Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

I ZONEN - Framtida lärandemiljöer för yngre tonåringar i en urban kontext

Hansson, Sara LU and Finné, Kristina (2016) AAHM01 20161
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Hur bör de senaste decenniernas utveckling inom IT och pedagogik påverka utformningen av nya lärandemiljöer? Kan skolarkitektur bidra till att främja god fysisk och psykisk hälsa?

Arbetssätt och målsättningar har ändrats mycket inom den svenska skolan under de senaste decennierna. Informationsteknologi har i grunden ändrat tillgängligheten till information och påverkat hur vi både arbetar och kommunicerar. Enligt läroplanen förväntas elever idag ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande och ska såväl kunna formulera sina egna frågeställningar som söka och utvärdera information. Samtidigt betonas vikten av social och kollektiv aktivitet och grupparbeten har blivit en vanlig arbetsform. Begreppet klass har också formellt avskaffats... (More)
Hur bör de senaste decenniernas utveckling inom IT och pedagogik påverka utformningen av nya lärandemiljöer? Kan skolarkitektur bidra till att främja god fysisk och psykisk hälsa?

Arbetssätt och målsättningar har ändrats mycket inom den svenska skolan under de senaste decennierna. Informationsteknologi har i grunden ändrat tillgängligheten till information och påverkat hur vi både arbetar och kommunicerar. Enligt läroplanen förväntas elever idag ta ett allt större ansvar för sitt eget lärande och ska såväl kunna formulera sina egna frågeställningar som söka och utvärdera information. Samtidigt betonas vikten av social och kollektiv aktivitet och grupparbeten har blivit en vanlig arbetsform. Begreppet klass har också formellt avskaffats i skolan med tanken att det ska vara möjligt att arbeta i andra och varierande gruppkonstellationer. Även lärarnas roll har förändrats då läroplanen föreskriver att de ska arbeta i lärarlag och agera mer som en handledare åt eleverna.

I såväl teori som praktik har de mindre barnens behov av trygga och stimulerande skolmiljöer fått en del utrymme, men vad gäller miljöer för yngre tonåringar och högstadieskolor saknas till stor del både forskning och initiativ. Detta i en tid då tonåringars fysiska och psykiska hälsa försämrats markant. Tonåringar befinner sig i gränslandet mellan barn- och vuxenvärlden vilket innebär ett identitetssökande där det finns ett stort behov av trygghet, samtidigt som det finns behov av att utvidga sitt sociala nätverk och vara del av olika större och mindre sammanhang.

Vi har därför valt att arbeta fram ett antal designstrategier för utformning av framtidens högstadieskolor. Våra principer tar ny teknologi och pedagogik i beaktning samtidigt som elevernas fysiska och psykiska hälsa prioriteras. Utifrån dessa designstrategier har vi sedan gestaltat en kommunal högstadieskola i en trång urban kontext i centrala Malmö. (Less)
Abstract
How should the technological and pedagogical development during the last few decades affect the design of new schools? Can school architecture contribute to good physical and mental health in young teenagers?

The way of working and targets for what the students should achieve have changed a lot in Sweden during the last few decades. Information technology has fundamentally changed the ease of access to information as well as the way we work and how we communicate. According to the Swedish curriculum each student is expected to take a lot more responsibility for his or her own learning and be able to define questions as well as search for and evaluate information. Social skills are considered increasingly important and teamwork is... (More)
How should the technological and pedagogical development during the last few decades affect the design of new schools? Can school architecture contribute to good physical and mental health in young teenagers?

The way of working and targets for what the students should achieve have changed a lot in Sweden during the last few decades. Information technology has fundamentally changed the ease of access to information as well as the way we work and how we communicate. According to the Swedish curriculum each student is expected to take a lot more responsibility for his or her own learning and be able to define questions as well as search for and evaluate information. Social skills are considered increasingly important and teamwork is becoming a common activity. The role of the teacher has also changed a lot and the curriculum stipulates that the teachers should work in teams and act more like tutors than traditional teachers.

The needs of smaller children in terms of secure and stimulating school environments have received some attention in theory as well as in practice. When it comes to young teenagers there has been very little research and very few initiatives. At the same time, the physical and mental health of teenagers have dramatically deteriorated. Teenagers find themselves in the borderland between childhood and the adult world, which means a search for identity. There is a need for small secure environments but at the same time they have a great need to expand their social network and hang out with people of their own age in smaller and larger groups.

The aim of this thesis is to develop a number of design strategies that can be used when designing the future schools for young teenagers. Our design strategies should take new technology as well as new pedagogical trends into account as well as encourage good physical and mental health. In order to test our design strategies we will also design a secondary school on a site in the city center of Malmö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hansson, Sara LU and Finné, Kristina
supervisor
organization
alternative title
IN THE ZONE - Future learning environments for young teenagers in an urban context
course
AAHM01 20161
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Architecture, School architecture, Thesis work architecture, I Zonen, Kristina Finné, Sara Hansson, Framtida lärandemiljöer, Arkitektur, Examensarbete i arkitektur, designstrategier, framtida skolmiljöer, högstadieskola, tonåringar, fysisk hälsa, psykisk ohälsa, skola i malmö, skolor i malmö, teknikutvecklingens påverkan på lärandemiljöer, Pedagogisk utveckling och dess effekt på skolmiljöer
language
Swedish
id
8894693
date added to LUP
2016-11-07 15:50:27
date last changed
2016-11-07 15:50:27
@misc{8894693,
 abstract   = {How should the technological and pedagogical development during the last few decades affect the design of new schools? Can school architecture contribute to good physical and mental health in young teenagers? 

The way of working and targets for what the students should achieve have changed a lot in Sweden during the last few decades. Information technology has fundamentally changed the ease of access to information as well as the way we work and how we communicate. According to the Swedish curriculum each student is expected to take a lot more responsibility for his or her own learning and be able to define questions as well as search for and evaluate information. Social skills are considered increasingly important and teamwork is becoming a common activity. The role of the teacher has also changed a lot and the curriculum stipulates that the teachers should work in teams and act more like tutors than traditional teachers.

The needs of smaller children in terms of secure and stimulating school environments have received some attention in theory as well as in practice. When it comes to young teenagers there has been very little research and very few initiatives. At the same time, the physical and mental health of teenagers have dramatically deteriorated. Teenagers find themselves in the borderland between childhood and the adult world, which means a search for identity. There is a need for small secure environments but at the same time they have a great need to expand their social network and hang out with people of their own age in smaller and larger groups.

The aim of this thesis is to develop a number of design strategies that can be used when designing the future schools for young teenagers. Our design strategies should take new technology as well as new pedagogical trends into account as well as encourage good physical and mental health. In order to test our design strategies we will also design a secondary school on a site in the city center of Malmö.},
 author    = {Hansson, Sara and Finné, Kristina},
 keyword   = {Architecture,School architecture,Thesis work architecture,I Zonen,Kristina Finné,Sara Hansson,Framtida lärandemiljöer,Arkitektur,Examensarbete i arkitektur,designstrategier,framtida skolmiljöer,högstadieskola,tonåringar,fysisk hälsa,psykisk ohälsa,skola i malmö,skolor i malmö,teknikutvecklingens påverkan på lärandemiljöer,Pedagogisk utveckling och dess effekt på skolmiljöer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I ZONEN - Framtida lärandemiljöer för yngre tonåringar i en urban kontext},
 year     = {2016},
}