Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Relationen mellan upplevda psykosociala arbetsmiljöfaktorer och psykologiskt välbefinnande hos bemanningsanställda

Mohammad Amini, Annahita LU and Nilsson Dresler, Hanna (2016) PSYK11 20161
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Trots att bemanningsbranschens utveckling på arbetsmarknaden har ökat de senaste åren har forskningen och kunskapen om bemanningsanställda inte ökat i samma takt. Den psykosociala arbetsmiljön har förändrats de senaste decennierna i och med framväxten av alternativa anställningar. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har betonats som viktig för personers hälsa och välbefinnande. I arbetssammanhang kan psykologiskt välbefinnande innebära att personer mår bra och att de upplever arbetet som meningsfullt. Studiens syfte var att undersöka om bemanningsanställdas psykologiska välbefinnande har ett samband med höga krav, låg kontroll och anställningsotrygghet på arbetet. En webbenkät besvarades av 82 anställda från tre olika... (More)
Trots att bemanningsbranschens utveckling på arbetsmarknaden har ökat de senaste åren har forskningen och kunskapen om bemanningsanställda inte ökat i samma takt. Den psykosociala arbetsmiljön har förändrats de senaste decennierna i och med framväxten av alternativa anställningar. Både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön har betonats som viktig för personers hälsa och välbefinnande. I arbetssammanhang kan psykologiskt välbefinnande innebära att personer mår bra och att de upplever arbetet som meningsfullt. Studiens syfte var att undersöka om bemanningsanställdas psykologiska välbefinnande har ett samband med höga krav, låg kontroll och anställningsotrygghet på arbetet. En webbenkät besvarades av 82 anställda från tre olika bemanningsföretag i Sverige. Resultatet från en multipel regressionsanalys visade att en delskala av kontroll, kontroll av beslut, var den enda av de psykosociala arbetsmiljöfaktorerna som hade ett signifikant positivt samband med psykologiskt välbefinnande. De andra psykosociala faktorerna var inte relaterade till de anställdas välbefinnande. Studien kontrollerade även för demografisk data. Psykologiskt välbefinnande visade positivt signifikant samband med att ha fast anställning. Studien bidrar till kunskapen om bemanningsanställdas psykosociala arbetsmiljö och dess påverkan på deras psykologiska välbefinnande. (Less)
Abstract
The development of temporary agencys on the labormarket has been increasing over the past years, despite of this the research and knowledge about temporary workers has not increased in the same pace. The psychosocial environment has changed the past decades with the emergence of alternative empolyments. The importance of the physical and the psychosocial work environment has been emphasized for the workers health and well- being. Psychological well-being in a work context implies that employees are healthy and experience their jobs as meaningful. The aim of the study was to explore if temporary workers psychological well-being has a connection to high demands, low control and job insecurity. An online-survey was replied by 82 employees... (More)
The development of temporary agencys on the labormarket has been increasing over the past years, despite of this the research and knowledge about temporary workers has not increased in the same pace. The psychosocial environment has changed the past decades with the emergence of alternative empolyments. The importance of the physical and the psychosocial work environment has been emphasized for the workers health and well- being. Psychological well-being in a work context implies that employees are healthy and experience their jobs as meaningful. The aim of the study was to explore if temporary workers psychological well-being has a connection to high demands, low control and job insecurity. An online-survey was replied by 82 employees from three temporary agencies in Sweden. The results were analysed using multiple regression that showed that a subscale of control, decision latitude, was the only psychosocial factor that had a significant positive relation to psychological well-being. The other psychosocial factors did not show significant results. The study also controlled for demografic data, psychological well-being had a significant positive relation to if the employee has a permanent contract. The result of the study broadens the knowledge regarding temporary workers psychosocial environment and its effect on psychological well-being. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Mohammad Amini, Annahita LU and Nilsson Dresler, Hanna
supervisor
organization
course
PSYK11 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bemanningsföretag, Krav, Kontroll, Anställningsotrygghet, Psykologiskt välbefinnande, Temporary agency, Demand, Control, Job insecurity, Psychological well-being
language
Swedish
id
8892452
date added to LUP
2016-09-28 15:49:57
date last changed
2016-09-28 15:49:57
@misc{8892452,
 abstract   = {{The development of temporary agencys on the labormarket has been increasing over the past years, despite of this the research and knowledge about temporary workers has not increased in the same pace. The psychosocial environment has changed the past decades with the emergence of alternative empolyments. The importance of the physical and the psychosocial work environment has been emphasized for the workers health and well- being. Psychological well-being in a work context implies that employees are healthy and experience their jobs as meaningful. The aim of the study was to explore if temporary workers psychological well-being has a connection to high demands, low control and job insecurity. An online-survey was replied by 82 employees from three temporary agencies in Sweden. The results were analysed using multiple regression that showed that a subscale of control, decision latitude, was the only psychosocial factor that had a significant positive relation to psychological well-being. The other psychosocial factors did not show significant results. The study also controlled for demografic data, psychological well-being had a significant positive relation to if the employee has a permanent contract. The result of the study broadens the knowledge regarding temporary workers psychosocial environment and its effect on psychological well-being.}},
 author    = {{Mohammad Amini, Annahita and Nilsson Dresler, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Relationen mellan upplevda psykosociala arbetsmiljöfaktorer och psykologiskt välbefinnande hos bemanningsanställda}},
 year     = {{2016}},
}