Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reduced Duration of Ice Cover in Swedish Lakes and Rivers

Hallerbäck, Sofia LU (2016) In TVVR16/5004 VVR820 20161
Division of Water Resources Engineering
Abstract
The worlds freshwater systems are vulnerable and have experienced significant environmental changes. In addition to direct anthropogenic impacts, climate change poses yet another source of pressure on the freshwater resources. This study investigates climate change impacts on ice cover duration in Swedish lakes and rivers. In situ observations from over 750 lakes and rivers in Sweden were analyzed, with some records dating back to the beginning of the 18th century. Results show that ice durations have significantly decreased over the last century. Change in ice duration is mainly dominated by earlier ice breakup dates, but also later freeze dates. Additionally, since the late 1980's, there has been an increase of extreme events, meaning... (More)
The worlds freshwater systems are vulnerable and have experienced significant environmental changes. In addition to direct anthropogenic impacts, climate change poses yet another source of pressure on the freshwater resources. This study investigates climate change impacts on ice cover duration in Swedish lakes and rivers. In situ observations from over 750 lakes and rivers in Sweden were analyzed, with some records dating back to the beginning of the 18th century. Results show that ice durations have significantly decreased over the last century. Change in ice duration is mainly dominated by earlier ice breakup dates, but also later freeze dates. Additionally, since the late 1980's, there has been an increase of extreme events, meaning years with extremely short duration of ice cover. The effect of temperature on the system was also examined. Using 113 years of temperature data, we empirically show how temperature changes affect the ice duration in lakes at different latitudes and also lakes with different area, volume and depth. (Less)
Abstract (Swedish)
Världens sötvattensystemen är sårbara och har upplevt betydande miljöförändringar. Utöver direkt mänsklig påverkan, innebär klimatförändringar ytterligare påfrestningar på våra färskvattenresurser. I denna studie undersöks hur klimatförändringar har påverkat tidsperioden av istäckning i svenska sjöar och vattendrag. Observationer från över 750 sjöar och vattendrag i Sverige har analyserats, med vissa observationer av islossning som sträcker sig till början av 1700-talet. Resultaten visar att is-varaktigheten har minskat signifikant under de senaste århundradet. Förändringen domineras främst av tidigare islossning, men också av senare isläggning. Dessutom, sedan slutet av 1980-talet har det skett en ökning av år med extremt korta perioder... (More)
Världens sötvattensystemen är sårbara och har upplevt betydande miljöförändringar. Utöver direkt mänsklig påverkan, innebär klimatförändringar ytterligare påfrestningar på våra färskvattenresurser. I denna studie undersöks hur klimatförändringar har påverkat tidsperioden av istäckning i svenska sjöar och vattendrag. Observationer från över 750 sjöar och vattendrag i Sverige har analyserats, med vissa observationer av islossning som sträcker sig till början av 1700-talet. Resultaten visar att is-varaktigheten har minskat signifikant under de senaste århundradet. Förändringen domineras främst av tidigare islossning, men också av senare isläggning. Dessutom, sedan slutet av 1980-talet har det skett en ökning av år med extremt korta perioder av istäckning. Påverkan av temperaturförändringar på systemet har även undersöktes. Temperaturdata från 113 år har används för att empiriskt visa hur temperaturförändringar påverkar isen varaktighet i sjöar på olika breddgrader, samt beroende på sjöns area, volym och djup. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Minskad is-period på svenska sjöar och vattendrag

På grund av klimatförändringar har perioden med is på svenska sjöar och älvar minskat över de senaste åren. Detta påverkar allt från skridskoåkare till mikroorganismer och fiskar.

Medeltemperaturen på vår planet har ökat på grund av utsläpp av växthusgaser. Frusna delar av vår jord,så som grönlandsisen, smälter med en accelererande hastighet. Men vilka effekter av ökade temperaturer kan vi se i Sverige?

