Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En professionell medmänniska- En intervjustudie om vård- och omsorgsarbetares psykosociala arbetsmiljö

Nilsson, Maja LU (2016) SOCK04 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
I den här studien har kvinnor som arbetar inom vård och omsorg intervjuats angående deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Sjukfrånvaron bland vård- och omsorgsyrken står för flest sjukfall i Sverige, och den psykiska ohälsan är som mest utbredd generellt i Sverige. Ohälsotalet kan således tolkas som organisatoriska brister inom den utsatta yrkeskategorin.
Syftet med studien har varit att ge en ökad förståelse för hur vård- och omsorgsarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö, samt hur den påverkar arbetstagarens mående i arbetet. Utgångspunkten har varit att få en bild av hur risk- och friskfaktorer yttrar sig i det vardagliga arbetet.
Utifrån empirin har jag definierat tre olika teman som är genomgripande för samtliga... (More)
I den här studien har kvinnor som arbetar inom vård och omsorg intervjuats angående deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Sjukfrånvaron bland vård- och omsorgsyrken står för flest sjukfall i Sverige, och den psykiska ohälsan är som mest utbredd generellt i Sverige. Ohälsotalet kan således tolkas som organisatoriska brister inom den utsatta yrkeskategorin.
Syftet med studien har varit att ge en ökad förståelse för hur vård- och omsorgsarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö, samt hur den påverkar arbetstagarens mående i arbetet. Utgångspunkten har varit att få en bild av hur risk- och friskfaktorer yttrar sig i det vardagliga arbetet.
Utifrån empirin har jag definierat tre olika teman som är genomgripande för samtliga intervjupersoner; upplevelsen att inte hinna med, vikten av goda relationer med kolleger samt kravet att hålla tillbaka känslor i arbetet. Slutsatsen grundar sig i vikten av att uppleva ett stöd i arbetet, främst emotionellt. Relationer på arbetsplatsen blir därför en viktig del i att skapa en god arbetsmiljö. Negativa effekter av höga krav som ställs på vård- och omsorgsarbetare kan reduceras med hjälp av de relationer och det stöd som finns på arbetsplatsen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Maja LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
interaktionsritualer, emotionellt lönearbete, krav- kontroll- stödmodell, psykosocial arbetsmiljö, stöd, kvalitativ innehållsanalys
language
Swedish
id
8890603
date added to LUP
2016-11-03 12:45:54
date last changed
2016-11-03 12:45:54
@misc{8890603,
 abstract   = {I den här studien har kvinnor som arbetar inom vård och omsorg intervjuats angående deras upplevelser av den psykosociala arbetsmiljön. Sjukfrånvaron bland vård- och omsorgsyrken står för flest sjukfall i Sverige, och den psykiska ohälsan är som mest utbredd generellt i Sverige. Ohälsotalet kan således tolkas som organisatoriska brister inom den utsatta yrkeskategorin.
Syftet med studien har varit att ge en ökad förståelse för hur vård- och omsorgsarbetare upplever sin psykosociala arbetsmiljö, samt hur den påverkar arbetstagarens mående i arbetet. Utgångspunkten har varit att få en bild av hur risk- och friskfaktorer yttrar sig i det vardagliga arbetet.
Utifrån empirin har jag definierat tre olika teman som är genomgripande för samtliga intervjupersoner; upplevelsen att inte hinna med, vikten av goda relationer med kolleger samt kravet att hålla tillbaka känslor i arbetet. Slutsatsen grundar sig i vikten av att uppleva ett stöd i arbetet, främst emotionellt. Relationer på arbetsplatsen blir därför en viktig del i att skapa en god arbetsmiljö. Negativa effekter av höga krav som ställs på vård- och omsorgsarbetare kan reduceras med hjälp av de relationer och det stöd som finns på arbetsplatsen.},
 author    = {Nilsson, Maja},
 keyword   = {interaktionsritualer,emotionellt lönearbete,krav- kontroll- stödmodell,psykosocial arbetsmiljö,stöd,kvalitativ innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En professionell medmänniska- En intervjustudie om vård- och omsorgsarbetares psykosociala arbetsmiljö},
 year     = {2016},
}