Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Bostadsförtätning - en strategi för att lösa bostadsbristen i centrala Helsingborg

Music, Denis (2016)
LTH School of Engineering in Helsingborg
Abstract (Swedish)
Ett behov av bostadsförtätning i städerna grundar sig i den ständigt ökande befolkningen, urbaniseringen och influensen av hållbar utveckling. Förtätningen är ett stadsplanerarverktyg som stödjer en hållbar stadsutveckling och ska möta efterfrågan efter centralt belägna bostäder. Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter för de olika förtätningsstrategier som finns samt vilka som går att applicera till centrala Helsingborg.
Arbetet introduceras med att förklara begreppet förtätning och vart efterfrågan på bostäder har sitt ursprung. Den första frågeställningen, Vilka faktorer bidrar förtätning med? lyfter fram konsekvenserna av bostadsförtätning i tre dimensioner: Sociala, ekonomiska och ekologiska. Litteraturstudien visar att... (More)
Ett behov av bostadsförtätning i städerna grundar sig i den ständigt ökande befolkningen, urbaniseringen och influensen av hållbar utveckling. Förtätningen är ett stadsplanerarverktyg som stödjer en hållbar stadsutveckling och ska möta efterfrågan efter centralt belägna bostäder. Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter för de olika förtätningsstrategier som finns samt vilka som går att applicera till centrala Helsingborg.
Arbetet introduceras med att förklara begreppet förtätning och vart efterfrågan på bostäder har sitt ursprung. Den första frågeställningen, Vilka faktorer bidrar förtätning med? lyfter fram konsekvenserna av bostadsförtätning i tre dimensioner: Sociala, ekonomiska och ekologiska. Litteraturstudien visar att de positiva konsekvenserna dominerar och poängterar hur det är bättre för människan, samhället och miljön att förtäta en stad än att glesa ut den och exploatera i utkanterna av staden. Ökad funktionsintegration, mindre segregering och ökad livskvalitet är några av egenskaper den täta staden har.
En fältstudie utfördes av författaren i försök om att tillämpa den teoretiska bakgrunden i centrala Helsingborg för att undersöka vilka strategier som går att applicera, resultatet visade att förtätning i innerstaden är väldigt svårt att utföra p.g.a. restriktioner i detaljplanen. Dessutom är marken så pass högexploaterad att endast strategin våningspåbyggnad är utförlig. Efter observation och analys av staden drogs slutsatsen att den bästa potentialen befinner sig i Norra hamnen där förslaget är att man bygger ett höghus med strategierna rivning och nybyggnad och exploatering av parkeringsyta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Music, Denis
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bostadsförtätning, bostadsbrist, hållbar stadsutveckling, konsekvenser. tredimensionell fastighetsindelning
language
Swedish
id
8894384
date added to LUP
2016-11-01 04:06:15
date last changed
2018-10-18 10:34:48
@misc{8894384,
 abstract   = {Ett behov av bostadsförtätning i städerna grundar sig i den ständigt ökande befolkningen, urbaniseringen och influensen av hållbar utveckling. Förtätningen är ett stadsplanerarverktyg som stödjer en hållbar stadsutveckling och ska möta efterfrågan efter centralt belägna bostäder. Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter för de olika förtätningsstrategier som finns samt vilka som går att applicera till centrala Helsingborg.
Arbetet introduceras med att förklara begreppet förtätning och vart efterfrågan på bostäder har sitt ursprung. Den första frågeställningen, Vilka faktorer bidrar förtätning med? lyfter fram konsekvenserna av bostadsförtätning i tre dimensioner: Sociala, ekonomiska och ekologiska. Litteraturstudien visar att de positiva konsekvenserna dominerar och poängterar hur det är bättre för människan, samhället och miljön att förtäta en stad än att glesa ut den och exploatera i utkanterna av staden. Ökad funktionsintegration, mindre segregering och ökad livskvalitet är några av egenskaper den täta staden har.
En fältstudie utfördes av författaren i försök om att tillämpa den teoretiska bakgrunden i centrala Helsingborg för att undersöka vilka strategier som går att applicera, resultatet visade att förtätning i innerstaden är väldigt svårt att utföra p.g.a. restriktioner i detaljplanen. Dessutom är marken så pass högexploaterad att endast strategin våningspåbyggnad är utförlig. Efter observation och analys av staden drogs slutsatsen att den bästa potentialen befinner sig i Norra hamnen där förslaget är att man bygger ett höghus med strategierna rivning och nybyggnad och exploatering av parkeringsyta.},
 author    = {Music, Denis},
 keyword   = {bostadsförtätning,bostadsbrist,hållbar stadsutveckling,konsekvenser. tredimensionell fastighetsindelning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bostadsförtätning - en strategi för att lösa bostadsbristen i centrala Helsingborg},
 year     = {2016},
}