Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitet och läsbarhet för svenska hemsidor med information för vuxna med hörselnedsättning

Alkaffagi, Nadia LU (2016) AUDM81 20161
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Utvärdera kvaliteten och läsbarheten för svenska hemsidor med information för vuxna med hörselnedsättning. Metod: De två sökorden hörselnedsättning och hörapparater, skrevs in i den mest använda sökmotorn i Sverige under januari 2016, Google. Därefter valdes de 20 första relevanta hemsidorna av varje sökord, det vill säga sammanlagt 40 hemsidor. Dubbletterna togs bort och totalt utvärderades 29 hemsidor i studien. Hemsidorna utvärderades vad gäller kvalitet med DISCERN instrumentet, läsbarhet med Läsbarhetsindex och Ordvariationsindex, ursprung (ideellt, kommersiellt, statligt) och senaste uppdateringsdatum. Resultat: Resultatet visade att hemsidornas kvalitet varierar stort beroende på dess ursprung. Kommersiella hemsidor hade... (More)
Syfte: Utvärdera kvaliteten och läsbarheten för svenska hemsidor med information för vuxna med hörselnedsättning. Metod: De två sökorden hörselnedsättning och hörapparater, skrevs in i den mest använda sökmotorn i Sverige under januari 2016, Google. Därefter valdes de 20 första relevanta hemsidorna av varje sökord, det vill säga sammanlagt 40 hemsidor. Dubbletterna togs bort och totalt utvärderades 29 hemsidor i studien. Hemsidorna utvärderades vad gäller kvalitet med DISCERN instrumentet, läsbarhet med Läsbarhetsindex och Ordvariationsindex, ursprung (ideellt, kommersiellt, statligt) och senaste uppdateringsdatum. Resultat: Resultatet visade att hemsidornas kvalitet varierar stort beroende på dess ursprung. Kommersiella hemsidor hade signifikant lägre DISCERN värden än ideella och statliga hemsidor. Majoriteten av hemsidorna var av kommersiellt ursprung och hade inget angivet publicerings och/eller uppdateringsdatum. Läsbarheten av hemsidorna klassificeras som medelsvår. Det visades inga signifikanta skillnader avseende hemsidornas ursprung. Konklusion: Kvaliteten på svenska hemsidorna varierar beroende på dess ursprung och läsbarheten var medelsvår, men det finns inga signifikanta skillnader avseende hemsidornas ursprung. Dessa resultat överensstämmer med en annan studie som undersökt hörselinformation på internet. Det finns värdefull hörselinformation att finna på internet men det optimala är att diskutera informationen med en professionell för att få mer individanpassad information. (Less)
Abstract
Aim: Evaluating the quality and readability of Swedish websites with information for adults with hearing loss.
Method: Two keywords hearing loss and hearing aids, were entered in Google (the most used search engine in Sweden, January 2016).The first 20 relevant websites were elected of each keyword, making a total of 40 websites. Removing duplicates resulted in 29 websites that were assessed. Evaluation was in terms of quality (DISCERN–scores), readability (Läsbarhetsindex and Ordvariationsindex), origin (non-profit, commercial, government) and last date of update.
Results: Quality varies highly depending on websites origin and readability was moderately difficult. Commercial websites had significantly lower DISCERN scores than... (More)
Aim: Evaluating the quality and readability of Swedish websites with information for adults with hearing loss.
Method: Two keywords hearing loss and hearing aids, were entered in Google (the most used search engine in Sweden, January 2016).The first 20 relevant websites were elected of each keyword, making a total of 40 websites. Removing duplicates resulted in 29 websites that were assessed. Evaluation was in terms of quality (DISCERN–scores), readability (Läsbarhetsindex and Ordvariationsindex), origin (non-profit, commercial, government) and last date of update.
Results: Quality varies highly depending on websites origin and readability was moderately difficult. Commercial websites had significantly lower DISCERN scores than non-profit and government websites. Most of the websites were of commercial origin and had no defined last date of update. Readability was not significantly associated with website origin.
Conclusion: The quality of Swedish websites varies depending on origin and readability was moderately difficult. Readability had no significant association with website origin. These results are consistent with another study that examined internet hearing information. Valuable internet information on hearing can be found but it is recommended to discuss the information with a professional to get more personalized information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alkaffagi, Nadia LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20161
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Aim: Evaluating the quality and readability of Swedish websites with information for adults with hearing loss. Method: Two keywords hearing loss and hearing aids, were entered in Google (the most used search engine in Sweden, January 2016).The first 20 relevant websites were elected of each keyword, making a total of 40 websites. Removing duplicates resulted in 29 websites that were assessed. Evaluation was in terms of quality (DISCERN–scores), readability (Läsbarhetsindex and Ordvariationsindex), origin (non-profit, commercial, government) and last date of update. Results: Quality varies highly depending on websites origin and readability was moderately difficult. Commercial websites had significantly lower DISCERN scores than non-profit and government websites. Most of the websites were of commercial origin and had no defined last date of update. Readability was not significantly associated with website origin. Conclusion: The quality of Swedish websites varies depending on origin and readability was moderately difficult. Readability had no significant association with website origin. These results are consistent with another study that examined internet hearing information. Valuable internet information on hearing can be found but it is recommended to discuss the information with a professional to get more personalized information.
language
Swedish
id
8892113
date added to LUP
2016-09-20 13:23:30
date last changed
2016-09-20 13:23:30
@misc{8892113,
 abstract   = {Aim: Evaluating the quality and readability of Swedish websites with information for adults with hearing loss.
Method: Two keywords hearing loss and hearing aids, were entered in Google (the most used search engine in Sweden, January 2016).The first 20 relevant websites were elected of each keyword, making a total of 40 websites. Removing duplicates resulted in 29 websites that were assessed. Evaluation was in terms of quality (DISCERN–scores), readability (Läsbarhetsindex and Ordvariationsindex), origin (non-profit, commercial, government) and last date of update.
Results: Quality varies highly depending on websites origin and readability was moderately difficult. Commercial websites had significantly lower DISCERN scores than non-profit and government websites. Most of the websites were of commercial origin and had no defined last date of update. Readability was not significantly associated with website origin.
Conclusion: The quality of Swedish websites varies depending on origin and readability was moderately difficult. Readability had no significant association with website origin. These results are consistent with another study that examined internet hearing information. Valuable internet information on hearing can be found but it is recommended to discuss the information with a professional to get more personalized information.},
 author    = {Alkaffagi, Nadia},
 keyword   = {Aim: Evaluating the quality and readability of Swedish websites with information for adults with hearing loss. Method: Two keywords hearing loss and hearing aids,were entered in Google (the most used search engine in Sweden,January 2016).The first 20 relevant websites were elected of each keyword,making a total of 40 websites. Removing duplicates resulted in 29 websites that were assessed. Evaluation was in terms of quality (DISCERN–scores),readability (Läsbarhetsindex and Ordvariationsindex),origin (non-profit,commercial,government) and last date of update. Results: Quality varies highly depending on websites origin and readability was moderately difficult. Commercial websites had significantly lower DISCERN scores than non-profit and government websites. Most of the websites were of commercial origin and had no defined last date of update. Readability was not significantly associated with website origin. Conclusion: The quality of Swedish websites varies depending on origin and readability was moderately difficult. Readability had no significant association with website origin. These results are consistent with another study that examined internet hearing information. Valuable internet information on hearing can be found but it is recommended to discuss the information with a professional to get more personalized information.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitet och läsbarhet för svenska hemsidor med information för vuxna med hörselnedsättning},
 year     = {2016},
}