Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

The Role of Red Blood Cells in Hemostasis

Dahl, Sara (2016) MOBN01 20161
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Röda blodkroppars roll i koaguleringen av blodet

Blodet består till hälften blodkroppar (olika cell typer) och till hälften blodplasma, som är en vätska. Blodkropparna delas in i tre typer där röda blodkroppar transporterar syre, vita blodkroppar är en del av vårt immunförsvar och blodplättar är viktiga för att blodet ska koagulera. Koaguleringsprocessen är viktig för att stoppa blödningar vid skada, där blodplättar börjar med att klumpa ihop sig och bildar en plugg i det skadade blodkärlet. Det finns tillfällen då koagulationen blir för kraftig, vilket bidrar till risk för cirkulerande blodproppar, som kan täppa till blodflödet i blodkärlen. Om någon av koagulerings-komponenterna saknas leder detta till att blodet har svårt att levra... (More)
Röda blodkroppars roll i koaguleringen av blodet

Blodet består till hälften blodkroppar (olika cell typer) och till hälften blodplasma, som är en vätska. Blodkropparna delas in i tre typer där röda blodkroppar transporterar syre, vita blodkroppar är en del av vårt immunförsvar och blodplättar är viktiga för att blodet ska koagulera. Koaguleringsprocessen är viktig för att stoppa blödningar vid skada, där blodplättar börjar med att klumpa ihop sig och bildar en plugg i det skadade blodkärlet. Det finns tillfällen då koagulationen blir för kraftig, vilket bidrar till risk för cirkulerande blodproppar, som kan täppa till blodflödet i blodkärlen. Om någon av koagulerings-komponenterna saknas leder detta till att blodet har svårt att levra sig och blödningen fortsätter.

Blodplasma som till största delen består av vatten, innehåller även olika typer av proteiner som är viktiga för att blodet ska kunna koagulera. Fibrinogen är ett trådliknande protein i plasman. Då blodet ska koagulera omvandlas fibrinogen till fibrin, som i sin tur kan kopplas ihop till ett elastiskt nätverk. Både blodplättar och röda blodkroppar fångas in i nätet, vilket gör blodproppen större och stabilare. Faktor XIII (FXIII) är ett protein i blodplasman som kopplar ihop fibrintrådar till det elastiska nätverket under proppbildning. Då inte detta protein finns närvarande kommer blodproppen att bli instabil och skörare på grund av ett sämre ihopsatt fibrinnätverk. Det finns individer som inte har FXIII proteinet i sin blodplasma på grund av genetiska mutationer och dessa personer blöder lättare, eftersom koaguleringsprocessen inte fungerar normalt. Tidigare har man trott att det bara är blodplättar som är med och reglerar koaguleringsprocessen, men nya bevis har upptäckts som visar att även röda blodkropparna kan vara viktiga i koagulationen. Det här projektet gjordes med syftet att försöka förstå hur röda blodkroppar aktivt kan påverka koaguleringsprocessen.

Alla celler har proteiner på sin yta, så kallade receptorer, som känner igen och interagerar med molekyler och andra celler i sin omgivning. På blodplättar finns en receptor för proteinet fibrinogen som kallas beta3-integrin. I det här projektet undersöktes om röda blodkroppar också kan ha beta3-integrin receptor på sin yta, vilken kan interagera med fibrinogenproteinet, nödvändig för koaguleringsprocessen. I projektet fann vi inga bevis på att just denna receptor finns på de röda blodkropparnas yta. Detta utesluter dock inte att det finns andra receptorer för proteinet fibrinogen på de röda blodkropparnas yta.

För att testa FXIIIs’ betydelse för röda blodkroppars aktivitet vid koagulering, jämfördes blodproppar som bildats med blodplasma med eller utan förekomst av FXIII. De blodproppar där fibrintrådarna inte kopplats ihop ordentligt på grund av att FXIII var frånvarande var mycket bräckligare jämfört med proppar där fibrinnätverket hade bildats. I litteraturen finns data på att de röda blodkropparna inte hålls kvar i proppen då FXIII saknats, utan faller ut ur nätverket. Frågan kvarstår om detta är på grund av ett instabilt fibrinnätverk eller om röda blodkroppar interagerar med FXIII-proteinet då blodproppar bildas? I elektronmikroskopiska bilder av blodpropparna kunde man tydligt se röda blodkroppar emellan fibrinnätverket (se figur), men man kunde inte dra några slutsatser huruvida det fanns färre röda blodkroppar i blodpropparna som bildats utan FXIII. I projektet har metodik för att tillverka blodproppar tagits fram, medan metoderna för att jämföra blodproppar med eller utan FXIII endast var initiala tester och dessa måste därför utvecklas vidare. För att kunna förhindra uppkomsten av blodproppar och minska andelen trombossjukdomar, är det viktigt att koaguleringsforskningen fortgår, eftersom röda blodkroppars inverkan kan vara en nyckelfaktor i processen.

Handledare: Karina Vidovic/Avdelning för hematologi och transfusionsmedicin, BMC, Lund
Examensarbete – masterexamen i molekylärbiologi 45 hp, 2016
Biologiska institutionen, Lund universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahl, Sara
supervisor
organization
course
MOBN01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
language
English
id
8894263
date added to LUP
2016-10-28 14:13:43
date last changed
2016-10-28 14:13:43
@misc{8894263,
 author    = {Dahl, Sara},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {The Role of Red Blood Cells in Hemostasis},
 year     = {2016},
}