Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Äldre multisjuka patienters erfarenheter av internmedicinsk vård och rehabilitering inför hemgång

Augustin, Sandra LU and Nilsson, Emma LU (2016) ATPK55 20161
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Äldre patienter i Sverige har ökat markant de senaste åren. En anledning till detta är att antalet äldre personer lever längre. Personer över 65 år förväntas öka till 20-21 procent fram till år 2020. Detta ställer höga krav på sjukvården inom internmedicin och geriatrik då äldre personer står för en stor del av sjukvårdskonsumtionen. Syftet med studien var att undersöka äldre multisjuka patienters erfarenheter av internmedicinsk vård och rehabilitering inför hemgång. En kvalitativ ansats användes för att fånga patienternas personliga erfarenheter av vården. Tio deltagare deltog i studien som ägde rum på ett sjukhus i södra Sverige. Fem deltagare var inneliggande på den internmedicinska avdelningen och fem deltagare var utlokaliserade.... (More)
Äldre patienter i Sverige har ökat markant de senaste åren. En anledning till detta är att antalet äldre personer lever längre. Personer över 65 år förväntas öka till 20-21 procent fram till år 2020. Detta ställer höga krav på sjukvården inom internmedicin och geriatrik då äldre personer står för en stor del av sjukvårdskonsumtionen. Syftet med studien var att undersöka äldre multisjuka patienters erfarenheter av internmedicinsk vård och rehabilitering inför hemgång. En kvalitativ ansats användes för att fånga patienternas personliga erfarenheter av vården. Tio deltagare deltog i studien som ägde rum på ett sjukhus i södra Sverige. Fem deltagare var inneliggande på den internmedicinska avdelningen och fem deltagare var utlokaliserade. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Data analyserades genom en innehållsanalys som ledde fram till tre huvudkategorier; Vården behöver tillgodose mina behov, Mötet med personalen är betydelsefullt och Sjukhusmiljön påverkar vårdvistelsen. Resultatet visade att klientcentrering, information och bemötande var betydelsefullt för patientens erfarenhet och upplevelse av vårdtillfället. Behovet av rehabilitering och planering inför hemgång visade sig i inte i alla fall vara tillfredsställt. I resultatdiskussionen diskuterar författarna kring den korta inläggningstidens betydelse och påverkan på klientcentrering, rehabilitering, planering inför hemgång i relation till möjligheter till en meningsfull och självständig vardag efter vårdtillfället. Studien har bidragit till kunskap om vikten av att arbeta klientcentrerat för äldre multisjuka patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Augustin, Sandra LU and Nilsson, Emma LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, Klientcentrering, Rehabilitering, Multisjuklighet, Samordnad vårdplanering
language
Swedish
id
8894394
date added to LUP
2016-11-01 10:39:51
date last changed
2016-11-01 10:39:51
@misc{8894394,
 abstract   = {Äldre patienter i Sverige har ökat markant de senaste åren. En anledning till detta är att antalet äldre personer lever längre. Personer över 65 år förväntas öka till 20-21 procent fram till år 2020. Detta ställer höga krav på sjukvården inom internmedicin och geriatrik då äldre personer står för en stor del av sjukvårdskonsumtionen. Syftet med studien var att undersöka äldre multisjuka patienters erfarenheter av internmedicinsk vård och rehabilitering inför hemgång. En kvalitativ ansats användes för att fånga patienternas personliga erfarenheter av vården. Tio deltagare deltog i studien som ägde rum på ett sjukhus i södra Sverige. Fem deltagare var inneliggande på den internmedicinska avdelningen och fem deltagare var utlokaliserade. Datainsamlingen genomfördes med semistrukturerade intervjuer. Data analyserades genom en innehållsanalys som ledde fram till tre huvudkategorier; Vården behöver tillgodose mina behov, Mötet med personalen är betydelsefullt och Sjukhusmiljön påverkar vårdvistelsen. Resultatet visade att klientcentrering, information och bemötande var betydelsefullt för patientens erfarenhet och upplevelse av vårdtillfället. Behovet av rehabilitering och planering inför hemgång visade sig i inte i alla fall vara tillfredsställt. I resultatdiskussionen diskuterar författarna kring den korta inläggningstidens betydelse och påverkan på klientcentrering, rehabilitering, planering inför hemgång i relation till möjligheter till en meningsfull och självständig vardag efter vårdtillfället. Studien har bidragit till kunskap om vikten av att arbeta klientcentrerat för äldre multisjuka patienter.},
 author    = {Augustin, Sandra and Nilsson, Emma},
 keyword   = {Arbetsterapi,Klientcentrering,Rehabilitering,Multisjuklighet,Samordnad vårdplanering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Äldre multisjuka patienters erfarenheter av internmedicinsk vård och rehabilitering inför hemgång},
 year     = {2016},
}