Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Inventering av skalbaggar (Coleoptera) och skinnbaggar (Heteroptera) i två grustäkter och rasbranter utanför Jönköping

Karlsson, Melanie (2016) BIOK01 20161
Degree Projects in Biology
Popular Abstract (Swedish)
För att veta vad vi har för arter i Sverige och var de finns och varför är det viktigt att gå ut på platser och se vad man kan hitta där; finns det nyttiga arter, finns det vanliga arter, finns det ovanliga arter? Allt detta kan ge oss svar på hur naturen ser ut, hur den fungerar och hur naturen mår genom att man tar reda på vad arterna gillar och kräver av sin omgivning för att de ska trivas där. Detta är inte bara viktigt att göra i naturliga miljöer som skogar, stränder och ängar utan även de miljöer som vi människor skapat kan vara mycket intressanta i en biologs ögon. Till exempel parker, vägkanter och sand- och grustäkter. Grustäkter har på senare år blivit alltmer intressanta eftersom det landskapet på många ställen saknar områden... (More)
För att veta vad vi har för arter i Sverige och var de finns och varför är det viktigt att gå ut på platser och se vad man kan hitta där; finns det nyttiga arter, finns det vanliga arter, finns det ovanliga arter? Allt detta kan ge oss svar på hur naturen ser ut, hur den fungerar och hur naturen mår genom att man tar reda på vad arterna gillar och kräver av sin omgivning för att de ska trivas där. Detta är inte bara viktigt att göra i naturliga miljöer som skogar, stränder och ängar utan även de miljöer som vi människor skapat kan vara mycket intressanta i en biologs ögon. Till exempel parker, vägkanter och sand- och grustäkter. Grustäkter har på senare år blivit alltmer intressanta eftersom det landskapet på många ställen saknar områden med till exempel öppen sand. Arter som därför gillar sand kan ha svårt att överleva i vårt hårt exploaterade landskap. Just nu minskar dessutom antalet sand- och grustäkter så det är väldigt viktigt att börja ta reda på vad man hittar för arter i just denna miljö och vad dessa arter behöver för att finnas kvar.

Jag har gjort en del av detta genom att se vilka insekter jag kunde hitta, med fokus på grupperna skalbaggar och skinnbaggar, i två grustäkter utanför Jönköping och två rasbranter längs Vättern. Detta gjorde jag genom att använda mig av fällor som samlade in insekter åt mig och sedan så har jag artbestämt vad jag har hittat och kollat upp vad dessa arter lever i för miljöer. Jag hittade 86 arter av skalbaggar och skinnbaggar, en av dessa (Havsstrandlöparen) fanns med på den svenska rödlistan som starkt hotad vilket innebär att det är en art som är ovanlig och som minskar i antal. Denna art hittades i rasbranterna längs Vättern och havsstrandlöparen gillar just denna miljö särskilt om det sipprar fram grundvatten. Jag hittade kanske inte så många arter i och inte så många ovanliga men jag samlade bara in insekter under en väldigt begränsad period och väldigt tidigt på året så många arter har inte kommit igång än. Många av arterna hittade jag bara på en av platserna jag besökte men det är mycket möjligt att de finns även på de andra. Detta kan bero på slumpen eller så finns det skillnader mellan lokalerna i sig och deras omgivning. Det skulle behövas en längre och mer omfattande inventering för att ta reda på detta. Både grustäkterna och rasbranterna tycker jag är viktiga att spara för framtiden, då arter som kräver sand för sin överlevnad annars kan komma att minska och kanske i längden försvinna, trots at de kanske är relativt vanliga idag. Men det är också viktigt att områdena sköts på rätt sätt annars kanske arterna försvinner ändå. Värdefulla områden växer inte på träd och försvinner de så är det inte säkert att man kan få dem tillbaka.

Handledare: Mikael Sörensson
Examensarbete – kandidatexamen 15hp, 2016
Biologiska institutionen (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Melanie
supervisor
organization
course
BIOK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894346
date added to LUP
2016-10-31 11:35:37
date last changed
2016-10-31 11:35:37
@misc{8894346,
 author    = {Karlsson, Melanie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inventering av skalbaggar (Coleoptera) och skinnbaggar (Heteroptera) i två grustäkter och rasbranter utanför Jönköping},
 year     = {2016},
}