Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bild som verktyg i psykiatrisk rehabilitering

Winiarska, Magdalena LU (2016) ATPK55 20161
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet var att undersöka hur arbetsterapeuter använder bild inom psykiatrisk rehabilitering. Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sju arbetsterapeuter intervjuades på sina arbetsplatser, två psykiatriska rehabiliteringar. Sex av sju intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades genom en innehållsanalys.
Resultat: Genom att individanpassa miljö samt material kan bild vara ett bra verktyg som enligt deltagarna har ett brett användningsområde med goda resultat.
Slutsatsen: Genom användningen av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen kan nytt sätt för kommunikation förmedlas. Skapandet kan starta en process som börjar i det förflutna och kan leda till nuet med en ny framtidsvision.... (More)
Syfte: Syftet var att undersöka hur arbetsterapeuter använder bild inom psykiatrisk rehabilitering. Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sju arbetsterapeuter intervjuades på sina arbetsplatser, två psykiatriska rehabiliteringar. Sex av sju intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades genom en innehållsanalys.
Resultat: Genom att individanpassa miljö samt material kan bild vara ett bra verktyg som enligt deltagarna har ett brett användningsområde med goda resultat.
Slutsatsen: Genom användningen av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen kan nytt sätt för kommunikation förmedlas. Skapandet kan starta en process som börjar i det förflutna och kan leda till nuet med en ny framtidsvision. Individens livshistoria, trauma och känslor kan återspeglas samt inverka på eventuella problemlösningar. Skapandet är även en aktivitet i sig, som kan ge glädje och meningsfullhet och viljan att skapa mer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winiarska, Magdalena LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Terapi, bild, skapande
language
Swedish
id
8894391
date added to LUP
2016-11-01 10:04:50
date last changed
2016-11-01 10:04:50
@misc{8894391,
 abstract   = {Syfte: Syftet var att undersöka hur arbetsterapeuter använder bild inom psykiatrisk rehabilitering. Metod: Kvalitativ ansats med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Sju arbetsterapeuter intervjuades på sina arbetsplatser, två psykiatriska rehabiliteringar. Sex av sju intervjuer spelades in, transkriberades och analyserades genom en innehållsanalys.
Resultat: Genom att individanpassa miljö samt material kan bild vara ett bra verktyg som enligt deltagarna har ett brett användningsområde med goda resultat.
Slutsatsen: Genom användningen av bild inom den psykiatriska rehabiliteringen kan nytt sätt för kommunikation förmedlas. Skapandet kan starta en process som börjar i det förflutna och kan leda till nuet med en ny framtidsvision. Individens livshistoria, trauma och känslor kan återspeglas samt inverka på eventuella problemlösningar. Skapandet är även en aktivitet i sig, som kan ge glädje och meningsfullhet och viljan att skapa mer.},
 author    = {Winiarska, Magdalena},
 keyword   = {Terapi,bild,skapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuters erfarenhet av att använda bild som verktyg i psykiatrisk rehabilitering},
 year     = {2016},
}