Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Skyddsvärda träd på Söderåsens Golfklubb

Svensson, Kajsa (2016) BIOK01 20161
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Golfbanor och biologisk mångfald, hör dessa ihop? Tidigare studier finns som visar på att golfbanor kan ha hög potential att bidra till biologisk mångfald. Söderåsens Golfklubb i Bjuvs kommun vill öka sin kunskap om den biologiska mångfalden på sin anläggning samt jobba för att gynna denna och önskade därför en kartläggning av vilka skyddsvärda habitat som finns på golfbanan. I mitt projekt undersökte jag vilka skyddsvärda träd som fanns på anläggningen. Detta gjordes genom att använda en metod, som delar in träd i olika klasser baserat på hur stor potential de har att hysa rödlistade insektsarter. Det visade sig att det fanns 13 träd med högsta värde, 51 med högt värde, 90 med visst värde samt 412 med inget värde. Prioritering av vilka... (More)
Golfbanor och biologisk mångfald, hör dessa ihop? Tidigare studier finns som visar på att golfbanor kan ha hög potential att bidra till biologisk mångfald. Söderåsens Golfklubb i Bjuvs kommun vill öka sin kunskap om den biologiska mångfalden på sin anläggning samt jobba för att gynna denna och önskade därför en kartläggning av vilka skyddsvärda habitat som finns på golfbanan. I mitt projekt undersökte jag vilka skyddsvärda träd som fanns på anläggningen. Detta gjordes genom att använda en metod, som delar in träd i olika klasser baserat på hur stor potential de har att hysa rödlistade insektsarter. Det visade sig att det fanns 13 träd med högsta värde, 51 med högt värde, 90 med visst värde samt 412 med inget värde. Prioritering av vilka träd som ska bevaras borde ske med åtanke till vilket värde de har. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sällsynta småkryp i träden på Söderåsens Golfklubb?

Golfbanor och biologisk mångfald, hör dessa ihop? Antagligen är just biologisk mångfald och sällsynta arter inte det första som dyker upp i ens tankar på då man besöker en golfbana. Golfbanor kan ha en negativ påverkan på miljön på grund av användning av växtskyddsmedel och gödningsmedel som riskerar att läcka ut i vattendrag. Dessutom bidrar de med stora arealer kortklippt gräs som kan likställas med en biologisk öken där inget liv kan förekomma. Trots dessa nackdelar finns det faktiskt många studier som visar på att golfbanor kan bidra med en stor biologisk mångfald. De har potential att bidra med variabla landskap som förutom öppna ytor kan bestå av stora, gamla och fristående träd,... (More)
Sällsynta småkryp i träden på Söderåsens Golfklubb?

Golfbanor och biologisk mångfald, hör dessa ihop? Antagligen är just biologisk mångfald och sällsynta arter inte det första som dyker upp i ens tankar på då man besöker en golfbana. Golfbanor kan ha en negativ påverkan på miljön på grund av användning av växtskyddsmedel och gödningsmedel som riskerar att läcka ut i vattendrag. Dessutom bidrar de med stora arealer kortklippt gräs som kan likställas med en biologisk öken där inget liv kan förekomma. Trots dessa nackdelar finns det faktiskt många studier som visar på att golfbanor kan bidra med en stor biologisk mångfald. De har potential att bidra med variabla landskap som förutom öppna ytor kan bestå av stora, gamla och fristående träd, vattendrag, stenmurar, högväxta kantzoner och täta trädbestånd. Och som man kanske kan tänka sig är en stor variation av miljöer något som bäddar för en stor variation av arter.

En av de miljöer som ofta återfinns på golfbanor är träd av olika slag och storlekar. En stor grupp av de arter vi har i Sverige är vedlevande, framför allt handlar det om olika typer av insekter, svampar, mossor och lavar. Träd som får stå i öppna lägen och växa sig gamla och stora drar ofta på sig olika typer av skador och håligheter. Dessa miljöer är rena guldgruvan för många vedlevande arter, och därför kan man säg att ett träd hyser plats för fler arter desto äldre det blir.

I mitt arbete har jag undersökt träden på Söderåsens Golfklubb som ligger i Bjuvs kommun i Skåne. Mitt syfte var att värdera träden baserat på vilka egenskaper de hade, egenskaper som anses vara gynnsamma för vedlevande insekter. Desto fler och värdefulla egenskaper trädet hade, desto högre klass fick det. Det man sedan kunde dra som slutsats ur trädets klass var att sannolikheten för att trädet skulle innehålla sällsynta insektsarter ökade desto högre klass det hade.

Resultaten jag kom fram till var att Söderåsens Golfklubb hade 13 träd av högsta värde, 51 träd med högt värde, 90 träd med visst värde och 412 träd med inget värde. Många av träden med högsta och högt värde var gamla, grova och innehöll många håligheter. Mitt tips till golfklubben är att de bevarar träden med så högt värde som möjligt i den mån det går. Dessa träd hyser med stor sannolikhet plats för ett antal sällsynta insektsarter. Om Söderåsens Golfklubb hjälper till att bidra med värdefulla habitat för vedlevande insekter kan de vara till stor hjälp för den biologiska mångfalden. För att ta reda på vilka arter som förekommer på anläggningen behövs det dock göras en vidare artinventering.

Handledare: Eva Waldemarsson
Examensarbete 15 hp i BIOK01 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Kajsa
supervisor
organization
course
BIOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894059
date added to LUP
2016-10-26 12:28:32
date last changed
2016-10-26 12:28:32
@misc{8894059,
 abstract   = {Golfbanor och biologisk mångfald, hör dessa ihop? Tidigare studier finns som visar på att golfbanor kan ha hög potential att bidra till biologisk mångfald. Söderåsens Golfklubb i Bjuvs kommun vill öka sin kunskap om den biologiska mångfalden på sin anläggning samt jobba för att gynna denna och önskade därför en kartläggning av vilka skyddsvärda habitat som finns på golfbanan. I mitt projekt undersökte jag vilka skyddsvärda träd som fanns på anläggningen. Detta gjordes genom att använda en metod, som delar in träd i olika klasser baserat på hur stor potential de har att hysa rödlistade insektsarter. Det visade sig att det fanns 13 träd med högsta värde, 51 med högt värde, 90 med visst värde samt 412 med inget värde. Prioritering av vilka träd som ska bevaras borde ske med åtanke till vilket värde de har.},
 author    = {Svensson, Kajsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skyddsvärda träd på Söderåsens Golfklubb},
 year     = {2016},
}