Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kvalitetssäkring av energianvändning från projektering till och med drift - En projekt- och intervjubaserad studie vid ett byggföretag

Kjellman, Viktor LU (2016) VBF820 20161
Division of Building Physics
Abstract (Swedish)
Sammanfattningsvis består arbetets problemställning av:
• Presterar kv Betan enligt den energiprestanda som huset är projekterat för och är kv Betan ett bra projekt att använda som referens?
• Hur fungerar erfarenhetsåterföring inom Företaget idag och hur kan hantering av information förbättras? Vilka verktyg behövs för att förenkla Företagets sätt att arbeta med projekt som kräver mätning och kontroll av energiprestanda?

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att utvärdera projektering för energi kontra utfall för projekt Betan. Detta för att värdera projektets lämplighet att användas som referens i kommande objekt. Med Betan som en eventuell referens är målet att öka Företagets och branschens kunskaper inom energifrågor samt att... (More)
Sammanfattningsvis består arbetets problemställning av:
• Presterar kv Betan enligt den energiprestanda som huset är projekterat för och är kv Betan ett bra projekt att använda som referens?
• Hur fungerar erfarenhetsåterföring inom Företaget idag och hur kan hantering av information förbättras? Vilka verktyg behövs för att förenkla Företagets sätt att arbeta med projekt som kräver mätning och kontroll av energiprestanda?

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att utvärdera projektering för energi kontra utfall för projekt Betan. Detta för att värdera projektets lämplighet att användas som referens i kommande objekt. Med Betan som en eventuell referens är målet att öka Företagets och branschens kunskaper inom energifrågor samt att identifiera behov av mallar och stöd.

Metod: Projektering avseende energi för Betan behandlas delvis genom utredning av underlag och beräkningsprogram såsom:
• Förutsättningar vid projektering
• Energiuppföljningsrapport
• Analys av ritningsunderlag
• IDA ICE
• HEAT2
För att analysera företagets nuvarande arbetssätt för erfarenhetsåterföring och informationshantering har intervjuer används.

Slutsatser: Betan överskred energiprognosen med 3,6 % för sitt första år i drift. Sannolikt kommer energianvändningen att plana ut varvid Betan med sina moderna system kommer att utgöra ett bra referensobjekt.

För att förbättra Företagets arbete med energifrågor bör det interna systemet för informationshantering revideras och anpassas efter användarna.

Ska det bli möjligt att tillämpa referensobjekt i framtiden måste erfarenhetsåterföringen förbättras avsevärt. Detta i form av insamling av data och underlag ifrån tidigare projekt. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kvalitetssäkring av energianvändning från projektering till och med drift
- en projekt- och intervjubaserad studie vid ett byggföretag

Mitt examensarbete har till syfte att utvärdera hur ett stort svenskt byggföretag arbetar för att säkra byggnaders energianvändning. Till följd av en allmän strävan att minska energianvändningen i samhället måste nu även byggbranschen dra sitt stå till stacken och bli bättre på minska sin energiförbrukning. Minskad energiförbrukning skapas både genom en god byggprocess men även med bra projektering av byggnaden.
Metoderna jag har använd i mitt arbete har varit granskning av projektet Betan, ett flerbostadshus i Ängelholm, där jag har kikat på förutsättningarna för bygget och hur projektering är utförd... (More)
Kvalitetssäkring av energianvändning från projektering till och med drift
- en projekt- och intervjubaserad studie vid ett byggföretag

