Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kindergarten, Parents’ Education and Reading Literacy Achievement - a multiple regression model

Horvat, Kaja (2016) MASK01 20161
Mathematical Statistics
Abstract
Student achievement in reading is a complex phenomenon that depends on many factors, but perhaps it can be predicted with a smaller model. Does attending kindergarten as well as parental education affect reading achievement at the end of the fourth grade? Can reading achievement be predicted by the combination of attending kindergarten and parental education?
Results from the IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Survey) were used for answering the research questions. Children’s reading achievement scores, represented with the Plausible Values methodology, were predicted with multiple regression models using variables about their kindergarten attendance and parents’ education. The best models were chosen based on their... (More)
Student achievement in reading is a complex phenomenon that depends on many factors, but perhaps it can be predicted with a smaller model. Does attending kindergarten as well as parental education affect reading achievement at the end of the fourth grade? Can reading achievement be predicted by the combination of attending kindergarten and parental education?
Results from the IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Survey) were used for answering the research questions. Children’s reading achievement scores, represented with the Plausible Values methodology, were predicted with multiple regression models using variables about their kindergarten attendance and parents’ education. The best models were chosen based on their respective residual standard error, R² coefficient, adjusted R² coefficient, and AIC and BIC values, and assessed using 10-fold cross validation.
The most important factor in a child’s reading achievement is their mother’s education. The second most important factor is their father’s education, and the least important factor is kindergarten attendance, which has a very small influence on the reading score and is not important for predicting results in practice. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skolelevers läsförmåga är ett komplext fenomen som har många bakomliggande faktorer, men kan möjligtvis förutsägas av en mindre modell. Påverkas läsförmågan vid slutet av årskurs fyra av dagisnärvarande och föräldrars utbildningsnivå? Kan läsförmåga förutsägas av kombinationen av dagisnärvarande och föräldrars utbildningsnivå?
Resultat från IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Survey) användes vid besvarande av forskningsfrågeställningarna. Barns läsförmågepoäng, bedömt med rimligvärdesmetodologi, förutspåddes med multipla regressionsmodeller baserade på dagisnärvarande och föräldrars utbildningsnivå. De bästa modellerna valdes baserat på deras respektive residualstandardfel, R²-koefficient, justerad R²-koefficient och... (More)
Skolelevers läsförmåga är ett komplext fenomen som har många bakomliggande faktorer, men kan möjligtvis förutsägas av en mindre modell. Påverkas läsförmågan vid slutet av årskurs fyra av dagisnärvarande och föräldrars utbildningsnivå? Kan läsförmåga förutsägas av kombinationen av dagisnärvarande och föräldrars utbildningsnivå?
Resultat från IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Survey) användes vid besvarande av forskningsfrågeställningarna. Barns läsförmågepoäng, bedömt med rimligvärdesmetodologi, förutspåddes med multipla regressionsmodeller baserade på dagisnärvarande och föräldrars utbildningsnivå. De bästa modellerna valdes baserat på deras respektive residualstandardfel, R²-koefficient, justerad R²-koefficient och AIC- samt BIC-värden, och fastställs med 10-delad korsvalidering.
Den viktigaste faktorn för ett barns läsförmåga är moderns utbildningsnivå. Den näst viktigaste faktorn är faderns utbildningsnivå. Faktorn som har minst betydelse är barnets dagisnärvarande, med en mycket liten påverkan på läspoängen, och är således försumbar vid förutsägelse av resultat i praktiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Horvat, Kaja
supervisor
organization
course
MASK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
statistical model, multiple regression model, reading literacy achievement, kindergarten, parental education
language
English
id
8891068
date added to LUP
2017-01-30 14:53:47
date last changed
2017-01-30 14:53:47
@misc{8891068,
 abstract   = {Student achievement in reading is a complex phenomenon that depends on many factors, but perhaps it can be predicted with a smaller model. Does attending kindergarten as well as parental education affect reading achievement at the end of the fourth grade? Can reading achievement be predicted by the combination of attending kindergarten and parental education?
Results from the IEA PIRLS (Progress in International Reading Literacy Survey) were used for answering the research questions. Children’s reading achievement scores, represented with the Plausible Values methodology, were predicted with multiple regression models using variables about their kindergarten attendance and parents’ education. The best models were chosen based on their respective residual standard error, R² coefficient, adjusted R² coefficient, and AIC and BIC values, and assessed using 10-fold cross validation.
The most important factor in a child’s reading achievement is their mother’s education. The second most important factor is their father’s education, and the least important factor is kindergarten attendance, which has a very small influence on the reading score and is not important for predicting results in practice.},
 author    = {Horvat, Kaja},
 keyword   = {statistical model,multiple regression model,reading literacy achievement,kindergarten,parental education},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kindergarten, Parents’ Education and Reading Literacy Achievement - a multiple regression model},
 year     = {2016},
}