Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Störande lågfrekvent buller i konsertlokal i Lund

Johansson, Fredric LU (2016) In TVBA-6000 VTAL01 20151
Engineering Acoustics
Department of Construction Sciences
Abstract
This report deals with a specific case of acoustic problems; a property in Lund whose main use as a concert venue is disturbed by traffic noise while at the same time room acoustic measures are needed. Health effects and sound transmission is examined Before the proposed actions are discussed. Transmission through walls, windows and air intakes are examined both individually and as a composite construction. A computer
model in CATT Acoustics is used to predict the room acoustics in the concert hall. Absorbers and Helmholtz resonators are discussed as a solution to high reverberation.
Abstract (Swedish)
Denna rapport tar upp ett specifikt fall av akustiska problem; en fastighet i Lund vars huvudsakliga användningsområde som konsertlokal störs av trafikbuller samtidigt som rumsakustiska åtgärder behövs. Hälsoeffekter och ljudtransmission undersöks innan åtgärdsförslag diskuteras. Transmission genom vägg, fönster och tilluftsdon avhandlas
såväl individuellt och som en sammansätt konstruktion. En beräkningsmodell i CATTacoustics används för att förutspå rumsakustiken i konsertsalen. Absorbenter och Helmholtzresonatorer diskuteras som lösning på hög efterklangstid.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Fredric LU
supervisor
organization
alternative title
Disturbing low frequent noise in recitall hall in Lund
course
VTAL01 20151
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Byggnadsakustik, rumsakustik, ljudtransmission, ljudperception, hälsoeffekter av trafikbuller, absorbenter, Helmholtz resonator, CATT acoustic
publication/series
TVBA-6000
report number
TVBA-6001
ISSN
0281-8477
language
Swedish
id
8890811
alternative location
http://www.akustik.lth.se/fileadmin/tekniskakustik/publications/tvba6000/webTVBA6001.pdf
date added to LUP
2020-03-06 15:06:09
date last changed
2020-03-06 15:06:09
@misc{8890811,
 abstract   = {This report deals with a specific case of acoustic problems; a property in Lund whose main use as a concert venue is disturbed by traffic noise while at the same time room acoustic measures are needed. Health effects and sound transmission is examined Before the proposed actions are discussed. Transmission through walls, windows and air intakes are examined both individually and as a composite construction. A computer
model in CATT Acoustics is used to predict the room acoustics in the concert hall. Absorbers and Helmholtz resonators are discussed as a solution to high reverberation.},
 author    = {Johansson, Fredric},
 issn     = {0281-8477},
 keyword   = {Byggnadsakustik,rumsakustik,ljudtransmission,ljudperception,hälsoeffekter av trafikbuller,absorbenter,Helmholtz resonator,CATT acoustic},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBA-6000},
 title    = {Störande lågfrekvent buller i konsertlokal i Lund},
 year     = {2016},
}