Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Från jämställdhetsarbete till mångfaldsarbete. - En fallstudie av jämställdhets- och mångfaldsarbete i en kommun

Lundqvist, Elin LU (2016) SOCM04 20161
Sociology
Abstract (Swedish)
Det är vanligt att bedriva ett mångfaldsarbete i organisationer idag, men dess omfattning och definition är ofta otydlig. Jämställdhetsarbetet tenderar att läggas till som en del i mångfaldsarbetet. Därför är det intressant att undersöka hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet fungerar ihop, och vilken plats jämställdhetsarbetet får i mångfaldsarbetet. För att ta reda på det undersöktes tre kommunförvaltningars jämställdhets- och
mångfaldsarbete genom diskurs- och innehållsanalys av deras jämställdhets- och mångfaldsplaner, samt den kommunövergripande planen. En HR-konsult och en enhetschef från respektive förvaltning intervjuades om deras syn på planerna och arbetet i praktiken. Materialet har analyserats utifrån teorier om tröghet i... (More)
Det är vanligt att bedriva ett mångfaldsarbete i organisationer idag, men dess omfattning och definition är ofta otydlig. Jämställdhetsarbetet tenderar att läggas till som en del i mångfaldsarbetet. Därför är det intressant att undersöka hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet fungerar ihop, och vilken plats jämställdhetsarbetet får i mångfaldsarbetet. För att ta reda på det undersöktes tre kommunförvaltningars jämställdhets- och
mångfaldsarbete genom diskurs- och innehållsanalys av deras jämställdhets- och mångfaldsplaner, samt den kommunövergripande planen. En HR-konsult och en enhetschef från respektive förvaltning intervjuades om deras syn på planerna och arbetet i praktiken. Materialet har analyserats utifrån teorier om tröghet i organisationer, att göra kön, intersektionalitet och normkritik samt om arbetet i praktiken. Resultatet visade en otydlighet
kring vad mångfaldsarbete innefattar, samt runt ansvarsfördelningen att driva arbetet. Det visar sig också att lägga jämställdhetsarbete under mångfaldsarbete blir problematiskt. Jämställdhetsarbetet finns underordnat mångfaldsarbetet, men vad som görs praktiskt visar sig vara mycket lite och otydligt. Eftersom insyn och samarbete saknas, samt att jämställdhets- och
mångfaldsarbete är en ekonomisk fråga har de olika förvaltningarna tolkat arbetet på olika sätt, och skapat sina egna strategier. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Mångfald är idag ett populärt begrepp som ofta används med en syftning till att bryta de strukturer som verkar hindrande för vissa sociala grupper i så väl samhället som i organisationer. Dock råder delade meningar om vilka grupper som ska innefattas och vilka metoder som ska användas för att uppnå mångfald. Jämställdhetsarbetet läggs i många fall till mångfaldsarbetet och eftersom jämställdhetsarbete också handlar om att bryta strukturer som
verkar hindrande kan sammanslagningen av jämställdhets- och mångfaldsarbete ses som naturlig. Men eftersom det råder en otydlighet kring mångfaldsarbetet är det relevant att undersöka hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet fungerar ihop, och vilket utrymme jämställdhetsarbetet får inom... (More)
Mångfald är idag ett populärt begrepp som ofta används med en syftning till att bryta de strukturer som verkar hindrande för vissa sociala grupper i så väl samhället som i organisationer. Dock råder delade meningar om vilka grupper som ska innefattas och vilka metoder som ska användas för att uppnå mångfald. Jämställdhetsarbetet läggs i många fall till mångfaldsarbetet och eftersom jämställdhetsarbete också handlar om att bryta strukturer som