Mitt examensarbete har till syfte att utvärdera hur ett stort svenskt byggföretag arbetar för att säkra byggnaders energianvändning. Till följd av en allmän strävan att minska energianvändningen i samhället måste nu även byggbranschen dra sitt stå till stacken och bli bättre på minska sin energiförbrukning. Minskad energiförbrukning skapas både genom en god byggprocess men även med bra projektering av byggnaden.
Metoderna jag har använd i mitt arbete har varit granskning av projektet Betan, ett flerbostadshus i Ängelholm, där jag har kikat på förutsättningarna för bygget och hur projektering är utförd samt vad uppmätt data säger om den verkliga energianvändningen. För att göra detta har jag gjort en utredning av underlaget ifrån energiprojekteringen och använt dataprogram för simuleringar.
Utöver detta har jag genomfört några intervjuer varav 3 stycken har gjorts som en triangulering där jag försökt bena ut hur det aktuella företaget arbetar med energifrågor och vilka skillnader som finns mellan entreprenörerna och energikonsulterna.
Själva målet med mitt examensarbete är att det ska gagna bygg- och fastighetsbranschen i deras strävan att minska sin belastning på miljön. Detta samtidigt kvaliteten ökar och kunder i högre utsträckning får den produkt de har beställt.
Syftet med detta examensarbetet har varit att utvärdera projektering för energi kontra utfall för projekt Betan. Detta för att värdera projektets lämplighet att användas som referens i kommande objekt. Vidare har jag undersökt om det finns något behov utav mallar eller stöd hos Företaget för att förenkla arbetet för sina anställda när det kommer till energifrågor.
Slutsats och resultat
Vad jag kom fram till var att projekt Betan har potential att bli ett referensobjekt. Byggnaden med mycket tuffa energikrav var ett pionjärshus för Företaget och presterar dessutom bra ur energisynpunkt. Dessutom finns det en del mätutrustning i huset samt solfångare vilket anses som moderna teknisk utrustning.
Själva erfarenhetsåterföringen i Företaget fungerar dock mindre bra. Detta vittnar även respondenterna i intervjuerna om. För att detta ska kunna bli bättre måste det delvis kunskapsåterföring värderas högre men det måste även skapas bättre och mer användbara verktyg för detta.
De verktyg som idag finns inom Företagets för att förenkla dess sätt att arbeta med projekt som kräver mätning och kontroll av energiprestanda bör förnyas och förbättras. På en hel del problem borde man kunna ha standardlösningar och i andra fall checklistor. Extraarbetet som skapas varje gång man måste boka ett möte för att få svar på frågor som får anses enkla för en konsult måste ändå ses som onödiga. Med bra information och användarvänliga gränssnitt kan både pengar och tid sparas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjellman, Viktor LU
supervisor
organization
course
VBF820 20161
year
type
M3 - Professional qualifications ( - 4 Years)
subject
keywords
HEAT2, IDA ICE, energiuppföljning, energianvändning, erfarenhetsåterföring
other publication id
TVBH-5091
language
Swedish
id
8893774
date added to LUP
2017-03-16 18:13:49
date last changed
2017-03-16 18:13:49
@misc{8893774,
 abstract   = {Sammanfattningsvis består arbetets problemställning av: 
•	Presterar kv Betan enligt den energiprestanda som huset är projekterat för och är kv Betan ett bra projekt att använda som referens?
•	Hur fungerar erfarenhetsåterföring inom Företaget idag och hur kan hantering av information förbättras? Vilka verktyg behövs för att förenkla Företagets sätt att arbeta med projekt som kräver mätning och kontroll av energiprestanda?

Syfte:	Syftet med detta examensarbete är att utvärdera projektering för energi kontra utfall för projekt Betan. Detta för att värdera projektets lämplighet att användas som referens i kommande objekt. Med Betan som en eventuell referens är målet att öka Företagets och branschens kunskaper inom energifrågor samt att identifiera behov av mallar och stöd.

Metod:	Projektering avseende energi för Betan behandlas delvis genom utredning av underlag och beräkningsprogram såsom:
•	Förutsättningar vid projektering
•	Energiuppföljningsrapport
•	Analys av ritningsunderlag
•	IDA ICE
•	HEAT2
För att analysera företagets nuvarande arbetssätt för erfarenhetsåterföring och informationshantering har intervjuer används.

Slutsatser:	Betan överskred energiprognosen med 3,6 % för sitt första år i drift. Sannolikt kommer energianvändningen att plana ut varvid Betan med sina moderna system kommer att utgöra ett bra referensobjekt.

	För att förbättra Företagets arbete med energifrågor bör det interna systemet för informationshantering revideras och anpassas efter användarna. 

Ska det bli möjligt att tillämpa referensobjekt i framtiden måste erfarenhetsåterföringen förbättras avsevärt. Detta i form av insamling av data och underlag ifrån tidigare projekt.},
 author    = {Kjellman, Viktor},
 keyword   = {HEAT2,IDA ICE,energiuppföljning,energianvändning,erfarenhetsåterföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvalitetssäkring av energianvändning från projektering till och med drift - En projekt- och intervjubaserad studie vid ett byggföretag},
 year     = {2016},
}