Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Halmhus #1

Nylander, Malin LU and Paredes Estrada, Jose Antonio LU (2016) AAHM01 20161
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
Vårt examensarbete har handlat om att uppleva byggandet. Vi har helt själva, med enstaka hjälp av vänner och familj, och med begränsade ekonomiska medel, uppfört ett 20 kvm stort hus intill Arkitektskolan i Lund.

Den centrala frågeställningen är: Hur är det att vara arkitekt och byggare samtidigt, och vad är speciellt med ett arkitektbyggt hus? Motiveringen till frågan är att utbildningen saknar praktisk kunskap, och för att vi ifrågasätter det moderna samhällets stränga arbetsfördelning i produktionen. Vår slutsats - som bevisats genom en färdig byggnad där precis allting är genomtänkt och överallt finns känsla för estetik, hantverk, konstruktion och ekonomi - är att arkitektbyggda hus är bättre för människor och samhälle. Vi tycker... (More)
Vårt examensarbete har handlat om att uppleva byggandet. Vi har helt själva, med enstaka hjälp av vänner och familj, och med begränsade ekonomiska medel, uppfört ett 20 kvm stort hus intill Arkitektskolan i Lund.

Den centrala frågeställningen är: Hur är det att vara arkitekt och byggare samtidigt, och vad är speciellt med ett arkitektbyggt hus? Motiveringen till frågan är att utbildningen saknar praktisk kunskap, och för att vi ifrågasätter det moderna samhällets stränga arbetsfördelning i produktionen. Vår slutsats - som bevisats genom en färdig byggnad där precis allting är genomtänkt och överallt finns känsla för estetik, hantverk, konstruktion och ekonomi - är att arkitektbyggda hus är bättre för människor och samhälle. Vi tycker det borde vara slut att arkitekter bara ritar, att byggare bara bygger, och att ingenjörer bara förstår sig på konstruktion.

Bara genom att bygga själva och uppleva alla steg i den komplexa processen som får arkitektur att bli till kan vi förstå vad arkitektur egentligen handlar om. Kunskapen sitter nu i oss, för vi har upplevt att det räcker inte att bara läsa om material och arkitektur, eller rita teoretiska låtsasprojekt - det du inte gör vet inte du. Vi har lärt oss oerhört mycket genom att göra fel och sedan rätt. Vi har sett materialen, luktat på dem, hört dem, känt tyngden eller lättheten, och fått skilda byggdelar till att bli arkitektur. Vi har levt och andats arkitektur, känt slitet i kroppen av den, och blivit friskare och starkare av den.

Huset är tänkt som en bostad men kan användas som annat när den är färdig. På grund av bygglovsbegränsningar finns inte vatten och avlopp tillgängligt. Tillfälligt bygglov finns fram till november 2017. Husets förskjutande form utnyttjar halmbalarnas specifika egenskaper och är så klart ett arkitektoniskt experiment med ett udda byggmaterial. Den är ett objekt i det abstrakta öppna rummet kring A-huset som ser annorlunda ut från alla håll. Utifrån det enkla skapar den komplexitet.

Fönstersättning och detaljer har uppkommit från vår önskan att skapa en rofylld ljussättning, men har också anpassats på plats utifrån vår intuition och läsning av platsen. Huset vi ritade var något annat än det vi byggt på plats - och vi har upptäckt hur ritningen kan vara ett bristfälligt verktyg för att skapa arkitektur helt i harmoni med sina omgivningar. De bärande halmbalsväggarna har dessutom visat sig vara ett flexibelt material som vi kunnat anpassa till de många besluten på plats.

Materialen vi använder har vi oftast försökt vara miljövänliga och traditionella, både för att de är billigare och håller bättre i längden än de moderna alternativ, såsom linolje- och kalkfärg, eller lera. Eftersom vi inte har körkort har vi fraktat en del byggmaterial på en cykelkärra vi byggt själva, vilket har minskat våra CO2-utsläpp men också bidragit till vår hälsa.

Byggnaden har vi finansierat med hjälp av sponsorer, stipendier, och lite egna pengar. Materialkostnader uppgår till ca 60 000 kr.

Projekthemsida: http://halmhus1.wordpress.com (Less)
Popular Abstract
Our master thesis project is about experiencing the act of building. We have all by ourselves, with occasional help from friends and family, and with limited economic resources, built a 20 m2 building besides Lund’s Architecture School.

Our question formulation is: How is it to be the architect and the builder at the same time, and what is so special with a building built by an architect? We justify our thesis work because of the lack of practical knowledge in our educations, and because we question the strict division of labour in modern society. We believe in a world were architects not only design, contractors not only build, and engineers not only know about structure.

Only by building by ourselves and experiencing all the steps... (More)
Our master thesis project is about experiencing the act of building. We have all by ourselves, with occasional help from friends and family, and with limited economic resources, built a 20 m2 building besides Lund’s Architecture School.

Our question formulation is: How is it to be the architect and the builder at the same time, and what is so special with a building built by an architect? We justify our thesis work because of the lack of practical knowledge in our educations, and because we question the strict division of labour in modern society. We believe in a world were architects not only design, contractors not only build, and engineers not only know about structure.

