Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Transporttid och ekonomisk tillväxt

Ahl, Gustaf LU (2016) NEKH01 20161
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Infrastruktur har länge ansetts tillhöra nyckelfaktorerna för ekonomiskt tillväxt. Dock saknas det i vetenskapen en uttalad konsensus gällande hur infrastruktur ska mätas och vilka mått som ska tillämpas i studier med syfte att studera infrastrukturens påverkan på tillväxten. Denna undersökning syftar till att studera den faktiska transporttid ett land uppvisar och studera om denna uppmätta tid kan fungera som proxy för infrastruktur.

Datainsamling för denna huvudsakliga variabel sker genom att inbördes avstånd och
transporttid mellan fem städer i ett land uppmäts och sätts, tillsammans med kontrollvariabler, i en tillväxtregression. För att utvärdera huruvida transporttid kan fungera som proxy för infrastruktur används OLS.

... (More)
Infrastruktur har länge ansetts tillhöra nyckelfaktorerna för ekonomiskt tillväxt. Dock saknas det i vetenskapen en uttalad konsensus gällande hur infrastruktur ska mätas och vilka mått som ska tillämpas i studier med syfte att studera infrastrukturens påverkan på tillväxten. Denna undersökning syftar till att studera den faktiska transporttid ett land uppvisar och studera om denna uppmätta tid kan fungera som proxy för infrastruktur.

Datainsamling för denna huvudsakliga variabel sker genom att inbördes avstånd och
transporttid mellan fem städer i ett land uppmäts och sätts, tillsammans med kontrollvariabler, i en tillväxtregression. För att utvärdera huruvida transporttid kan fungera som proxy för infrastruktur används OLS.

Undersökningens resultat tyder på svårigheter att tillämpa effektiv transporttid som proxy för infrastruktur då inga signifikanta resultat uppvisas i undersökningen. Ett för undersökningen stort problem är avsaknaden av historisk data samt det något låga antal dataobservationer, vilket är begränsat till det antal länder som kan uppvisa efterfrågad data. Antal länder uppgår i denna undersökning till 84 stycken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ahl, Gustaf LU
supervisor
organization
course
NEKH01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Google Maps, transporttid, tillväxt, Infrastruktur
language
Swedish
id
8890561
date added to LUP
2016-09-09 16:06:41
date last changed
2016-09-09 16:06:41
@misc{8890561,
 abstract   = {Infrastruktur har länge ansetts tillhöra nyckelfaktorerna för ekonomiskt tillväxt. Dock saknas det i vetenskapen en uttalad konsensus gällande hur infrastruktur ska mätas och vilka mått som ska tillämpas i studier med syfte att studera infrastrukturens påverkan på tillväxten. Denna undersökning syftar till att studera den faktiska transporttid ett land uppvisar och studera om denna uppmätta tid kan fungera som proxy för infrastruktur.

Datainsamling för denna huvudsakliga variabel sker genom att inbördes avstånd och
transporttid mellan fem städer i ett land uppmäts och sätts, tillsammans med kontrollvariabler, i en tillväxtregression. För att utvärdera huruvida transporttid kan fungera som proxy för infrastruktur används OLS.

Undersökningens resultat tyder på svårigheter att tillämpa effektiv transporttid som proxy för infrastruktur då inga signifikanta resultat uppvisas i undersökningen. Ett för undersökningen stort problem är avsaknaden av historisk data samt det något låga antal dataobservationer, vilket är begränsat till det antal länder som kan uppvisa efterfrågad data. Antal länder uppgår i denna undersökning till 84 stycken.},
 author    = {Ahl, Gustaf},
 keyword   = {Google Maps,transporttid,tillväxt,Infrastruktur},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Transporttid och ekonomisk tillväxt},
 year     = {2016},
}