Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kommunanställda arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring arbetsterapeutisk intervention inom äldreomsorgen i ordinärt boende

Berggren, Anna LU and Persson, Linda LU (2016) ATPK55 20161
Sustainable occupations and health in a life course perspective
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Andelen äldre i Sverige beräknas öka, vilket innebär högre krav på hälso- och sjukvården då den ska arbeta för att främja hälsa. Arbetsterapeuter arbetar för att möjliggöra aktivitet, vilket på sikt ökar välbefinnandet och bidrar till minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Studier visar att det finns ett ökat behov av att arbeta med aktivitetsbaserade interventioner i ett tidigt skede av åldrandeprocessen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kommunanställda arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring arbetsterapeutisk intervention inom äldreomsorgen i ordinärt boende. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där åtta legitimerade arbetsterapeuter i två fokusgrupper deltog. Den insamlade datan analyserades... (More)
Bakgrund: Andelen äldre i Sverige beräknas öka, vilket innebär högre krav på hälso- och sjukvården då den ska arbeta för att främja hälsa. Arbetsterapeuter arbetar för att möjliggöra aktivitet, vilket på sikt ökar välbefinnandet och bidrar till minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Studier visar att det finns ett ökat behov av att arbeta med aktivitetsbaserade interventioner i ett tidigt skede av åldrandeprocessen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kommunanställda arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring arbetsterapeutisk intervention inom äldreomsorgen i ordinärt boende. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där åtta legitimerade arbetsterapeuter i två fokusgrupper deltog. Den insamlade datan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att en viktig förutsättning för lyckad intervention var att skapa en god relation med klienten. Tidsbrist var en tydlig faktor som innebar prioritering av insatser och uppföljningar. Resultatet visade även vikten av ett väl fungerande samarbete med andra professioner och närstående samt kontinuitet för att uppnå goda resultat i arbetet med de äldre. Slutsats: För att bibehålla de äldres självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter fyller de aktivitetsbaserade interventionerna en stor funktion. För att möjliggöra detta kan en översyn av arbetsplatsens struktur frisätta mer arbetstid. Det finns vidare behov av studier för att påvisa effektiviteten av att arbeta med aktivitetsbaserade interventioner inom äldreomsorgen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Anna LU and Persson, Linda LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Arbetsterapi, arbetsterapeutiska interventioner, äldre, ordinärt boende
language
Swedish
id
8894414
date added to LUP
2016-11-01 10:40:51
date last changed
2016-11-01 10:40:51
@misc{8894414,
 abstract   = {{Bakgrund: Andelen äldre i Sverige beräknas öka, vilket innebär högre krav på hälso- och sjukvården då den ska arbeta för att främja hälsa. Arbetsterapeuter arbetar för att möjliggöra aktivitet, vilket på sikt ökar välbefinnandet och bidrar till minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Studier visar att det finns ett ökat behov av att arbeta med aktivitetsbaserade interventioner i ett tidigt skede av åldrandeprocessen. Syfte: Syftet med studien var att undersöka kommunanställda arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring arbetsterapeutisk intervention inom äldreomsorgen i ordinärt boende. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats där åtta legitimerade arbetsterapeuter i två fokusgrupper deltog. Den insamlade datan analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom att en viktig förutsättning för lyckad intervention var att skapa en god relation med klienten. Tidsbrist var en tydlig faktor som innebar prioritering av insatser och uppföljningar. Resultatet visade även vikten av ett väl fungerande samarbete med andra professioner och närstående samt kontinuitet för att uppnå goda resultat i arbetet med de äldre. Slutsats: För att bibehålla de äldres självständighet och delaktighet i vardagliga aktiviteter fyller de aktivitetsbaserade interventionerna en stor funktion. För att möjliggöra detta kan en översyn av arbetsplatsens struktur frisätta mer arbetstid. Det finns vidare behov av studier för att påvisa effektiviteten av att arbeta med aktivitetsbaserade interventioner inom äldreomsorgen.}},
 author    = {{Berggren, Anna and Persson, Linda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kommunanställda arbetsterapeuters erfarenheter och tankar kring arbetsterapeutisk intervention inom äldreomsorgen i ordinärt boende}},
 year     = {{2016}},
}