Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Does clothianidin affect solitary bee foraging time and reproduction?

Andersson, Albin (2016) BION01 20142
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
Bekämpningsmedel kan påverka könsfördelning hos vilda bin

Neonikotinoider ingår i många av världens mest använda insektsbekämpningsmedel. Olycksbådande resultat från ett flertal vetenskapliga studier har gjort att man nu börjat ifrågasätta de effekter neonikotinoider har på nyttoinsekter som honungsbin, vilda bin, humlor samt andra harmlösa insekter. I denna studie undersöker man hur en vanlig art av solitärbi, Rödmurarbiet, påverkas av vårraps behandlad med neonikotinoiden clothianidin.

Rödmurarbiet (Osmia bicornis) är ett så kallat solitärbi och är en av de vanligare arterna bland Sveriges 240 arter av solitärbin. Dessa bin lever enskilt och honorna tar ensamt hand om den egna avkomman. Till skillnad från honungsbin så övervintrar... (More)
Bekämpningsmedel kan påverka könsfördelning hos vilda bin

Neonikotinoider ingår i många av världens mest använda insektsbekämpningsmedel. Olycksbådande resultat från ett flertal vetenskapliga studier har gjort att man nu börjat ifrågasätta de effekter neonikotinoider har på nyttoinsekter som honungsbin, vilda bin, humlor samt andra harmlösa insekter. I denna studie undersöker man hur en vanlig art av solitärbi, Rödmurarbiet, påverkas av vårraps behandlad med neonikotinoiden clothianidin.

Rödmurarbiet (Osmia bicornis) är ett så kallat solitärbi och är en av de vanligare arterna bland Sveriges 240 arter av solitärbin. Dessa bin lever enskilt och honorna tar ensamt hand om den egna avkomman. Till skillnad från honungsbin så övervintrar inte Rödmurarbiet utan de vuxna individerna lever bara runt 2 månader under vår och tidig sommar. Rödmurarbiet samlar pollen från flera olika växtarters blommor, arten är bidrar även till att pollinera många av människans blommande växtodlingar.


En sådan blommande gröda är vårraps som bland annat odlas i Sverige. För att undersöka hur Rödmurarbiet påverkas av vårraps behandlad med clothianidin så placerades det ut Rödmurarbin i s.k. biholkar. Av biholkarna placerades hälften intill fält behandlade med clothianidin, resterande intill obehandlade kontrollfält. Data samlades in under säsongens gång och efter säsongen undersöktes avkomman.

Oberoende av behandling så tog rödmurarbina lika lång tid på sig vid insamling av pollen och nektar. Den nya generationen var lika långa och vägde lika mycket oberoende av om de kom från ett rapsfält behandlat med clothianidin eller inte. Könsfördelningen bland de nya bina skiljde sig dock tydligt mellan behandlingarna och andelen honor var signifikant högre bland de bin vars föräldrar födosökt vid fält som var behandlade med clothianidin. Eftersom honor generellt blir större än hanar, kräver de även mer mat under sin utveckling. Resultaten kan därför peka mot att mödrarna vid de behandlade fälten på något sätt kunde födosöka mer effektivt eller hade en större tillgång på föda. En annan teori är att rödmurarbiet skulle kunna vara tåligare eller mindre utsatt av clothianidin jämfört med andra pollinatörer. Därför skulle födokonkurrensen i samma område bli lägre.

Debatten om insektsbekämpningsmedel är ständigt pågående och det bör den också vara för att få fram de mest effektiva och mest selektiva bekämpningsmedel möjligt. För att diskussionen skall kunna drivas framåt på ett bra sätt behövs ständigt ny information om hur arter och miljö påverkas av insektsbekämpningsmedel.

Handledare: Maj Rundlöf
Examensarbete för masterexamen 45 hp i biologi 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Albin
supervisor
organization
course
BION01 20142
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8891401
date added to LUP
2016-09-12 10:02:12
date last changed
2016-09-12 10:02:12
@misc{8891401,
 author    = {Andersson, Albin},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Does clothianidin affect solitary bee foraging time and reproduction?},
 year     = {2016},
}