen att nå medarbetarnas hjärtan och tankar. Känslor som att förändringen var påtvingad av cheferna förekom bland medarbetarna. Dock fick förändringens resultat ett positivt bifall av både medarbetarna och cheferna men med vaga presentationer på effekter och på vilket sätt förändringen givit positiva resultat.},
 author    = {Persson, Erica},
 keyword   = {organisationsförändring,förändringsprocess,processuellt perspektiv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsförändring - är inte så lätt som man kan tyckas tro!},
 year     = {2016},
}