Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

MicroRNAs in metastatic prostate cancer

Voss, Gjedine (2016) MOBT01 20152
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
MikroRNA-96 och sin roll i prostatacancer

För att en cell ska vara hälsosam och kunna uppfylla sina funktioner så måste cellen producera den rätta mängden och rätta sorten RNA-molekyler och proteiner som är kodade i cellens DNA. På grund av detta så är genuttrycket strikt reglerat i varje cell. När det gäller cancerceller är balansen störd vilket innebär att cellen delar sig okontrollerat och bildar tumörer som kan skada organen. Om vi kan öka förståelsen för vilka proteiner och mekanismer som är felaktigt reglerade i cancerceller, blir det enklare att utnyttja dessa processer för att förbättra cancerbehandling.

En grupp av molekyler som är väldigt viktiga för att reglera genuttrycket är mikroRNA (miRNA). Dessa RNA-molekyler kan... (More)
MikroRNA-96 och sin roll i prostatacancer

För att en cell ska vara hälsosam och kunna uppfylla sina funktioner så måste cellen producera den rätta mängden och rätta sorten RNA-molekyler och proteiner som är kodade i cellens DNA. På grund av detta så är genuttrycket strikt reglerat i varje cell. När det gäller cancerceller är balansen störd vilket innebär att cellen delar sig okontrollerat och bildar tumörer som kan skada organen. Om vi kan öka förståelsen för vilka proteiner och mekanismer som är felaktigt reglerade i cancerceller, blir det enklare att utnyttja dessa processer för att förbättra cancerbehandling.

En grupp av molekyler som är väldigt viktiga för att reglera genuttrycket är mikroRNA (miRNA). Dessa RNA-molekyler kan binda till budbärar-RNA-molekyler (mRNA) som kodar för proteiner. Effekten av detta är att miRNA kan påverka proteinnivån i cellen. Det är också känt att nivåer av vissa miRNA är ändrat i olika sorters cancer, vilket kan leda till sjukdom genom att en obalans uppstår i produktionen av proteiner.

I detta arbete undersökte vi miR-96, ett miRNA som finns i förhöjda mängder i prostatacancer och som är associerat med cancermetastasering till andra organ. Till exempel försökte vi förstå vilka proteiner som är reglerade av miR-96. I tidigare experiment har mRNA-molekylerna som miR-96 kan binda till identifierats. Detta kan innebära att dessa mRNA-molekyler och proteinerna de kodar för regleras av miR-96. För två av dessa proteiner har vi försökt att förstå hur miR-96 påverkar deras nivåer i cancerceller. Genom att mäta proteinnivåerna i en prostatacancer-cellinje som behandlats med artificiellt miR-96, försökte vi förstå hur högre miR-96-nivåer påverkar cancerceller. Vi observerade ett protein som reglerades av miR-96. Detta protein kan påverka cellväxt och cellmigrering, vilket spelar en roll i hur cancer kan spridas genom kroppen.

I en annan del av projektet undersökte vi små membranomgivna sfärer som kallas för exosomer. Prostatacancerceller, som många andra celler, utsöndrar exosomer som kan innehålla olika molekyler, bland annat proteiner, mRNA och miRNA. Andra celler kan ta upp dessa exosomer och de kan därför användas för kommunikation mellan celler. I vårt experiment fann vi att miR-96 i exosomer kan överföras mellan prostatacancerceller.

I tredje delen av arbetet ville vi ta bort genen som kodar för miR-96 i prostatacancerceller. I framtiden skulle vi kunna använda dessa celler för att förstå vad som händer om miR-96 saknas. Vi använde ett system som kallas för CRISPR-Cas9, vilket gör det möjligt att klippa cellens DNA på ett specifikt ställe. Nu har vi levererat CRISPR-Cas9-systemet till prostatacancerceller, vilka vi använder för att expandera de till större cellinjer. Då vi har tillräckligt många celler, kan vi testa om vi har lyckats ta bort miR-96-genen.

Övergripande så har denna studie infört ny kunskap om miR-96 i prostatacancer genom experimenten vi har utfört. De nya fynd gällande mRNA och proteiner som regleras av miR-96 och iakttagelsen att miR-96 kan överföras mellan celler med hjälp av exosomer måste utforskas mer för att bättre förstå hur detta påverkar prostatacancerutvecklingen. Det är också viktigt att bekräfta om vi har lyckats med att ta bort miR-96-genen i prostatacancerceller. Alla experiment sammantaget är vi ett steg närmare förståelsen av vilken roll miR-96 spelar i prostatacancer.

Handledare: Yvonne Ceder
Examensarbete 60 credits in Molecular Biology 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Voss, Gjedine
supervisor
organization
course
MOBT01 20152
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8891846
date added to LUP
2016-09-15 14:46:58
date last changed
2016-09-15 14:46:58
@misc{8891846,
 author    = {Voss, Gjedine},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MicroRNAs in metastatic prostate cancer},
 year     = {2016},
}