Only by building by ourselves and experiencing all the steps in the complex process that brings architecture into existence can we understand what architecture is really about. We have brought knowledge deep into us, as we have now experienced that it is not enough to only read about materials and architecture, or pretending to design projects - you can only know what you have done before. We have learned a lot by doing wrong and then doing right. We have seen the materials, felt their smell, listened to them, felt their lightness or heaviness, and made unrelated building parts into architecture. We have lived and breathed architecture, felt the hard work it requires, and became healthier and stronger because of it.

Our straw bale house is devised as a dwelling but can have another use when finished. Water and outlets are not available due to building permit limitations. Our building permit is temporary until November 2017. The building’s shifted rectangles shape makes use of the specific properties of the straw-bales, and is an architectural experiment with an unusual building material.

Detailing and the placement of doors and windows have arisen from our wish to create a serene lighting, but have also been adjusted on site according to our intuition and place reading. The house’s initial drafts were different from what was actually built - and we have discovered how building plans can be a deceiving tool can not create architecture totally in harmony with its surroundings. The load-bearing straw-bale walls have turn out to be a very flexible material that we has been able to adjust to the many on-site decisions.

We have used as much ecologically friendly and traditional materials as possible (like linseed oil colours, limewash and clay plaster), as they are both cheaper and longer lasting than modern alternatives. As we do not have a driving license, we have transported part of the building materials in a bike wagon we have built by ourselves, which has reduced the building’s CO2 emissions but also contributed to our health.

The building is financed by sponsors, grants, and own money. Material costs are about 60 000 SEK.

Project website: http://halmhus1.wordpress.com (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8894712,
 abstract   = {Vårt examensarbete har handlat om att uppleva byggandet. Vi har helt själva, med enstaka hjälp av vänner och familj, och med begränsade ekonomiska medel, uppfört ett 20 kvm stort hus intill Arkitektskolan i Lund.

Den centrala frågeställningen är: Hur är det att vara arkitekt och byggare samtidigt, och vad är speciellt med ett arkitektbyggt hus? Motiveringen till frågan är att utbildningen saknar praktisk kunskap, och för att vi ifrågasätter det moderna samhällets stränga arbetsfördelning i produktionen. Vår slutsats - som bevisats genom en färdig byggnad där precis allting är genomtänkt och överallt finns känsla för estetik, hantverk, konstruktion och ekonomi - är att arkitektbyggda hus är bättre för människor och samhälle. Vi tycker det borde vara slut att arkitekter bara ritar, att byggare bara bygger, och att ingenjörer bara förstår sig på konstruktion.

Bara genom att bygga själva och uppleva alla steg i den komplexa processen som får arkitektur att bli till kan vi förstå vad arkitektur egentligen handlar om. Kunskapen sitter nu i oss, för vi har upplevt att det räcker inte att bara läsa om material och arkitektur, eller rita teoretiska låtsasprojekt - det du inte gör vet inte du. Vi har lärt oss oerhört mycket genom att göra fel och sedan rätt. Vi har sett materialen, luktat på dem, hört dem, känt tyngden eller lättheten, och fått skilda byggdelar till att bli arkitektur. Vi har levt och andats arkitektur, känt slitet i kroppen av den, och blivit friskare och starkare av den.

Huset är tänkt som en bostad men kan användas som annat när den är färdig. På grund av bygglovsbegränsningar finns inte vatten och avlopp tillgängligt. Tillfälligt bygglov finns fram till november 2017. Husets förskjutande form utnyttjar halmbalarnas specifika egenskaper och är så klart ett arkitektoniskt experiment med ett udda byggmaterial. Den är ett objekt i det abstrakta öppna rummet kring A-huset som ser annorlunda ut från alla håll. Utifrån det enkla skapar den komplexitet.

Fönstersättning och detaljer har uppkommit från vår önskan att skapa en rofylld ljussättning, men har också anpassats på plats utifrån vår intuition och läsning av platsen. Huset vi ritade var något annat än det vi byggt på plats - och vi har upptäckt hur ritningen kan vara ett bristfälligt verktyg för att skapa arkitektur helt i harmoni med sina omgivningar. De bärande halmbalsväggarna har dessutom visat sig vara ett flexibelt material som vi kunnat anpassa till de många besluten på plats.

Materialen vi använder har vi oftast försökt vara miljövänliga och traditionella, både för att de är billigare och håller bättre i längden än de moderna alternativ, såsom linolje- och kalkfärg, eller lera. Eftersom vi inte har körkort har vi fraktat en del byggmaterial på en cykelkärra vi byggt själva, vilket har minskat våra CO2-utsläpp men också bidragit till vår hälsa.

Byggnaden har vi finansierat med hjälp av sponsorer, stipendier, och lite egna pengar. Materialkostnader uppgår till ca 60 000 kr.

Projekthemsida: http://halmhus1.wordpress.com},
 author    = {Nylander, Malin and Paredes Estrada, Jose Antonio},
 keyword   = {hantverk,byggande,arkitektbyggare,utforskande arkitektur,traditionella byggmaterial,straw bale architecture,halmbalshus,bärande halmbalsväggar,load-bearing straw bale construction,clay plaster,lerbyggande,självbyggeri,ekologiskt byggande,experimenthus},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Halmhus #1},
 year     = {2016},
}