Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Upplevelser av mindfulness ur ett aktivitetsperspektiv

Hådén, Marie LU and Mårtensson, Mathilda LU (2016) ATPK55 20161
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Arbetsterapi främjar människors delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Mindfulness, medveten närvaro, är en mycket gammal buddhistisk lära som beforskats vetenskapligt sedan 70-talet men väldigt sparsamt inom arbetsterapin.
Syfte: För att förbättra kunskapsläget kring mindfulness och arbetsterapi undersöktes upplevelser av mindfulness och dess betydelse i vardagen ur ett aktivitetsperspektiv.
Metod: En kvalitativ ansats valdes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju yrkesarbetande deltagare som utövar mindfulness. Dataanalys genomfördes med innehållsanalys.
Resultat: Dataanalysen ledde till fyra huvudkategorier: kontroll över sitt beteende och görande, medveten närvaro - att vara i nuet, inre förändringar till... (More)
Bakgrund: Arbetsterapi främjar människors delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Mindfulness, medveten närvaro, är en mycket gammal buddhistisk lära som beforskats vetenskapligt sedan 70-talet men väldigt sparsamt inom arbetsterapin.
Syfte: För att förbättra kunskapsläget kring mindfulness och arbetsterapi undersöktes upplevelser av mindfulness och dess betydelse i vardagen ur ett aktivitetsperspektiv.
Metod: En kvalitativ ansats valdes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju yrkesarbetande deltagare som utövar mindfulness. Dataanalys genomfördes med innehållsanalys.
Resultat: Dataanalysen ledde till fyra huvudkategorier: kontroll över sitt beteende och görande, medveten närvaro - att vara i nuet, inre förändringar till följd av mindfulness samt övriga effekter av mindfulness. Huvudsakligt resultat var att deras upplevelser var positiva, och att mindfulness har haft betydelse för deras vardagsliv.
Slutsats: De positiva upplevelserna och betydelsen i vardagslivet kan kopplas till aktivitetsvetenskap då upplevelser och vardagslivet är kopplade till aktivitetsengagemang och aktivitetsbalans. Dock är denna studie i sig för liten för att slutsatser ska kunna dras från resultatet, därför rekommenderas fler studier på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hådén, Marie LU and Mårtensson, Mathilda LU
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsvetenskap, arbetsterapi, mindfulness, medveten närvaro, aktivitetsbalans, aktivitetsengagemang, stress
language
Swedish
id
8894430
date added to LUP
2016-11-01 10:41:55
date last changed
2016-11-01 10:41:55
@misc{8894430,
 abstract   = {Bakgrund: Arbetsterapi främjar människors delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Mindfulness, medveten närvaro, är en mycket gammal buddhistisk lära som beforskats vetenskapligt sedan 70-talet men väldigt sparsamt inom arbetsterapin.
Syfte: För att förbättra kunskapsläget kring mindfulness och arbetsterapi undersöktes upplevelser av mindfulness och dess betydelse i vardagen ur ett aktivitetsperspektiv.
Metod: En kvalitativ ansats valdes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju yrkesarbetande deltagare som utövar mindfulness. Dataanalys genomfördes med innehållsanalys.
Resultat: Dataanalysen ledde till fyra huvudkategorier: kontroll över sitt beteende och görande, medveten närvaro - att vara i nuet, inre förändringar till följd av mindfulness samt övriga effekter av mindfulness. Huvudsakligt resultat var att deras upplevelser var positiva, och att mindfulness har haft betydelse för deras vardagsliv.
Slutsats: De positiva upplevelserna och betydelsen i vardagslivet kan kopplas till aktivitetsvetenskap då upplevelser och vardagslivet är kopplade till aktivitetsengagemang och aktivitetsbalans. Dock är denna studie i sig för liten för att slutsatser ska kunna dras från resultatet, därför rekommenderas fler studier på området.},
 author    = {Hådén, Marie and Mårtensson, Mathilda},
 keyword   = {Aktivitetsvetenskap,arbetsterapi,mindfulness,medveten närvaro,aktivitetsbalans,aktivitetsengagemang,stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av mindfulness ur ett aktivitetsperspektiv},
 year     = {2016},
}