Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reglerande ekosystemtjänster från träd i Hässleholm

Bengtsson, Hanna (2016) BIOK01 20161
Degree Projects in Biology
Abstract (Swedish)
Ekosystemtjänster är ett viktigt begrepp för att sprida förståelse om naturens värde för människan och det finns ett flertal kategorier av tjänster som naturen bidrar med. Vissa tjänster är mer aktuella än andra beroende på vilken miljö man fokuserar på, och i detta arbete ligger fokus på att utvärdera reglerande ekosystemtjänster i stadsmiljön då grönytor i dagens städer hotas allt mer och mer av bebyggelse. Jag har undersökt träden i tre olika grönområden, två parker och ett mindre skogsområde, i Hässleholms tätort för att ta reda på vad för ekosystemtjänster stadens träd bidrar med och om det finns skillnader mellan de olika områdenas effektivitet för en god stadsmiljö, baserat på tjänsterna de ger. Jag har undersökt faktorer som... (More)
Ekosystemtjänster är ett viktigt begrepp för att sprida förståelse om naturens värde för människan och det finns ett flertal kategorier av tjänster som naturen bidrar med. Vissa tjänster är mer aktuella än andra beroende på vilken miljö man fokuserar på, och i detta arbete ligger fokus på att utvärdera reglerande ekosystemtjänster i stadsmiljön då grönytor i dagens städer hotas allt mer och mer av bebyggelse. Jag har undersökt träden i tre olika grönområden, två parker och ett mindre skogsområde, i Hässleholms tätort för att ta reda på vad för ekosystemtjänster stadens träd bidrar med och om det finns skillnader mellan de olika områdenas effektivitet för en god stadsmiljö, baserat på tjänsterna de ger. Jag har undersökt faktorer som trädens storlek, trädslag, sammansättningen av trädslag i de olika områdena, diversiteten i områdena samt densiteten av träd. Jag fann till exempel att de två parkerna var de områden som hade högst diversitet av träd med stor marginal, men att medelomkretsen av träden i alla områdena var mer jämn. Då både en hög medelomkrets, som återspeglar trädets storlek, och hög diversitet är faktorer som ger bättre ekosystemtjänster, så skulle man kunna dra slutsatsen att den park som hade högst värden för båda dessa faktorer är det område som är mest effektivt med avseende på de reglerande ekosystemtjänsterna från träden. Dock finns det många andra faktorer att ta hänsyn till och andra aspekter som kan påverka hur bra ett område är baserat på dess ekosystemtjänster. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Reglerande ekosystemtjänster i staden

För att vi människor ska kunna leva och må bra behöver vi naturen, som faktiskt hjälper oss på många fler sätt än man antagligen tänker på. Allt vi kommer i kontakt med i vardagen är egentligen saker som naturen bidragit med på något sätt. Till exempel finns maten vi äter tack vare marken växterna vuxit i och bina som pollinerat dess blommor, och vattnet vi dricker finns tack vare naturliga processer. Träet vi bygger hus av kommer från naturen och luften vi andas är resultatet av växternas fotosyntes. Allt detta är sådant som vi kallar för ekosystemtjänster vilka man kan dela in i olika kategorier, nämligen stödjande, försörjande, kulturella och reglerande.
Beroende på vilken miljö man är... (More)
Reglerande ekosystemtjänster i staden

