Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bakteriell protein-protein interaktion, preparering av bakteriell Adenylat cyklas i E.coli med två-hybrid system (BACTH system)

Najafi, Khatereh (2016) MOBK01 20161
Degree Projects in Molecular Biology
Popular Abstract (Swedish)
Bakteriell protein-protein interaktion

Mitt projekt som jag har jobbat med den heter Bakteriell protein-protein interaktion. För att göra ett protein-proteininteraktion så använde vi två proteiner i ett enzym i det här projektet.

Interaktion mellan proteinerna i våra celler är viktiga och avgörande för att cellerna ska fungera bra. De påverkar många processer i vår kropp. Man kan undersöka och analysera protein-proteininteraktioner för att till exempel hitta lösning för andra felaktiga och problematiska processer i cellerna. Man kan till och med utveckla framtida nya effektivare mediciner.

Enzymerna är proteiner som katalyserar det vill säga påskyndar reaktionerna och viktiga processer i våra celler. De kan till och med minska... (More)
Bakteriell protein-protein interaktion

Mitt projekt som jag har jobbat med den heter Bakteriell protein-protein interaktion. För att göra ett protein-proteininteraktion så använde vi två proteiner i ett enzym i det här projektet.

Interaktion mellan proteinerna i våra celler är viktiga och avgörande för att cellerna ska fungera bra. De påverkar många processer i vår kropp. Man kan undersöka och analysera protein-proteininteraktioner för att till exempel hitta lösning för andra felaktiga och problematiska processer i cellerna. Man kan till och med utveckla framtida nya effektivare mediciner.

Enzymerna är proteiner som katalyserar det vill säga påskyndar reaktionerna och viktiga processer i våra celler. De kan till och med minska hastigheten av reaktionerna i vår kropp alltså i våra celler. Det finns många olika enzymer de har olika namn, olika funktioner och olika egenskaper.

Vi tog protein A och protein B från enzymet som till exempel två lego bitar. För att vi ville ha en viss produkt ut av de och ett ökat enzym aktivitet också. Det hände ingenting när de proteinerna var ifrån varandra och var fysisk separerade. Vi provade med att de skulle ha kontakt med varandra. Så proteinerna A och B fick en interaktion till varandra. Då visade sig att det blev en liten enzymaktivitet och om vi kallar produkten för en stjärna (blå koloni) då kan vi säga att vi fick en stjärna som produkt från proteinerna A och B. Men vi skulle skapa mer kontakt mellan proteinerna och nå mer enzymaktivitet och därmed mer produktion. Vi ville ha mycket produktion och hög enzymaktivitet. Vi använde två andra proteiner så kallade X och Y.

X och Y proteinerna kommer och löser problemet. De hjälper A och B på traven på så sätt att vi kopplade dem till varandra och till var sitt protein A eller B. Så A och B kopplades till varandra via X och Y, då var det en stark bindning.

Den här kontakten mellan proteinerna A, B, X och Y lede till en hög enzymaktivitet och hög produktion av just det ämne som skulle produceras mycket.

Det som just den här produkten gör i många processer i våra celler är viktig och avgörande. Produkten är som en viktig budbärare i vår kropp och våra celler. Den tar viktiga signaler med sig utifrån cellerna och bär den in i cellerna där finns andra proteiner som tar emot signalerna.
I vårt projekt var det själva processen i fokus. Alltså den här processen kan göras med andra proteiner och enzymer, måste inte exakt vara samma proteiner som vi använde.

När proteinerna är kopplade till varandra så gör de mer nytta än det som de skulle göra annars.

Handledare: Claes von Wachenfeldt
Examensarbete – kandidatexamen 15hp, 2016
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Najafi, Khatereh
supervisor
organization
course
MOBK01 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8894362
date added to LUP
2016-10-31 16:21:00
date last changed
2016-10-31 16:21:00
@misc{8894362,
 author    = {Najafi, Khatereh},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bakteriell protein-protein interaktion, preparering av bakteriell Adenylat cyklas i E.coli med två-hybrid system (BACTH system)},
 year     = {2016},
}