verkar hindrande kan sammanslagningen av jämställdhets- och mångfaldsarbete ses som naturlig. Men eftersom det råder en otydlighet kring mångfaldsarbetet är det relevant att undersöka hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet fungerar ihop, och vilket utrymme jämställdhetsarbetet får inom mångfaldsarbetet. För att ta reda på det undersöktes tre kommunförvaltningars jämställdhets- och mångfaldsarbete genom analys av deras jämställdhets- och mångfaldsplaner, samt den kommunövergripande planen. Planerna analyserades för att undersöka hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet uttrycks i skrift och vilka olika tolkningar som finns. En HR-konsult och en enhetschef från respektive förvaltning intervjuades om sin syn på planerna och arbetet i praktiken. Resultatet visade en otydlighet kring vad mångfaldsarbete innefattar, samt runt ansvarsfördelningen att driva arbetet. I planerna hade mångfaldsbegreppet en mycket bred definition då det förutom Diskrimineringslagens diskrimineringsgrunder även omfattade olikheter och likheter generellt, medan intervjupersonerna i första hand förknippade det med etnicitet. Det visar sig också att lägga jämställdhetsarbete under mångfaldsarbete blir problematiskt, eftersom det praktiska arbetet tenderar att ta mindre plats så att det på så sätt försvinner. I planerna nämns jämställdhetsarbetet mycket kortfattat och begränsat, vilket också visar sig avspegla sig i
praktiken genom få insatser. Eftersom insyn och samarbete saknas, samt att jämställdhets- och mångfaldsarbete många gånger blir till en ekonomisk fråga har de olika förvaltningarna tolkat arbetet på olika sätt, och skapat sina egna strategier. Ett exempel på en strategi är att arbeta med jämställdhet- och mångfald i den externa verksamheten för att det då
förhoppningsvis ska smitta av sig internt. Ett annat exempel är att genom aktiviteter och utbildningar sprida kunskap. Klart är dock, att det råder en otydlighet från central nivå i kommunen som öppnar upp för förvirring och olika tolkningar, vilket i sin tur ger ett riktningslöst jämställdhets- och mångfaldsarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundqvist, Elin LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
mångfaldsplan, jämställdhetsplan, mångfaldsarbete, mångfald, jämställdhet, jämställdhetsarbete, fallstudie, diskursanalys, kommun
language
Swedish
id
8893065
date added to LUP
2017-02-23 08:47:12
date last changed
2017-02-23 08:47:12
@misc{8893065,
 abstract   = {Det är vanligt att bedriva ett mångfaldsarbete i organisationer idag, men dess omfattning och definition är ofta otydlig. Jämställdhetsarbetet tenderar att läggas till som en del i mångfaldsarbetet. Därför är det intressant att undersöka hur jämställdhets- och mångfaldsarbetet fungerar ihop, och vilken plats jämställdhetsarbetet får i mångfaldsarbetet. För att ta reda på det undersöktes tre kommunförvaltningars jämställdhets- och
mångfaldsarbete genom diskurs- och innehållsanalys av deras jämställdhets- och mångfaldsplaner, samt den kommunövergripande planen. En HR-konsult och en enhetschef från respektive förvaltning intervjuades om deras syn på planerna och arbetet i praktiken. Materialet har analyserats utifrån teorier om tröghet i organisationer, att göra kön, intersektionalitet och normkritik samt om arbetet i praktiken. Resultatet visade en otydlighet
kring vad mångfaldsarbete innefattar, samt runt ansvarsfördelningen att driva arbetet. Det visar sig också att lägga jämställdhetsarbete under mångfaldsarbete blir problematiskt. Jämställdhetsarbetet finns underordnat mångfaldsarbetet, men vad som görs praktiskt visar sig vara mycket lite och otydligt. Eftersom insyn och samarbete saknas, samt att jämställdhets- och
mångfaldsarbete är en ekonomisk fråga har de olika förvaltningarna tolkat arbetet på olika sätt, och skapat sina egna strategier.},
 author    = {Lundqvist, Elin},
 keyword   = {mångfaldsplan,jämställdhetsplan,mångfaldsarbete,mångfald,jämställdhet,jämställdhetsarbete,fallstudie,diskursanalys,kommun},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Från jämställdhetsarbete till mångfaldsarbete. - En fallstudie av jämställdhets- och mångfaldsarbete i en kommun},
 year     = {2016},
}