Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Långtidspendlande studenters vardag ur ett aktivitetsperspektiv

Gustafsson, Fanny LU and Isaksson, Maria LU (2016) ATPK55 20161
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Långtidspendling har blivit ett aktuellt ämne, då det under de senaste åren uppmärksammats av massmedia. Tidigare studier har visat att både långtidspendlare och studenter, var för sig exponeras för faktorer som kan utgöra en risk för ohälsa. Kombinationen av studier och långtidspendling har inte studerats ur ett tydligt aktivitetsperspektiv, syftet med studien var därför att undersöka hur denna grupp upplever sin vardag ur detta perspektiv. En kvalitativ ansats användes för att fånga de sju medverkande deltagarnas subjektiva upplevelse av sin vardag. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer, som sedan analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat visade att deltagarna hade svårt att pussla ihop vardagen och... (More)
Långtidspendling har blivit ett aktuellt ämne, då det under de senaste åren uppmärksammats av massmedia. Tidigare studier har visat att både långtidspendlare och studenter, var för sig exponeras för faktorer som kan utgöra en risk för ohälsa. Kombinationen av studier och långtidspendling har inte studerats ur ett tydligt aktivitetsperspektiv, syftet med studien var därför att undersöka hur denna grupp upplever sin vardag ur detta perspektiv. En kvalitativ ansats användes för att fånga de sju medverkande deltagarnas subjektiva upplevelse av sin vardag. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer, som sedan analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat visade att deltagarna hade svårt att pussla ihop vardagen och att aktiviteter för eget välmående, i varierande grad, prioriterades bort. Det visade sig också att hur pendlingstiden kunde utnyttjas inverkade på vardagen. Slutligen framkom dock att majoriteten av deltagarna ändå upplevde att det var värt besväret att pendla under dessa förhållanden. Detta eftersom det möjliggjorde för dem att både utbilda sig och samtidigt ta del av livet på hemorten, med de fördelar som detta upplevdes ha. Studien har bidragit med ny kunskap om långtidspendlande studenters vardag och tyder på att gruppen löper viss risk att utveckla aktivitetsobalans och är därmed en potentiell ny arena för arbetsterapeuter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Fanny LU and Isaksson, Maria LU
supervisor
organization
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsvetenskap, arbetsterapi, kollektiv pendling, långtidspendling, aktivitetsbalans.
language
Swedish
id
8894426
date added to LUP
2016-11-01 10:41:43
date last changed
2016-11-01 10:41:43
@misc{8894426,
 abstract   = {Långtidspendling har blivit ett aktuellt ämne, då det under de senaste åren uppmärksammats av massmedia. Tidigare studier har visat att både långtidspendlare och studenter, var för sig exponeras för faktorer som kan utgöra en risk för ohälsa. Kombinationen av studier och långtidspendling har inte studerats ur ett tydligt aktivitetsperspektiv, syftet med studien var därför att undersöka hur denna grupp upplever sin vardag ur detta perspektiv. En kvalitativ ansats användes för att fånga de sju medverkande deltagarnas subjektiva upplevelse av sin vardag. Datainsamling skedde genom semistrukturerade intervjuer, som sedan analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat visade att deltagarna hade svårt att pussla ihop vardagen och att aktiviteter för eget välmående, i varierande grad, prioriterades bort. Det visade sig också att hur pendlingstiden kunde utnyttjas inverkade på vardagen. Slutligen framkom dock att majoriteten av deltagarna ändå upplevde att det var värt besväret att pendla under dessa förhållanden. Detta eftersom det möjliggjorde för dem att både utbilda sig och samtidigt ta del av livet på hemorten, med de fördelar som detta upplevdes ha. Studien har bidragit med ny kunskap om långtidspendlande studenters vardag och tyder på att gruppen löper viss risk att utveckla aktivitetsobalans och är därmed en potentiell ny arena för arbetsterapeuter.},
 author    = {Gustafsson, Fanny and Isaksson, Maria},
 keyword   = {Aktivitetsvetenskap,arbetsterapi,kollektiv pendling,långtidspendling,aktivitetsbalans.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Långtidspendlande studenters vardag ur ett aktivitetsperspektiv},
 year     = {2016},
}