Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Patienters upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner inom multimodal smärtrehabilitering i specialistvård och primärvård

Ihre, Tove LU (2016) ATPK55 20161
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Många individer lever med svår långvarig smärta. För behandling av komplex smärtproblematik har multimodal rehabilitering (MMR)utvecklats. Arbetsterapeutiska interventioner fokuserar på förhållningssätt och strategier som möjliggör ett aktivt liv, trots smärta. I dagsläget saknas studier som utvärderar arbetsterapeutiska interventioner i MMR för
patienter med långvarig smärta. Syfte: Syftet med studien var att undersöka och jämföra patienters upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner inom multimodal smärtrehabilitering i specialistvård
respektive primärvård. Metod: En egenkonstruerad enkät användes som kvantitativ datainsamlingsmetod och analyserades genom deskriptiv statistik. Textinnehåll från en öppen enkätfråga... (More)
Bakgrund: Många individer lever med svår långvarig smärta. För behandling av komplex smärtproblematik har multimodal rehabilitering (MMR)utvecklats. Arbetsterapeutiska interventioner fokuserar på förhållningssätt och strategier som möjliggör ett aktivt liv, trots smärta. I dagsläget saknas studier som utvärderar arbetsterapeutiska interventioner i MMR för
patienter med långvarig smärta. Syfte: Syftet med studien var att undersöka och jämföra patienters upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner inom multimodal smärtrehabilitering i specialistvård
respektive primärvård. Metod: En egenkonstruerad enkät användes som kvantitativ datainsamlingsmetod och analyserades genom deskriptiv statistik. Textinnehåll från en öppen enkätfråga bearbetades med manifest innehållsanalys. En jämförelse av ordinaldata från enkätsvar mellan de två patientgrupperna utfördes genom icke-parametrisk analys med Mann-Whitney U test. Resultat: Övervägande positiva upplevelser framkom, högst skattade patienterna samarbetet med arbetsterapeuten och lägst skattades interventionernas bidrag till bättre sömn. Patienterna i specialistklinik skattade generellt mer positivt. Signifikanta skillnader framkom. Slutsats: Upplevelsen av arbetsterapeutiska interventioner inom multimodal
smärtrehabilitering är huvudsakligen positiv. De arbetsterapeutiska interventionerna inom primärvården kan utvecklas ytterligare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ihre, Tove LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Långvarig smärta, arbetsterapi, multidisciplinär behandling, smärtrehabilitering
language
Swedish
id
8894407
date added to LUP
2016-11-01 10:40:35
date last changed
2016-11-01 10:40:35
@misc{8894407,
 abstract   = {Bakgrund: Många individer lever med svår långvarig smärta. För behandling av komplex smärtproblematik har multimodal rehabilitering (MMR)utvecklats. Arbetsterapeutiska interventioner fokuserar på förhållningssätt och strategier som möjliggör ett aktivt liv, trots smärta. I dagsläget saknas studier som utvärderar arbetsterapeutiska interventioner i MMR för 
patienter med långvarig smärta. Syfte: Syftet med studien var att undersöka och jämföra patienters upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner inom multimodal smärtrehabilitering i specialistvård
respektive primärvård. Metod: En egenkonstruerad enkät användes som kvantitativ datainsamlingsmetod och analyserades genom deskriptiv statistik. Textinnehåll från en öppen enkätfråga bearbetades med manifest innehållsanalys. En jämförelse av ordinaldata från enkätsvar mellan de två patientgrupperna utfördes genom icke-parametrisk analys med Mann-Whitney U test. Resultat: Övervägande positiva upplevelser framkom, högst skattade patienterna samarbetet med arbetsterapeuten och lägst skattades interventionernas bidrag till bättre sömn. Patienterna i specialistklinik skattade generellt mer positivt. Signifikanta skillnader framkom. Slutsats: Upplevelsen av arbetsterapeutiska interventioner inom multimodal
smärtrehabilitering är huvudsakligen positiv. De arbetsterapeutiska interventionerna inom primärvården kan utvecklas ytterligare.},
 author    = {Ihre, Tove},
 keyword   = {Långvarig smärta,arbetsterapi,multidisciplinär behandling,smärtrehabilitering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Patienters upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner inom multimodal smärtrehabilitering i specialistvård och primärvård},
 year     = {2016},
}