Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Vad är en smart stad? En granskning av begreppet ”Smart City” och hur fenomenet kan utvärderas

Berglund, Julia LU and Modin, Ludvig (2016) SYSK02 20161
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Smart City är ett begrepp som blir alltmer frekvent inom många delar av samhället. Många
städer kallar sig smarta, men det finns ingen vedertagen definition av Smart City. Städer
driver projekt för att bli smartare, men det saknas emellertid en standardiserad
utvärderingsmetod, vilket gör det mycket svårt att jämföra resultat. Eftersom smarta städer är
ett snabbt växande fenomen, så har forskningen inom området tagit fart och
standardiseringsenheter världen över utvecklar indikatorer för utvärdering av smarta städer.
Vi ställde oss frågan vad konceptet med smarta städer bottnar i och vad det finns för metoder
att utvärdera resultaten av satsningarna. För att besvara detta gjordes en litteraturgenomgång
av begreppet och en studie av... (More)
Smart City är ett begrepp som blir alltmer frekvent inom många delar av samhället. Många
städer kallar sig smarta, men det finns ingen vedertagen definition av Smart City. Städer
driver projekt för att bli smartare, men det saknas emellertid en standardiserad
utvärderingsmetod, vilket gör det mycket svårt att jämföra resultat. Eftersom smarta städer är
ett snabbt växande fenomen, så har forskningen inom området tagit fart och
standardiseringsenheter världen över utvecklar indikatorer för utvärdering av smarta städer.
Vi ställde oss frågan vad konceptet med smarta städer bottnar i och vad det finns för metoder
att utvärdera resultaten av satsningarna. För att besvara detta gjordes en litteraturgenomgång
av begreppet och en studie av några utvärderingsmetoder som finns idag. För få ett bredare
perspektiv hade vi även intervjuer med några experter inom området. Efter intervjuerna
jämförde och analyserade vi det materialet med vad vi samlat in från litteraturen. Av
resultaten att döma så blir en stad smart genom användning och acceptans av teknologi, och
idén om en smart stad har sin grund i hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet. Städer
visar även stort intresse av att dela data och utbyta lärdomar och erfarenheter med varandra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berglund, Julia LU and Modin, Ludvig
supervisor
organization
course
SYSK02 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
report number
INF16-063
language
Swedish
id
8890819
date added to LUP
2016-09-09 13:46:22
date last changed
2016-09-09 13:46:22
@misc{8890819,
 abstract   = {Smart City är ett begrepp som blir alltmer frekvent inom många delar av samhället. Många
städer kallar sig smarta, men det finns ingen vedertagen definition av Smart City. Städer
driver projekt för att bli smartare, men det saknas emellertid en standardiserad
utvärderingsmetod, vilket gör det mycket svårt att jämföra resultat. Eftersom smarta städer är
ett snabbt växande fenomen, så har forskningen inom området tagit fart och
standardiseringsenheter världen över utvecklar indikatorer för utvärdering av smarta städer.
Vi ställde oss frågan vad konceptet med smarta städer bottnar i och vad det finns för metoder
att utvärdera resultaten av satsningarna. För att besvara detta gjordes en litteraturgenomgång
av begreppet och en studie av några utvärderingsmetoder som finns idag. För få ett bredare
perspektiv hade vi även intervjuer med några experter inom området. Efter intervjuerna
jämförde och analyserade vi det materialet med vad vi samlat in från litteraturen. Av
resultaten att döma så blir en stad smart genom användning och acceptans av teknologi, och
idén om en smart stad har sin grund i hållbar utveckling och förbättrad livskvalitet. Städer
visar även stort intresse av att dela data och utbyta lärdomar och erfarenheter med varandra.},
 author    = {Berglund, Julia and Modin, Ludvig},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad är en smart stad? En granskning av begreppet ”Smart City” och hur fenomenet kan utvärderas},
 year     = {2016},
}