Advanced

Upplevelser av mindfulness ur ett aktivitetsperspektiv

Hådén, Marie LU and Mårtensson, Mathilda LU (2016) ATPK55 20161
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Arbetsterapi främjar människors delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Mindfulness, medveten närvaro, är en mycket gammal buddhistisk lära som beforskats vetenskapligt sedan 70-talet men väldigt sparsamt inom arbetsterapin.
Syfte: För att förbättra kunskapsläget kring mindfulness och arbetsterapi undersöktes upplevelser av mindfulness och dess betydelse i vardagen ur ett aktivitetsperspektiv.
Metod: En kvalitativ ansats valdes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju yrkesarbetande deltagare som utövar mindfulness. Dataanalys genomfördes med innehållsanalys.
Resultat: Dataanalysen ledde till fyra huvudkategorier: kontroll över sitt beteende och görande, medveten närvaro - att vara i nuet, inre förändringar till... (More)
Bakgrund: Arbetsterapi främjar människors delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Mindfulness, medveten närvaro, är en mycket gammal buddhistisk lära som beforskats vetenskapligt sedan 70-talet men väldigt sparsamt inom arbetsterapin.
Syfte: För att förbättra kunskapsläget kring mindfulness och arbetsterapi undersöktes upplevelser av mindfulness och dess betydelse i vardagen ur ett aktivitetsperspektiv.
Metod: En kvalitativ ansats valdes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju yrkesarbetande deltagare som utövar mindfulness. Dataanalys genomfördes med innehållsanalys.
Resultat: Dataanalysen ledde till fyra huvudkategorier: kontroll över sitt beteende och görande, medveten närvaro - att vara i nuet, inre förändringar till följd av mindfulness samt övriga effekter av mindfulness. Huvudsakligt resultat var att deras upplevelser var positiva, och att mindfulness har haft betydelse för deras vardagsliv.
Slutsats: De positiva upplevelserna och betydelsen i vardagslivet kan kopplas till aktivitetsvetenskap då upplevelser och vardagslivet är kopplade till aktivitetsengagemang och aktivitetsbalans. Dock är denna studie i sig för liten för att slutsatser ska kunna dras från resultatet, därför rekommenderas fler studier på området. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hådén, Marie LU and Mårtensson, Mathilda LU
supervisor
organization
alternative title
En intervjustudie
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Aktivitetsvetenskap, arbetsterapi, mindfulness, medveten närvaro, aktivitetsbalans, aktivitetsengagemang, stress
language
Swedish
id
8894430
date added to LUP
2016-11-01 10:41:55
date last changed
2016-11-01 10:41:55
@misc{8894430,
 abstract   = {Bakgrund: Arbetsterapi främjar människors delaktighet i meningsfulla aktiviteter. Mindfulness, medveten närvaro, är en mycket gammal buddhistisk lära som beforskats vetenskapligt sedan 70-talet men väldigt sparsamt inom arbetsterapin.
Syfte: För att förbättra kunskapsläget kring mindfulness och arbetsterapi undersöktes upplevelser av mindfulness och dess betydelse i vardagen ur ett aktivitetsperspektiv.
Metod: En kvalitativ ansats valdes och semistrukturerade intervjuer genomfördes med sju yrkesarbetande deltagare som utövar mindfulness. Dataanalys genomfördes med innehållsanalys.
Resultat: Dataanalysen ledde till fyra huvudkategorier: kontroll över sitt beteende och görande, medveten närvaro - att vara i nuet, inre förändringar till följd av mindfulness samt övriga effekter av mindfulness. Huvudsakligt resultat var att deras upplevelser var positiva, och att mindfulness har haft betydelse för deras vardagsliv.
Slutsats: De positiva upplevelserna och betydelsen i vardagslivet kan kopplas till aktivitetsvetenskap då upplevelser och vardagslivet är kopplade till aktivitetsengagemang och aktivitetsbalans. Dock är denna studie i sig för liten för att slutsatser ska kunna dras från resultatet, därför rekommenderas fler studier på området.},
 author    = {Hådén, Marie and Mårtensson, Mathilda},
 keyword   = {Aktivitetsvetenskap,arbetsterapi,mindfulness,medveten närvaro,aktivitetsbalans,aktivitetsengagemang,stress},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upplevelser av mindfulness ur ett aktivitetsperspektiv},
 year     = {2016},
}