Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Beskrivning av arbetsterapeutisk intervention för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke

Höjrup, Sara LU and Torstensson, Malin LU (2016) ATPK55 20161
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Stroke är en vanlig orsak till att vuxna människor drabbas av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Kognition är individens förmåga ta in, tolka och bearbeta information från omgivningen. Att inte klara av att utföra vardagliga aktiviteter så som personlig vård, arbete och fritidsaktiviteter är en vanlig följd av kognitiva funktionsnedsättningar.
Syfte: studien har ett tvådelat syfte. 1) Beskriva arbetsterapeutisk intervention för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke. 2) Undersöka hur arbetsterapeuterna upplever att interventionerna har betydelse för individens möjlighet till aktivitet.
Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer tillämpades. Tolv arbetsterapeuter deltog i studien.... (More)
Bakgrund: Stroke är en vanlig orsak till att vuxna människor drabbas av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Kognition är individens förmåga ta in, tolka och bearbeta information från omgivningen. Att inte klara av att utföra vardagliga aktiviteter så som personlig vård, arbete och fritidsaktiviteter är en vanlig följd av kognitiva funktionsnedsättningar.
Syfte: studien har ett tvådelat syfte. 1) Beskriva arbetsterapeutisk intervention för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke. 2) Undersöka hur arbetsterapeuterna upplever att interventionerna har betydelse för individens möjlighet till aktivitet.
Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer tillämpades. Tolv arbetsterapeuter deltog i studien. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Arbetsterapeutiska interventioner för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke resulterade i fem kategorier: Medvetandegöra, aktivitetsbalans, kognitiva hjälpmedel/strategier, aktivitetsbaserad intervention och funktionsträning. Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att interventionerna ökade patientens insikt, självständighet samt aktivitetsutförande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Höjrup, Sara LU and Torstensson, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
en kvalitativ intervjustudie
course
ATPK55 20161
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Stroke, kognitiva funktionsnedsättningar, arbetsterapeutisk intervention, aktivitet
language
Swedish
id
8894435
date added to LUP
2016-11-01 10:42:11
date last changed
2016-11-01 10:42:11
@misc{8894435,
 abstract   = {Bakgrund: Stroke är en vanlig orsak till att vuxna människor drabbas av fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. Kognition är individens förmåga ta in, tolka och bearbeta information från omgivningen. Att inte klara av att utföra vardagliga aktiviteter så som personlig vård, arbete och fritidsaktiviteter är en vanlig följd av kognitiva funktionsnedsättningar.
Syfte: studien har ett tvådelat syfte. 1) Beskriva arbetsterapeutisk intervention för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke. 2) Undersöka hur arbetsterapeuterna upplever att interventionerna har betydelse för individens möjlighet till aktivitet.
Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer tillämpades. Tolv arbetsterapeuter deltog i studien. Intervjuerna analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Arbetsterapeutiska interventioner för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke resulterade i fem kategorier: Medvetandegöra, aktivitetsbalans, kognitiva hjälpmedel/strategier, aktivitetsbaserad intervention och funktionsträning. Resultatet visade att arbetsterapeuterna upplevde att interventionerna ökade patientens insikt, självständighet samt aktivitetsutförande.},
 author    = {Höjrup, Sara and Torstensson, Malin},
 keyword   = {Stroke,kognitiva funktionsnedsättningar,arbetsterapeutisk intervention,aktivitet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Beskrivning av arbetsterapeutisk intervention för personer med kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke},
 year     = {2016},
}