Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Comparison between three landscape analysis tools to aid conservation efforts

Nordén, Elsa LU (2016) In Student thesis series INES NGEM01 20161
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract (Swedish)
Habitatminskning är ett stort hot mot den biologiska mångfalden, som ofta orsakar sämre spridning mellan habitat. I och med att kunskapen om landskapssamband har växt, har GIS-verktyg för att rumsligt analysera landskapssamband för olika arter blivit allt vanligare. Idag finns flera programvaruverktyg, men få studier har jämfört deras skillnader och hur de kan användas inom naturvårdsplanering. I denna studie jämfördes tre programvaror: Circuitscape, Linkage Mapper och Graphab. Målet var att knyta skillnaderna mellan dem till teorin och algoritmerna bakom varje verktyg. Fyra olika arter med varierande spridningsavstånd och habitatpreferenser valdes som modellorganismer i analysen. Dessa var läderbagge (Osmoderma eremita), större... (More)
Habitatminskning är ett stort hot mot den biologiska mångfalden, som ofta orsakar sämre spridning mellan habitat. I och med att kunskapen om landskapssamband har växt, har GIS-verktyg för att rumsligt analysera landskapssamband för olika arter blivit allt vanligare. Idag finns flera programvaruverktyg, men få studier har jämfört deras skillnader och hur de kan användas inom naturvårdsplanering. I denna studie jämfördes tre programvaror: Circuitscape, Linkage Mapper och Graphab. Målet var att knyta skillnaderna mellan dem till teorin och algoritmerna bakom varje verktyg. Fyra olika arter med varierande spridningsavstånd och habitatpreferenser valdes som modellorganismer i analysen. Dessa var läderbagge (Osmoderma eremita), större vattensalamander (Triturus cristatus), kronhjort (Cervus elaphus) och granbarkborre (Ips typographus). Circuitscape är bättre för att visa arters generella spridningsmönster, medan Graphab och Linkage Mapper är mer lämpade för att visa länkade eller isolerade habitat samt potentiella korridorer. Ett tillvägagångssätt som föreslås är att använda Graphab i större skalor för att identifiera områden med sämre samband och i mindre skalor kan Linkage Mapper användas för att modellera korridorer, medan Circuitscape kan visa spridningsmönster inuti korridorer för att hitta områden där samband kan förbättras. (Less)
Abstract
Habitat loss is a major threat to biodiversity, and often causes decreased connectivity between habitats. Geographical Information System (GIS) tools for spatially analysing landscape connectivity for different species have become increasingly common with the expansion of the field of landscape connectivity. Today several software tools are available, but few studies have compared their differences and how they might best be utilised in conservation planning. In this study three software tools were compared: Circuitscape, Linkage Mapper and Graphab. The goal was to link differences to the theory and algorithms behind each tool. Four different species varying in dispersal range and habitat preferences were chosen as model organisms in the... (More)
Habitat loss is a major threat to biodiversity, and often causes decreased connectivity between habitats. Geographical Information System (GIS) tools for spatially analysing landscape connectivity for different species have become increasingly common with the expansion of the field of landscape connectivity. Today several software tools are available, but few studies have compared their differences and how they might best be utilised in conservation planning. In this study three software tools were compared: Circuitscape, Linkage Mapper and Graphab. The goal was to link differences to the theory and algorithms behind each tool. Four different species varying in dispersal range and habitat preferences were chosen as model organisms in the analysis. These were hermit beetle (Osmoderma eremita), great crested newt (Triturus cristatus), red deer (Cervus elaphus) and spruce bark beetle (Ips typographus). We find that Circuitscape is better for general dispersal patterns, while Graphab and Linkage Mapper are more suited for showing connectivity among habitats and potential corridors. A suggested approach is to use Graphab at larger spatial scales to identify areas of constrained connectivity, and at smaller spatial scale use Linkage Mapper to model corridors, while Circuitscape can show patterns of dispersal inside the corridor to find areas where connectivity can be improved. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordén, Elsa LU
supervisor
organization
alternative title
Tre verktyg inom landskapsanalys jämförs för att underlätta för naturvården
course
NGEM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
circuit theory, graph theory, connectivity, habitat fragmentation, GIS algorithms, Physical Geography and Ecosystems Analysis
publication/series
Student thesis series INES
report number
398
language
English
additional info
External supervisor: Vadym Sokol, Calluna AB
id
8893499
date added to LUP
2016-10-14 12:40:10
date last changed
2016-10-14 12:40:10
@misc{8893499,
 abstract   = {Habitat loss is a major threat to biodiversity, and often causes decreased connectivity between habitats. Geographical Information System (GIS) tools for spatially analysing landscape connectivity for different species have become increasingly common with the expansion of the field of landscape connectivity. Today several software tools are available, but few studies have compared their differences and how they might best be utilised in conservation planning. In this study three software tools were compared: Circuitscape, Linkage Mapper and Graphab. The goal was to link differences to the theory and algorithms behind each tool. Four different species varying in dispersal range and habitat preferences were chosen as model organisms in the analysis. These were hermit beetle (Osmoderma eremita), great crested newt (Triturus cristatus), red deer (Cervus elaphus) and spruce bark beetle (Ips typographus). We find that Circuitscape is better for general dispersal patterns, while Graphab and Linkage Mapper are more suited for showing connectivity among habitats and potential corridors. A suggested approach is to use Graphab at larger spatial scales to identify areas of constrained connectivity, and at smaller spatial scale use Linkage Mapper to model corridors, while Circuitscape can show patterns of dispersal inside the corridor to find areas where connectivity can be improved.},
 author    = {Nordén, Elsa},
 keyword   = {circuit theory,graph theory,connectivity,habitat fragmentation,GIS algorithms,Physical Geography and Ecosystems Analysis},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Student thesis series INES},
 title    = {Comparison between three landscape analysis tools to aid conservation efforts},
 year     = {2016},
}