Redan idag genomgår våra färskvattensystem stora förändringar till exempel genom introduktion av giftiga ämnen, förlust av inhemska arter och en ökning av främmande arter. Därutöver kan sjöar och floder påverkas av en minskad tidsperiod med istäcke. Förändring i istäckets... (More)
Minskad is-period på svenska sjöar och vattendrag

På grund av klimatförändringar har perioden med is på svenska sjöar och älvar minskat över de senaste åren. Detta påverkar allt från skridskoåkare till mikroorganismer och fiskar.

Medeltemperaturen på vår planet har ökat på grund av utsläpp av växthusgaser. Frusna delar av vår jord,så som grönlandsisen, smälter med en accelererande hastighet. Men vilka effekter av ökade temperaturer kan vi se i Sverige?

Redan idag genomgår våra färskvattensystem stora förändringar till exempel genom introduktion av giftiga ämnen, förlust av inhemska arter och en ökning av främmande arter. Därutöver kan sjöar och floder påverkas av en minskad tidsperiod med istäcke. Förändring i istäckets varaktighet får fysiska effekter så som blandningsmönster i sjön och ekologiska effekter så som påverkan på tiden för fotosyntes, sjöns ekologiska drivmaskin. Dessutom påverkas skridskoåkning, isfiske och annan rekreation på is. I norra Sverige påverkas tiden för transport på isvägar.

I denna studie har vi funnit att is-perioden har minskat i hela landet, där isen både lägger sig senare på hösten och smälter tidigare på våren. Ungefär 750 sjöar och älvar har undersökts. Observationer ända från 1700-talet till idag visar att isarna tinar allt tidigare. Över de senaste 100 åren har is-perioden minskat signifikant. I södra Sverige har vi sett den största minskningen av is-perioden. Där har is-perioden minskat med en hel månad under de senaste ca 30 åren jämfört med perioden tidigare.

Vi har även funnit att ökade temperaturer är associerade med kortare is-perioder, men beroendet mellan is-periodens längd och temperaturökningar är inte konstant. Vid högre årsmedeltemperaturer försvinner isen i en snabbare takt. I Sverige förväntas klimatförändringarna främst leda till varmare vintrar. Vi kan därför förutspå att is på svenska sjöar och floder, speciellt i södra Sverige kommer att bli allt mer sällsynt i framtiden. Detta kan medföra stora fysiska, ekologiska och socioekonomiska skillnader. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallerbäck, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
Minskad is-period på svenska sjöar och vattendrag
course
VVR820 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Lake and River Ice, Ice Cover Duration, Freeze and Breakup, Climate Change, Freshwater Sustainability, Extreme Climate Events
publication/series
TVVR16/5004
report number
16/5014
ISSN
1101-9824
language
English
additional info
Examiner: Rolf Larsson
id
8892532
date added to LUP
2016-12-12 13:25:58
date last changed
2019-04-01 11:33:49
@misc{8892532,
 abstract   = {The worlds freshwater systems are vulnerable and have experienced significant environmental changes. In addition to direct anthropogenic impacts, climate change poses yet another source of pressure on the freshwater resources. This study investigates climate change impacts on ice cover duration in Swedish lakes and rivers. In situ observations from over 750 lakes and rivers in Sweden were analyzed, with some records dating back to the beginning of the 18th century. Results show that ice durations have significantly decreased over the last century. Change in ice duration is mainly dominated by earlier ice breakup dates, but also later freeze dates. Additionally, since the late 1980's, there has been an increase of extreme events, meaning years with extremely short duration of ice cover. The effect of temperature on the system was also examined. Using 113 years of temperature data, we empirically show how temperature changes affect the ice duration in lakes at different latitudes and also lakes with different area, volume and depth.},
 author    = {Hallerbäck, Sofia},
 issn     = {1101-9824},
 keyword   = {Lake and River Ice,Ice Cover Duration,Freeze and Breakup,Climate Change,Freshwater Sustainability,Extreme Climate Events},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVVR16/5004},
 title    = {Reduced Duration of Ice Cover in Swedish Lakes and Rivers},
 year     = {2016},
}