Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att få landa i sin kropp och tillsammans komma ut i bild

Hallhagen, Nina LU and Schultz, Olivia (2016) ATPK55 20161
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Användningen av aktivitetsgrupper har minskat inom vården samtidigt som intresset för komplementära terapiformer har ökat i samhället. Även om den kliniska erfarenheten visat på positiva resultat så saknas det idag en djupare kunskap kring personers upplever av basal kroppskännedom och bildterapi som rehabiliteringsmetod. Syftet med studien var att undersöka arbetslösas upplevelser av att ha deltagit i en basal kroppskännedom- och bildterapigrupp tolkat utifrån ValMO:ns värdedimensioner, som innefattar det konkreta, sociosymboliska samt självbelönande värdet. Studien utgick från en kvalitativ ansats och en semistrukturerad intervjuform användes som datainsamlingsmetod i de sju olika intervjuerna. Resultatet visade att majoriteten upplevde... (More)
Användningen av aktivitetsgrupper har minskat inom vården samtidigt som intresset för komplementära terapiformer har ökat i samhället. Även om den kliniska erfarenheten visat på positiva resultat så saknas det idag en djupare kunskap kring personers upplever av basal kroppskännedom och bildterapi som rehabiliteringsmetod. Syftet med studien var att undersöka arbetslösas upplevelser av att ha deltagit i en basal kroppskännedom- och bildterapigrupp tolkat utifrån ValMO:ns värdedimensioner, som innefattar det konkreta, sociosymboliska samt självbelönande värdet. Studien utgick från en kvalitativ ansats och en semistrukturerad intervjuform användes som datainsamlingsmetod i de sju olika intervjuerna. Resultatet visade att majoriteten upplevde en variation av samtliga tre värden även om det konkreta värdet uteblev för vissa deltagare. Kombinationen av den basala kroppskännedomen och bildterapin bidrog till att deltagarna kunde uppleva att de blev mer medvetna om den egna kroppen och lättare kunde uttrycka sina känslor. Resultatet i studien visade även att gruppen hade en stor betydelse för majoriteten av deltagarnas upplevelser. Den kombinerade terapiformen har en terapeutisk potential och stärker betydelsen av att använda komplementära terapiformer samt aktivitetsgrupper inom rehabilitering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hallhagen, Nina LU and Schultz, Olivia
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie av arbetslösas upplevelser av basal kroppskännedom och bildterapi i grupp, tolkat utifrån ValMO:ns värdedimensioner
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Basal kroppskännedom, bildterapi, arbetsterapi, gruppintervention, ValMO
language
Swedish
id
8894398
date added to LUP
2016-11-01 10:40:10
date last changed
2016-11-01 10:40:10
@misc{8894398,
 abstract   = {Användningen av aktivitetsgrupper har minskat inom vården samtidigt som intresset för komplementära terapiformer har ökat i samhället. Även om den kliniska erfarenheten visat på positiva resultat så saknas det idag en djupare kunskap kring personers upplever av basal kroppskännedom och bildterapi som rehabiliteringsmetod. Syftet med studien var att undersöka arbetslösas upplevelser av att ha deltagit i en basal kroppskännedom- och bildterapigrupp tolkat utifrån ValMO:ns värdedimensioner, som innefattar det konkreta, sociosymboliska samt självbelönande värdet. Studien utgick från en kvalitativ ansats och en semistrukturerad intervjuform användes som datainsamlingsmetod i de sju olika intervjuerna. Resultatet visade att majoriteten upplevde en variation av samtliga tre värden även om det konkreta värdet uteblev för vissa deltagare. Kombinationen av den basala kroppskännedomen och bildterapin bidrog till att deltagarna kunde uppleva att de blev mer medvetna om den egna kroppen och lättare kunde uttrycka sina känslor. Resultatet i studien visade även att gruppen hade en stor betydelse för majoriteten av deltagarnas upplevelser. Den kombinerade terapiformen har en terapeutisk potential och stärker betydelsen av att använda komplementära terapiformer samt aktivitetsgrupper inom rehabilitering.},
 author    = {Hallhagen, Nina and Schultz, Olivia},
 keyword   = {Basal kroppskännedom,bildterapi,arbetsterapi,gruppintervention,ValMO},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att få landa i sin kropp och tillsammans komma ut i bild},
 year     = {2016},
}