För att vi människor ska kunna leva och må bra behöver vi naturen, som faktiskt hjälper oss på många fler sätt än man antagligen tänker på. Allt vi kommer i kontakt med i vardagen är egentligen saker som naturen bidragit med på något sätt. Till exempel finns maten vi äter tack vare marken växterna vuxit i och bina som pollinerat dess blommor, och vattnet vi dricker finns tack vare naturliga processer. Träet vi bygger hus av kommer från naturen och luften vi andas är resultatet av växternas fotosyntes. Allt detta är sådant som vi kallar för ekosystemtjänster vilka man kan dela in i olika kategorier, nämligen stödjande, försörjande, kulturella och reglerande.
Beroende på vilken miljö man är intresserad av så har de olika kategorierna av tjänster olika stor betydelse. För en stad är till exempel reglerande tjänster väldigt viktiga då de kan ha en mer praktisk och ekonomisk betydelse, det är sådant som rening av luft och vatten eller klimatreglering. För att undersöka vad som kan påverka några av de reglerande tjänsterna i en stad har jag jämfört träden i tre olika grönområden i Hässleholm. Jag mätte trädens omkrets för att se var det fanns störst träd, eftersom större träd bland annat är bättre på att rena luften från föroreningar. De kan också släppa ifrån sig mer vatten via sina blad genom transpiration och skugga bättre vilket kyler ner omgivningarna.
Jag undersökte även vilka olika trädslag det fanns i de tre områdena, och kom fram till att det i det ena området fanns mest ek, medan de andra två områdena hade mestadels björk. Olika trädslag kan vara olika effektiva när det kommer till saker som luftrening, och då är just björk ett träd som är extra bra på att rena luften från skadliga partiklar, medan ek är mindre bra på detta. Jag gjorde också ett test för att se vilken av platserna som hade störst diversitet av träd, eftersom en variation av trädslag kan vara bra då vissa träd är bättre på en del tjänster än andra. Till exempel är barrträd bra på att rena luft vintertid, eftersom alla lövträd är bladlösa då. Densiteten av träd på de olika ställena räknade jag också ut, för att kunna se var det fanns som mest träd i förhållande till arean. Eftersom träd kan hjälpa till med så mycket är det nämligen bättre med en hög densitet än en låg.
Jag kom fram till att parken Djupadalsparken i Hässleholm var ett bra exempel på ett grönområde som ger bra reglerande tjänster från träden. För att inte grönområdena helt ska försvinna i städerna i och med att man förtätar för att få plats med mer bostäder, så är det viktigt att ha förståelse för hur de naturliga inslagen faktiskt hjälper oss och att de är viktiga för att en stad ska fungera. Dessutom blir befolkningen mer välmående i en grön stad! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bengtsson, Hanna
supervisor
organization
course
BIOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894233
date added to LUP
2016-10-28 09:58:20
date last changed
2016-10-28 09:58:20
@misc{8894233,
 abstract   = {Ekosystemtjänster är ett viktigt begrepp för att sprida förståelse om naturens värde för människan och det finns ett flertal kategorier av tjänster som naturen bidrar med. Vissa tjänster är mer aktuella än andra beroende på vilken miljö man fokuserar på, och i detta arbete ligger fokus på att utvärdera reglerande ekosystemtjänster i stadsmiljön då grönytor i dagens städer hotas allt mer och mer av bebyggelse. Jag har undersökt träden i tre olika grönområden, två parker och ett mindre skogsområde, i Hässleholms tätort för att ta reda på vad för ekosystemtjänster stadens träd bidrar med och om det finns skillnader mellan de olika områdenas effektivitet för en god stadsmiljö, baserat på tjänsterna de ger. Jag har undersökt faktorer som trädens storlek, trädslag, sammansättningen av trädslag i de olika områdena, diversiteten i områdena samt densiteten av träd. Jag fann till exempel att de två parkerna var de områden som hade högst diversitet av träd med stor marginal, men att medelomkretsen av träden i alla områdena var mer jämn. Då både en hög medelomkrets, som återspeglar trädets storlek, och hög diversitet är faktorer som ger bättre ekosystemtjänster, så skulle man kunna dra slutsatsen att den park som hade högst värden för båda dessa faktorer är det område som är mest effektivt med avseende på de reglerande ekosystemtjänsterna från träden. Dock finns det många andra faktorer att ta hänsyn till och andra aspekter som kan påverka hur bra ett område är baserat på dess ekosystemtjänster.},
 author    = {Bengtsson, Hanna},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reglerande ekosystemtjänster från träd i Hässleholm},
 year     = {2016},
}