Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av talet vid fem års ålder efter primär gomplastik med muskelrekonstruktion enligt Sommerlad

Falk, Evelina LU and Wilhelmsson, Sara LU (2016) LOGM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka talet hos femåringar födda med någon typ av gomspalt, behandlade med primär gomplastik med muskelrekonstruktion enligt Sommerlad, samt att undersöka samstämmigheten i resultat baserade på talbedömningar utförda av logopedstudenter och erfarna logopeder.
Metod: Ljudinspelningar av 81 femåringar födda med läpp-käk-gomspalt (LKG) analyserades av tre oberoende logopeder. Variabler relaterade till konsonantproduktion, velofarynxfunktion samt förståelighet undersöktes. Barnen delades in efter spalttyp och gruppjämförelser genomfördes. Resultaten jämfördes också med normdata från jämnåriga utan spalt. Samstämmigheten mellan logopeders och logopedstudenters resultat beräknades. Resultat: Barnen med LKG hade sämre tal än barn... (More)
Syfte: Att undersöka talet hos femåringar födda med någon typ av gomspalt, behandlade med primär gomplastik med muskelrekonstruktion enligt Sommerlad, samt att undersöka samstämmigheten i resultat baserade på talbedömningar utförda av logopedstudenter och erfarna logopeder.
Metod: Ljudinspelningar av 81 femåringar födda med läpp-käk-gomspalt (LKG) analyserades av tre oberoende logopeder. Variabler relaterade till konsonantproduktion, velofarynxfunktion samt förståelighet undersöktes. Barnen delades in efter spalttyp och gruppjämförelser genomfördes. Resultaten jämfördes också med normdata från jämnåriga utan spalt. Samstämmigheten mellan logopeders och logopedstudenters resultat beräknades. Resultat: Barnen med LKG hade sämre tal än barn utan LKG vad gäller samtliga variabler. Signifikanta skillnader gällande andelen korrekta orala konsonanter (AKOK), talavvikelser framför och bakom velofarynx sågs mellan grupper med olika spalttyper, med sämre resultat i grupperna med mer omfattande spalttyper. Logopedstudenterna var strängare i bedömningar gällande AKOK och talavvikelser framför velofarynx än logopederna, men hade svårare att uppmärksamma talavvikelser bakom velofarynx. Intrabedömarreliabiliteten hos logopedstudenterna och logopederna var likvärdig.
Slutsatser: Barnen med LKG hade ett sämre tal än barn utan LKG, men ett relativt gott tal i relation till barn med LKG från tidigare studier. Barn med större spalter hade ofta större talproblematik än de med mindre spalter. Logopedstudenterna var generellt strängare i sina bedömningar än logopederna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falk, Evelina LU and Wilhelmsson, Sara LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Cleft palate, primary palatal surgery, speech, assessment
language
Swedish
id
8892100
date added to LUP
2016-09-20 13:26:30
date last changed
2016-09-20 13:26:30
@misc{8892100,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka talet hos femåringar födda med någon typ av gomspalt, behandlade med primär gomplastik med muskelrekonstruktion enligt Sommerlad, samt att undersöka samstämmigheten i resultat baserade på talbedömningar utförda av logopedstudenter och erfarna logopeder.
Metod: Ljudinspelningar av 81 femåringar födda med läpp-käk-gomspalt (LKG) analyserades av tre oberoende logopeder. Variabler relaterade till konsonantproduktion, velofarynxfunktion samt förståelighet undersöktes. Barnen delades in efter spalttyp och gruppjämförelser genomfördes. Resultaten jämfördes också med normdata från jämnåriga utan spalt. Samstämmigheten mellan logopeders och logopedstudenters resultat beräknades. Resultat: Barnen med LKG hade sämre tal än barn utan LKG vad gäller samtliga variabler. Signifikanta skillnader gällande andelen korrekta orala konsonanter (AKOK), talavvikelser framför och bakom velofarynx sågs mellan grupper med olika spalttyper, med sämre resultat i grupperna med mer omfattande spalttyper. Logopedstudenterna var strängare i bedömningar gällande AKOK och talavvikelser framför velofarynx än logopederna, men hade svårare att uppmärksamma talavvikelser bakom velofarynx. Intrabedömarreliabiliteten hos logopedstudenterna och logopederna var likvärdig.
Slutsatser: Barnen med LKG hade ett sämre tal än barn utan LKG, men ett relativt gott tal i relation till barn med LKG från tidigare studier. Barn med större spalter hade ofta större talproblematik än de med mindre spalter. Logopedstudenterna var generellt strängare i sina bedömningar än logopederna.},
 author    = {Falk, Evelina and Wilhelmsson, Sara},
 keyword   = {Cleft palate,primary palatal surgery,speech,assessment},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av talet vid fem års ålder efter primär gomplastik med muskelrekonstruktion enligt Sommerlad},
 year     = {2016},
}